Tėvynė mūsų

LIETUVOS AIDUI – 100!

Written by Redakcija · 22 sec read

1917 m. rugsėjo 6 d. Antanas Smetona įsteigė valstybės laikraštį „Lietuvos aidas“, kurio herbe įrašyta „Vienybė težydi“.

  Laikraštyje aiškinamas ir puoselėjamas Aukščiausiojo žodis, senolių patirtis, karalių, prezidentų, kunigaikščių, karžygių, politkalinių, tremtinių, sukilėlių, partizanų,    Laisvės kovotojų ir Lietuvos žmonių meilė, atsidavimas ir tarnystė Valstybingumo ir Nepriklausomybės siekiui.Garbė laikraščio steigėjams, redaktoriams, žurnalistams, darbuotojams, skaitytojams ir rėmėjams.  GARBĖ IŠĖJUSIEMS AMŽINYBĖN.

  SVEIKINAME VISUS ŠIO GARBINGO JUBILIEJAUS PROGA.

 Linkime sėkmės ir gausios skaitytojų auditorijos. 

 Tarybos pirmininkas L. Kerosierius 

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

 Vilnius, 2017,  rugsėjis