Tėvynė mūsų

LR pilietis R. Maceikianecas: „Premjere, liaukitės pažeidinėti Konstituciją bei piliečių teises – tai kelias į niekur“

Written by admin · 2 min read

Lietuvos Respublikos premjerui Algirdui Butkevičiui

Vilnius, 2014 m. vasario 28 d.

Prašymas nustoti pažeidinėti Konstituciją bei nepagarbiai elgtis piliečių atžvilgiu

Premjere, laikui bėgant vis labiau ryškėja Jūsų veiksmuose ir sprendimuose nepagarba šalies Konstitucijai bei Lietuvos piliečiams.

Negana to, kad dalis Jūsų vadovaujamos koalicijos narių, pažeisdami Konstitucijos 25 straipsnį, Jums tyliai palaikant ir finansiškai remiant, skleidžia dezinformaciją, kursto tautinę neapykantą ir skaldo visuomenę tautiniu pagrindu, Jūs taip pat bandote kurstyti socialinę neapykantą priešpastatydamas pensinio amžiaus piliečius kitai Lietuvos visuomenės daliai.

 

Jūs juk nerengėte diskusijos su visuomene, kada nutarėte padidinti sau atlyginimus bei išlaikyti antikonstitucines privilegijas sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai – tiesiog pasitelkę į pagalbą Konstitucinį teismą, papildomai praskolinote šalį.

Organizuojant „neskanias“ diskusijas apie tai, kad lyg ir dėl pensininkų reikalavimų reikia visiems įvesti papildomus mokesčius, žeminant mūsų žmogiškąjį orumą, buvo pažeidinėjamas Konstitucijos 21 straipsnis. Pensininkai vis dar jaučia atsakomybę už valstybės likimą – jie neprašo didinti pensijų. Jiems tik reikia gražinti tai, ką anoje kadencijoje prezidentė D. Grybauskaitė bei premjeras A. Kubilius, nesitardami su visuomene ir pensininkais, tiesiog pagrobė iš silpniausiųjų tam, kad išlaikytų atitinkamą gyvenimo lygį valdantiesiems bei privilegijuotiesiems, puikiai suvokdami, kad ta visuomenės dalis neturi galimybės veiksmingai pasipriešinti.

Jeigu Jūs manote, kad valstybėje veikia valdžios tęstinumo principas, tai ir grąžinkite pensininkams skolą tokiu pačiu būdu – be diskusijų ir neatidėliodami. Pinigų juk pakanka, jeigu pažabosite valdančiųjų bei privilegijuotųjų apetitus.

Be to, priimdamas sprendimą dėl atlyginimų sau didinimo, sutinkamai su Konstitucijos preambulėje išdėstytu teisingumo principu, Jūs privalėjote iškart numatyti pensijų gražinimą ir neprivilegijuotiems pensininkams, kad nors kažkiek valstybė atrodytų visiems vienodai teisinga. Tuo labiau, kad Jūsų partijos programoje pabrėžta, jog lyg ir esate socialiai atsakinga politinė jėga, o socialinis teisingumas ir solidarumas lyg ir yra Jūsų pamatinės vertybės.

Jūsų elgesys šalies valdymą pradėti nuo atlyginimų sau didinimo už skolintas lėšas, kurias turės grąžinti visi piliečiai, o kitiems šalies gyventojams net negrąžinaant abejotino teisingumo būdu paimtas pensijas, mano manymu, labiau primena okupantų mentaliteto požymius nei pilietinės visuomenės dvasią.

Premjere, liaukitės pažeidinėti Konstituciją bei piliečių teises – tai kelias į niekur. Tokioje atmosferoje, kurią Jūs skatinate, Lietuvos gyventojų gretos vis labiau mažės.

Premjere, pažymėtina ir tai, kad lenkakalbiai lietuviai taip pat turi teisę į žodžio laisvę, laisvę vienytis. Jūsų pagalba Vilniaus regione už biudžetines lėšas kuriamas politinės partijos informacinis monopolis šiurkščiai pažeidžia Konstitucijos 44 straipsnį – neskatina jų pilietėjimo proceso, atvirkščiai: ta ydinga informacijos sistema, kurią remti pradėjo Jūsų pirmtakai – Gediminas Kirkilas, o ypač Andrius Kubilius (1,5 mln. Lt) – tik dezinformuoja ir lenkakalbius piliečius, ir kitų šalių visuomenes. Be to, Jūs klaidinate Lietuvos visuomenę bei žeminate lenkakalbius lietuvius teigdamas, kad Rinkimų akcija neva atstovauja visiems Lietuvos lenkakalbiams piliečiams.

Tai, kad pasirašyti su Jumis koalicinę sutartį atėjo tik vadinamasis lyderis su pusbroliu ir svainiu, o į Vilniaus miesto tarybą išrinktas pagal tomaševskio rinkimų sąrašą KGB majoras Viktoras Balakinas, tariamai atstovaujantis Lietuvos lenkams, – iškalbingai liudija, kad tik valdančiųjų partijų palaikymas, mūsų įstatymų netobulumas bei demokratijos nebrandumas leidžia šeimyninių bei sovietmečio struktūrų pagrindu sukurtiems dariniams, formaliai prisidengus politinių partijų pavidalu, okupuoti atskiras visuomenės grupes ir iškreiptai vaidinti atstovavimą jų interesams.

Per tokias koalicijas kaip Jūsų neigiamai įtakojamas visos valstybės gyvenimas. Ir situacija nepagerės dėl to, kiek Jūs iš tokio kontingento padarysite naujų ministrų, ministrų pavaduotojų ar savo padėjėjų. Tai tik beprasmis ir žalingas visuomeninių pinigų švaistymas.

Nors Jūs, Premjere, viešai pareiškėte, kad Jums kaip tik tokia koalicija ir yra svarbiausia, bet, kaip mums atrodo, dauguma Lietuvos piliečių žymiai svarbesniais pripažįsta kitus dalykus.

Ir galų gale – pats laikas Jums suprasti: dabartiniai vadinamieji Lietuvos lenkai yra vietiniai gyventojai. Jie nėra Lenkijos piliečiai ir niekada jais nebuvo. Niekas niekam nesuteikė užsienyje įgaliojimų spręsti, ko mums reikia ir kaip turime gyventi, o tuo labiau – su Jūsų koalicijos bičiulių pagalba kurti tariamų Lietuvos lenkų, kaip penktosios kolonos Lietuvoje, įvaizdį.

Tikiu, kad aš, kaip laiško autorius, bei Lietuvos visuomenė sulauks iš Jūsų kokios nors žinios, kodėl Jūs ir Jūsų koalicija taip neatsakingai traktuoja Konstitucijos reikalavimus bei nepagarbiai elgiasi piliečių atžvilgiu. Kada Jūsų nuostata dėl tokių pamatinių reikalų pasikeis?

Ryšard Maceikianec, Lietuvos Respublikos pilietis.

Prašymas 2014 m. vasario 28 d. įregistruotas Vyriausybės kanceliarijoje.

pogon.lt, tiesos.lt