Tėvynė mūsų

Kreipimasis į vilniečius ARTŪRĄ ZUOKĄ RINKIME VILNIAUS MERU

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų  

 LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

Kreipimasis į vilniečius  ARTŪRĄ ZUOKĄ RINKIME VILNIAUS MERU

2019-03-06 d. vykęs Vilniaus Sąjūdžio tarybos posėdis apsvarstė Vilniaus miesto mero rinkimų klausimą.
            KONSTATAVO, kad mero Remigijaus  Šimašiaus politika neatitinka Sąjūdžio ir tautiškai susipratusių vilniečių lūkesčių: atsirado gatvių pavadinimai su w raidėmis nevalstybine kalba, kiti užrašai. Meras nepalaiko Vyčio paminklo pastatymo Lukiškių aikštėje, atvirai demonstruoja nepagarbą tradicinei šeimai ir rinkiminę naktį apsilankė gėjų klube, tuo įžeisdamas tradicinių katalikiškų pažiūrų vilniečius. R. Šimašius sudarė valdančią koaliciją su Lenkų rinkimų akcija, svarbiausius kultūros-švietimo-istorinės atminties klausimus atidavė valdyti aršiems Lenkų akcijos partiečiams ir t.t. 
            NUTARĖ Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovams susitikti su kandidatu į Vilniaus merus Artūru Zuoku ir pateikti pasiūlymus dėl svarbių Vilniaus problemų sprendimo.

2019-03-14 d. Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovai susitiko su kandidatu į Vilniaus merus Artūru Zuoku, apsvarstė eilę probleminių klausimų ir turi vilties, kad jų sprendimai pasitarnaus vilniečių ir Vilniaus svečių gerovei.

Su kandidatu į Vilniaus miesto merus A. Zuoku aptarti ir suderinti šie rūpimi klausimai:

