Tėvynė mūsų

Leonas Kerosierius. PRASIDĖJO SKALPŲ NUĖMINĖJIMO METAS

Written by Redakcija · 4 min read

 

 2020-01-25 išplatinau laišką „KAS NUSKALPUOS K. MAŽEIKĄ???“ (laišką pridedu).

Dėl šio laiško esu gavęs eilę atsiliepimų ir kritikos. Kai kas aiškina, kad negalima ant K. Mažeikos  pulti nepateikus faktų. Kai kas siūlė, kad tekste neturėtų būti vartojami įžeidžiantys garbę ir orumą  išsireiškimai. Kad laiške kalbama apie daug tiesiog nesusijusių dėl aplinkosaugos žmonių. 

Sutinku su priekaištais. Todėl pabandysiu pateikti kai kurią informaciją susietą su Kuršių marių, Priekrantės, Baltijos jūros ir kitų vandens telkinių teršimu.  Eilę metų įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo transliuojama žinia apie žmonių skundus dėl gamtotaršos. 

 Visiems žinoma, kad pagrindinė institucija organizuojanti ir vykdanti gamtos priežiūrą yra Aplinkos ministerija ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, kad už institucijos veiklą tiesiogiai atsako ministras. 

KONSTATUOJU, kad apie 20 įžymiausių Lietuvos mokslininkų pastaraisiais metais pagal sutartį su Aplinkos ministerija vykdė gamtosaugos tyrimus Kuršių mariose,  Priekrantėje ir Baltijos jūroje. Teikdavo tarpines ataskaitas, nes pinigus gaudavo už atliktus darbus. APLINKOS MINISTERIJA skrupulingai tikrindavo nuveiktus darbus ir tik tada mokėdavo atlyginimus. TIKĖTINA, kad Aplinkos ministerija atlyginimą mokėdavo ne už prirašytų lapų ir diagramų kiekį, bet ĮSIGILINDAVO į lapų ir diagramų turinį. MANYTINA, kad Aplinkos ministerija vengdavo skelbti TYRĖJŲ nepalankią informaciją kol jos AUKŠČIAUSIAME lygyje neaprobuodavo įtakingi institucijų, politikos ir verslo atstovai.  

OFICIALIAI PAREIŠKIU, kad 2018 metų gruodžio 19 d.  vyriausybė pasitarime specialiu įpareigojimu atkreipė dėmesį apie gamtotaršą ir rekomendavo Aplinkos ministerijai  parengti  įstatyminės bazės pataisų projektus.  

PRANEŠU, kad 2019 metais, vadovaujantis aukščiau įvardytomis rekomendacijomis, Aplinkos ministerija parengė ne vieną įstatymų pataisų projektą ir VYRIAUSYBĖS VARDU nuo liepos mėn. buvo įregistruoti įstatymų pataisų  projektai. Tada prasidėjo įstatymų projektų svarstymų procedūros.

ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad Aplinkos ministras K. Mažeika nuolatos tvirtino ir tebetvirtina, kad norint atlikti patikrą reikėdavo prieš 2 savaites teikti ūkio subjektui rašytinį prašymą. Būtų malonu sužinoti kiek tokių oficialių prašymų nuo 2018-01-01 buvo pateikta ir jų rezultatus. 

IŠ GEROS PRAKTIKOS ŽINOMA, KAD BUVO ATLIEKAMI LABAI SVARBŪS DARBAI BE IŠANKSTINIŲ ĮSPĖJIMŲ:  2012-05-17 d. 240 ginkluotų ir kaukėtų pareigūnų PADĖJO antstolei S. Vaicekauskienei ir advokatui G. Černiauskui atimti Deimantę Kedytę iš globėjų. PRISIMINTINA, kad 2019 metais specialūs agentai, tyrėjai ir prokurorai suėmė Šiaulių policininkus susibūrusius į nusikalstamą susivienijimą; teisėjų – advokatų – verslininkų sindikatą; visą  Kauno apskrities komisariato vadovybę  ir Ginklų fondo saugotojus. MANYTINA, kad prokurorai,  policininkai  ir tyrėjai be išankstinių suderinimų 2020 metų sausio pradžioje atliko nuotekų iš GRIGEO patikrą.

ĮSIKLAUSYKIME, kad 2018-12-19 vyriausybė PRADĖJO SKAMBINTI  PAVOJAUS VARPAIS. Klausimas, kodėl jų neišgirdo buvęs Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas vėliau tapęs Aplinkos ministru K. Mažeika. Manytina, kad tai uždavinys prokurorams, specialiems agentams, policijai ir teisėjams. 

SUSIRŪPINIMĄ KELIA TAI, kad po vyriausybės pavojaus varpų Aplinkos ministerija per metus nesurado jokių rimtesnių gamtosaugos pražangų, o po Naujųjų metų pasipylė kaip iš gausybės rago. 

ŽINOMA, kad 2020-01-28 dieną, pagal vyriausybės pateiktus projektus Seimas priėmė ne vieną labai svarbų įstatymą dėl gamtosaugos. 

SUSIDARO NUOMONĖ, kad šiuo metu vyksta mundurų skalbimosi ir pačių mažiausiųjų statymo prie sienos operacijos, o jų vadovai taps jų teisėjais.

Mano manymu, kad 2020-01-25 d. išplatintame rašte netiesiogiai įvardytos pareigybės ir politikai vienokiu arba kitokiu būdu nuo 2018-12-19 žinojo apie KATASTROFIŠKĄ GAMTOSAUGOS BŪKLĘ, verslo su institucijų ir politikų žinia OKUPUOTĄ GAMTOSAUGĄ.           

