Tėvynė mūsų

LIETUVIŲ MASKVA

Written by Redakcija · 32 sec read

Palubinsko str. Mickutes iliustr.galiams  Kadangi mūsų istorikai, etnologai, etimologai atrodo nėra girdėję, tai išverčiau lietuviškai ištraukų su savo pastabomis ir nuoroda į rusišką apybraižą apie ilgai klestėjusią Lietuvą Rytų Europos lygumoje: https://on.lt/lietuviu-maskva Apibūdinimas: Ilja Tarasovas apie Maskvos lietuvių kultūrą ir laisvės kovas.

Santrauka: dabartinėje Vidurio Rusijoje vietiniai lietuviai pirmajame tūkstantmetyje gyveno turtingai, laisvų ūkininkų valsčiais laikėsi ilgai ir atkakliai, Volgos ir Okos tarpupyje iki XV amžiaus nepripažino su krikščionybe brukamos feodalinės vergovės. Atmintis apie litvinus, galinius, galius, galindus, galietius (Голѧдь), apie Lietuvą (Литва) Pamaskvėje buvo gyva dar ir XIX amžiuje. Daugelis iš metraščiuose aprašytų XIII amžiaus Litvos antpuolių buvo ne iš tolimo Pabaltijo, o vietinių lietuvių nepriklausomybės kovos.

Išvada: Maskoliai ne mongoloidai, o apkrikštinti ir suslavinti lietuviai.

Vladas Palubinskas su
Audronės Mickutės paveikslu