  • Vilniaus istorinės atminties išsaugojimas. Sutarta, kad žymiai didesnis dėmesys turi būti skiriamas lietuviškąjai kultūrai, iškilių lietuvių asmenybių, partizanų, pokario rezistentų atminimo pagerbimui. Sutarta dėl paminklo Prezidentui Smetonai pastatymo, dėl Vilniaus krašto grąžinimo 80-mečio ir kitų svarbių datų paminėjimo. Kalbėta apie istorinės atminties išsaugojimo komisiją ir priemonių plano sudarymą.
  • Apie Lukiškių aikštės sutvarkymą ir VYČIO paminklo pastatymą. A. Zuokas pritarė VYČIO paminklo pastatymui pagrindinėje miesto aikštėje. Taip pat pritarė, kad būsimasis stadionas būtų pavadintas Vyčio vardu.
  • Dėl TAUTOS NAMŲ. Sutarta, kad daugiafunkcinis pastatas neprarastų tikrojo “Tautos namų” vardo, kuriame be koncertinių salių, kitų kultūrinių erdvių taip pat būtų Lietuvos 100-mečio muziejus. A. Zuokas supažindino su idėja, dėl Lietuvos valstybei nusipelnusių žmonių įpaminklinimo šalia Tautos namų.
  • Švietimo – kultūros klausimų aptarimas. Ieškojome sutarimo dėl trūkstamų vaikų darželių, dėl perpildytų lietuviškų mokyklų, dėl etninės kultūros sampratos įtvirtinimo Vilniaus mokyklose.  Papildomai aptarėme dėl Vilniaus savivaldybės kultūrinių – švietėjiškų projektų finansavimo; dėl patalpų bendruomeninei veiklai, transporto skyrimo visuomeninėms organizacijoms, pvz. Politiniams kaliniams, tremtiniams, laisvės kovotojams ir pan. Šiais klausimais sieksime atskirų susitarimų.
  • R. Garuolis palietė gidų darbo opias problemas, apie užsienio šalių nelegalius gidus (daugiausia iš Lenkijos ir Kinijos), kurie dirba be licenzijų. Ypač lenkų gidai dažnai skleidžia melagingą Vilniaus istoriją, dezinformuoja turistus, tuo kenkdami draugiško Vilniaus ir vilniečių  įvaizdžiui. Išsakytos turistinių automobilių parkavimo, žalingos miesto įvaizdžio problemos užsienio turistų akimis. Jei taps meru, A. Zuokas žadėjo sustiprinti nelegalių gidų kontrolę.
  • Miesto planavimo ir aplinkosauginės problemos. Pažymėtas Bendrojo plano sprendinių neatitikimas vilniečių poreikiams. Miesto planuotojai pataikauja neoliberaliam verslui, nesistengia išsaugoti istorinį miestovaizdį su jo unikaliais statiniais, leidžia statyti nederančius prie unikalaus Vilniaus kraštovaizdžio naujus statinius, didina užstatymo tankį senamiestyje ir seniūnijose, tuo pačiu didėja automobinių srautai. Vilnius tampa užterštu, nepatogiu gyventi miestu. Išsakyti pageidavimai dėl žaliųjų Vilniaus plotų, saugomų teritorijų, miesto draustinių išsaugojimo. Aptarti žalingi, neapgalvoti ketinimai dėl pokyčių istorinėje miesto širdyje – Kalnų parke. Pastebėjome, kad Vilniaus miesto savivaldybėje turi atsirasti stiprus Aplinkos apsaugos departamentas, ar skyrius. Šiuo metu mieste dirba tik viena diplomuota gamtos mokslų specialistė. Abejotinas saugomų teritorijų direkcijos pavaldumas Miesto plėtros depatramentui. Šiais klausimais sutarta tęsti pokalbį, pasitelkus platesnį ratą aplinkosaugininkų.
  • Dėl Visuomeninių komisijų statuso. Pastebėjome, kad visuomeninėse komisijose susiburia įvairių sričių specialistai, kurie organizuoja posėdžius, teikia pasiūlymus, tačiau Komitetų nariai nebendradarbiauja su komisijomis, nesiremia jų įdirbiu ir pan. Dažnai bendruomenių, visuomeninių organizacijų atstovai neturi tiesioginio kuratoriaus ir nėra su kuo diskutuoti apie iškilusias problemas. A. Zuokas pažadėjo įsigilinti ir spęsti šią problemą.    

Atsisveikinant prisiminėme  miesto įkūrėjo, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino kreipimąsi, kuriuo Gediminas kviečia riterius, ginklanešius, prekiautojus, gydytojus, kalvius, račius, batsiuvius, kailiadirbius, malūnininkus ir kitus atvykti į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, užsiimti prekyba ir išpažinti tikėjimą be jokių apribojimų. Gediminas jau 13 a. rūpinosi miesto klestėjimu, amatais, vilniečių gerove. Seimo nario Algirdo Patacko iniciatyva, Gedimino laiškų dieną Lietuvos Respublikos Seimas įtvirtino  Lietuvai reikšminga diena, kuri susijusi  su esminiais valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir (ar) įvykiais. Sausio 25-oji yra  paskelbta Vilniaus pagarsinimo diena. Deja, Vilniaus miesto savivaldybė iki šiol šiai svarbiai datai paminėti neskyrė dėmesio. Tikimės, kad naujasis Meras supras šios dienos svarbą ir kasmet sausio 25-ąją vilniečiai iškilmingai prie Gedimino paminklo  minės Vilniaus, kaip ilgaamžės Lietuvos sostinės, atminimą. 

GERBIAMIEJI VILNIEČIAI, kviečiame Jus Vilniaus meru rinkti ARTŪRĄ ZUOKĄ. Vilniaus Sąjūdžio taryba įsipareigoja, sprendžiant vilniečių problemas, bendrauti su meru ir Vilniaus tarybos deputatais.

 Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas   L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotojas   H. Martinkėnas
Pirmininko pavaduotojas    V. Jakubonis
Sąjūdininkas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“
generalinis sekretorius, gidų ir kelionių vadovų pirmininkas   R. Garuolis 

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com