ATSIPRAŠAU UŽ NEKOREKTIŠKUS IŠSIREIŠKIMUS 2020-01-25, BET PRIVALAU DAR KARTĄ PRIMINTI ANO LAIŠKO KAI KURIUOS SAKINIUS:  „Kas prisiims atsakomybę už GRIGEO padarinius.   Kas įvertins  ministro K. Mažeikos veiklą, kas ir kieno sąskaita kompensuos milžiniškus patirtus nuostolius???“

 PRAŠOME NETRIKDYTI KURŠIŲ MARIŲ ŽVEJŲ VERSLININKŲ VEIKLĄ, NES PASTARAISIAIS METAIS JIE KASMET SUGAUDAVO MAŽDAUG PO 1 tūkstantį tonų žuvų. TIKĖTINA, kad išsprendus taršos mažinimo klausimus žuvų ištekliai gausės.

 Leonas Kerosierius, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas, asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas, Stebėsenos ir projektų atrankos komitetų narys

El.  p. leonaslabora@gmail.com 

                                           PRIEDAS 

KAS PAREIKALAUS  K. MAŽEIKOS SKALPO?

                                                Vilnius,  2020-01-25

 

Veterinaras K. Mažeika, partijos šuleris, 2016-03-15 d. mirtinai sužalojęs žmogų Marijampolės perėjoje, vienas turtingiausių ministerių, LABIAUSIAI NEKENČIAMAS GIMINAIČIŲ, iš medžioklinio sužeidęs žmogų,  2016-11-14 prisiekęs Seime tapo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku. Taip gerai jis dirbo, kad 2019-04-03  paskirtas  profesionalų vyriausybės Aplinkos  ministru.. VALDĖ TŪKSTANČIUS DARBUOTOJŲ ĮDARBINTUS VISUOSE REGIONUOSE.  Keliaudavo dvokiančiais miestais, pro padangomis užverstas aikšteles, šildėsi žvejų mėgėjų liaupsinančiuose spinduliuose, medžiojo, NEVALGĖ SVETIMŲ KOTLETŲ,  neturėjo problemų dangoraižiuose.  Jis taip gerai  buvo organizavęs APLINKOSAUGĄ, kad  teikė pagyrimus aplinkosaugininkams ir nė karto nesurado prasižengėlių. Jis džiaugėsi, kad verslas remia įvairiausius  projektus, KANDIDATUS į žymiausius krėslus ir prie lovių.

Kažkiek dienų iki 2020 metų sausio 7-os dienos Klaipėdos prokurorai, policininkai ir specialūs agentai tyrinėjo  nešvarius vandenis atitekančius į Kuršių marias iš  Klaipėdos  GRIGEO vandenų valymo įrenginių. Po sausio 7-osios sunerimo profesionalus  Aplinkos  ministras K. Mažeika iš profesionalų vyriausybės. Jis turbūt jau sužinojo, kad Lietuvoje yra keletas šimtų panašiai nuleidžiančių nuotekas įmonių.

 Tada jis visu politiniu svoriu, angažuotumu  ir profesionaliausiomis gniuždymo savybėmis užgulė ir pradėjo traiškyti aplinkosaugininkus.

Jis žino, bet jis nenori imtis darbų, kad eiliniai žmogeliukai už Europinius pinigus prisijungtų prie nuotekų magistralių, nes lengviau grąžinti Europos Sąjungos lėšas arba  perskirstyti jas kitiems.

Jis žino, kad jo kadencija eina į pabaigą ir visiškai nepergyvena, kad žmonės duso nuo smarvės, užsikrėtė nuo gaisro padarinių, kad aplinkosaugininkai mitinguoja prie Seimo, kad žmonės pavargo rašyti skundus. K. Mažeika PROFESONALIAIUSIAI verčia kaltę ir pila purvą ant kitų, kad išsaugotų savąjį kailį.

Ir alpsta, ir užjaučia, ir  godžia VISAŽINIAI patarėjai, liokajai, bendrapartiečiai, padėjėjai, ekspertai ir konsultantai – ar gali vienas Mažeika susitvarkyti su keliais tūkstančiais teršėjų, miškais, plastikais, vandenimis, mėgėjiška žvejyba, statybomis ir APLINKOSAUGA. Visiems turėtų būti aišku, KAD TURI GALĖTI ir  PRIVALO, nes  NETEKO GIRDĖTI,          kad  K. Mažeika būtų piketavęs, mitingavęs ar badavęs dėl mažos ir NESAVALAIKĖS ALGOS,  dėl viršvalandžių, dėl pečius slegiančios nepakeliamos darbo naštos. TODĖL dėl gaisrų, nuotekų IR NEVEIKLOS turi būti ATSEIKĖTA PILNA BAUSMĖ – čia ne kolektyvinė atsakomybė kaip Seime, čia personali atsakomybė, nes iki tol jis dirbo pagal sutartį ir nesiėmė jokių veiksmų grėsmėms išvengti.   

  1. Mažeika turi būti įtrauktas į paieškomiausių nusikaltėlių sąrašą.

VISI ŽINO, KAD ĮSTATYMO NEŽINOJIMAS NEATLEIDŽIA NUO ATSAKOMYBĖS. VISIEMS ŽINOMA, KAD VADOVAS PILNAI ATSAKO UŽ ORGANIZACIJOS NETINKAMĄ VEIKLĄ, KLAIDAS IR PAVALDINIŲ DARBĄ, o vėliau regreso būdu gali išsiieškoti patirtus nuostolius. 

Kas nuskalpuos K. Mažeiką???  Kas prisiims atsakomybę už profesionalaus ministro K. Mažeikos neprofesionalią veiklą, kas ir kieno sąskaita kompensuos milžiniškus patirtus nuostolius???

Vilniaus Sąjūdžio tarybos  pirmininkas Leonas Kerosierius

El.paštas leonaslabora@gmail.com