Tėvynė mūsų

LIETUVĄ VALDANTIEJI PANIEKINO 1991 m. SAUSIO 13-osios DALYVIUS

Written by Redakcija · 4 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

 VISIEMS, VISIEMS, VISIEMS       

 LIETUVĄ  VALDANTIEJI  PANIEKINO 1991  m.  SAUSIO  13-osios  DALYVIUS
Vilnius,     2021-08-25

2021 metų sausio 13-ąją turėjo būti paminėti tragiškų įvykių trisdešimtmetis.  Sausio 13-oji viena iš svartbiausių Lietuvos Laisvės kovų diena. Ji įėjo į istoriją kaip Lietuvos žmonių pergalės diena prieš žiauriausią pasaulio priešą sovietinį komunizmą, kuris 50 metų vykdė Lietuvos žmonių genocidą. Sausio 13-oji  įstatymu įteisinta LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA ir  kalendoriuose taip vadinama. Ji visada didingai ir iškiliai buvo švenčiama visoje Lietuvoje. Šios šventės atgarsiai girdimi daugelyje pasaulio valstybių.

Dėl prastos COVI-19 epidemiologinės situacijos 2021 metų Sausio 13-osios renginiai buvo perkelti į 2021 m rugpjūtį, o iškilmingas posėdis buvo įrašytas ir transliuojamas, nes taip 2020-12-21 buvo  nusprendusi Seimo valdyba.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA 2020-12-21 (posėdžio protokolas  Nr. SV-P-9) dešimtu klausimu sprendė  Dėl  Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečio minėjimo. Kalbėjo: V. Čmilytė-Nielsen, R. Morkūnaitė-Mikulėnienė,  NUTARTA (bendru sutarimu) Pritarti Atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečio minėjimo darbo grupės pirmininkės R. Morkūnaitės-Mikulėnienės siūlymui iš anksto nufilmuoti Seimo posėdį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečiui paminėti, ir jo įrašą transliuoti per nacionalinę televiziją, o visus numatytus Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečio minėjimo renginius perkelti į 2021 m. rugpjūčio mėnesį.   R. Morkūnaitė-Mikulėnienė  aiškino, kad visi kiti tradiciniai renginiai – bėgimas, laisvės gynėjų rikiuotė, laužai prie parlamento, koncertas – planuojami 2021 m rugpjūčio mėnesį.

    PRISIMINKIME, kad anksčiau, kiekvienais metais Laisvės dienos minėjime buvo numatomi šie renginiai:

    Sausio 11 d.
15:00 – Nukentėjusiųjų nuo sovietų agresijos susitikimas Vilniaus televizijos bokšte
Sausio 12 d.
11:00 – Iškilminga Laisvės gynėjų rikiuotė Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje
12:00 – 15:00 – Laisvės gynėjų susitikimas „Budėjimas naktyje“ Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje
12;00 – 13.30 val – XXVIII tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ Antakalnio kapinės–Televizijos bokštas)
16:30  – Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Vilniaus televizijos bokšto
17:00 – Atminimo laužų uždegimas prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato
16:00 – 21:00 – Atvirų durų valandos Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose (Seimo I rūmai)
18:00 – 18:30 – Atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje
18:30 – Sąjūdžio valanda Nepriklausomybės aikštėje
19:00 – Koncertas „In memoriam“ Šv. Jonų bažnyčioje
19:00 – Tradicinis Parlamento gynėjų susitikimas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje 

Sausio 13 d.
9:00 – Gėlių padėjimo ceremonija prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“ Nepriklausomybės aikštėje
10:00 – Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje
12:00 – Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje
12:30–15:00 – Atvirų durų valandos Seimo Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose (Seimo I rūmai)
13:00 val. – Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
14:00 – Žuvusiųjų pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse

15:30 – Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos, Sveikatos reikalų, Socialinių reikalų ir darbo komitetų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų susitikimas su žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiais nuo Sovietų Sąjungos agresijos 1991 metais Seimo Konstitucijos salėje
Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų karių pagarba Laisvės gynėjams, palaidotiems Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio, Vilniaus kapinėse                                                                              

KONSTATUOJAME, kad 2021-01-13  per Lietuvos televiziją buvo  parodytas iš anksto nufilmuotas  Seimo posėdis be Seimo narių ir svečių.

