Tėvynė mūsų

KOVO 11- osios EITYNĖS

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų

 LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA           

KVIETIMAS Į TAUTININKŲ KOVO 11- osios ORGANIZUOJAMAS EITYNES

Vilniaus Sąjūdžio taryba  palaiko patriotines Kovo 11-osios eitynes, kurios jau tapo Lietuvos valstybę mylinčių žmonių sambūriu. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas yra didžiausia tautos vertybė, kurią privalome branginti. Tai mūsų valstybė, tai nenuilstamų kovų už lietuvių tautos išlikimą rezultatas.

Deja, valstybingumas dažnai yra atskirtas nuo  valstybę kuriančios tautos valios ir likimo. Artėja Lietuvos valstybingumo šimtmetis, kuris turi būti skirtas paminėti tautos ir jos priekyje stovėjusių didžiavyrių valią turėti Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jie patikėjo ateities kartoms pagrindines nuostatas – savarankiškai valdyti valstybę, ugdyti pagarbą laisvės kovų didvyriams, puoselėti istorinę atmintį, kalbą, neišsižadėti papročių, šeimos vertybių. Valstybingumo šimtmetis turi būti įkvėpimas ir pamoka ginti savo valstybę.

Tačiau Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą švęsime neramiu metu, kada netoli  mūsų istorinės sostinės Vilniaus statoma Astravo atominė elektrinė, kuri yra mirtinas pavojus kiekvienam Lietuvos ir Europos gyventojui, o ypač Vilnijos kraštui ir vilniečiams. Klausiame visų: valdžios atstovų, žiniasklaidos, patys savęs – ar mes galime tylėti, ar mes galime ramiai laukti kol gausime pavojaus signalą? Rytoj jau bus vėlu. Vilniaus sąjūdis tautiškose eitynėse reikalaus nutraukti šio, pavojingo mūsų kraštui, objekto statybą. Mūsų pavojaus šauksmą turi išgirsti Europa, Amerika ir kitos pasaulio valstybės. Geriausias ginklas – šalies piliečių patriotizmas. Ateikime su vėliavomis, patriotiniais plakatais ir kitais mūsų tautos bei valstybės  simboliais.  ASTRAVO  ATOMINEI  ELEKTRINEI  NE!

Vilniaus sąjūdžio tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

Atsakingasis sekretorius  Algimantas Budriūnas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8673 95837, L. Kerosierius 231 81 11

El. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com