MALONIAI DŽIUGINO  Lietuvą  valdančiųjų organizuoti trisdešimtmečio tragiškų įvykių  : 2021-05-19  dieną Krakūnų kaime  nužudyto  pasieniečio Gintaro Žagunio, 2021-07-31 dieną Medininkų poste nužudytų   muitininkų – Antano Musteikio, Stanislovo Orlavičiaus, Ričardo Rabavičiaus, kelių policijos pareigūnų – Juozo Janonio, Algirdo Kazlausko, greitojo reagavimo rintinės „Aras“ pareigūnų – Algimanto Juozako, Mindaugo Balavako,   2021-08-21 dieną prie Seimo nužudyto  savanorio  Artūro Sakalausko minėjimo renginiai 

PAŽYMIME,  kad valdantieji iš numatytų Sausio 13-osios renginių  2021-08-21 dieną  suorganizavo   Laisvės gynėjų rikiuotę Lietuvos Respublikos Seimo Didžiajame kieme.     

PASIŽIŪRĖKIME  Į  AUKŠČIAU PATEIKTUS IR ANKSČIAU  VYKDYTUS  SAUSIO 13-osios RENGINIUS  IR  SUPRASIME,  kad daugelį jų galima buvo laisvai vykdyti šių metų rugpjūčio mėnesį.                                                                       

TENKA APGAILESTAUTI, kad Lietuvą valdantieji neorganizavo tinkamai paminėti prieš 30 metų Sausio 13-ąją vykusių tragiškų įvykių aplinkybių. Nepagerbė prie Televizijos bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto nužudytųjų  Loretos Asanavičiūtės, Vytauto Koncevičiau, Virginijaus Druskio, Vido Maciulevičiaus, Dariaus Gerbutavičiaus, Tito Masiulio, Rolando Jankausko, Apolinaro Povilaičio, Rimanto Juknevičiaus, Alvydo Matulkos, Alvydo Kanapinsko, Igno Šimulionio, Algimanto Petro Kavoliuko, Vytauto Vaitkaus  atminimo, apie 1000 sužeistųjų ir visų  Lietuvos gynėjų.

SUSIRŪPINIMĄ KELIA TAI, kad  panašius akibrokštus Lietuvą valdantys  vykdo ne  pirmą kartą.  PRISMIMINKIME, kad jie šiais metais visiškai ignoravo paminėti 1941 metų Birželio Sukilimo  80 metų jubiliejų. 2021-06-10  d  Seimo priimtame įstatyme Laisvės gynėjų statusą galės  gauti buvę statutiniai, kadriniai pareigūnai: kariai savanoriai;  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai; Valstybės saugumo departamenteo pareigūnai; Muitinės departamento pareigūnai; policijos pareigūnai; šauliai;  o  didelė dauguma Laisvės gynėjų, buvusių prie Televizijos bokšto, prie Radijo ir televizijos komiteto, prie Parlamento, prie Sitkūnų, prie kitų svarbių objektų, Sąjūdžio žaliaraiščių, stačiusių barikadas, medicinos darbuotojams, žiniasklaidos atstovams, atvežusių maisto produktų, pinigais rėmusių, padėjusių transporto priemonėmis, gaminusių  barikadų statyboms konstrukcijas ir prieštankinius ežius, atidavusiems ginklus, budėjusiems jaunuoliams ir moksleiviams, net žuvusiems Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui ir sužeistiems negalima bus suteikti Laisvės gynėjo statuso.

    SUSIDARO NUOMONĖ, kad  Lietuvą valdantiesieji visais įmanomais būdais  trina iš žmonių atminties  Laisvės kovas ir jų dalyvius.

Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius apdovanotas Sausio 13-osios atminimo  ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais

    Tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas atsakingasis sekretorius Algimantas Budriūnas apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu

     Tarybos pirmininko pavaduotojas Gediminas Adomaitis apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu

    Tarybos pirmininko pavadotoja Regina Jakučiūnienė Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų draugijos narė,  apdovanota  Sausio 13-osios atminimo ir Vyčio Kryžiaus ordino medaliais

Tarybos pirmininko pavaduotojas Povilas Dirsė  apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu

Pirmininko pavaduotojas Petras Gvazdauskas

Tarybos pirmininko pavaduotojas Hubertas Martinkėnas   apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu

Pirmininko pavaduotojas Vaidotas Jakubonis

Tarybos narys Antanas Akelaitis apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu

Tarybos narys Gaudentas Aukštikalnis apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu

Tarybos narys Vincentas Aleksynas apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu

Tarybos narys Zaviša Bronius apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu

Tarybos narys Žilinskas Stanislovas Nepriklausomybės sąjungos Parlamento barikadų statytojų skyriaus pirmininkas apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas    

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai – L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,          

  1. p. leonaslabora@gmail.com       www.sajudis.com