Tėvynė mūsų

Mobiliojo ryšio operatoriams – reikalavimas nutraukti prievartinę telerinkodarą

Written by admin · 1 min read

Lietuvos vartotojų institutas, gindamas vartotojų viešąjį interesą, pirmadienį išsiuntė Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriams – UAB Bitė, UAB Omnitel ir UAB Tele2 – kreipimąsi, kuriuo reikalaujama nutraukti prievartinę telerinkodarą be vartotojo sutikimo. Operatoriams nenutraukus viešojo intereso pažeidimo, Lietuvos vartotojų institutas neatmeta galimybės kreiptis į teismą.

 

„Lietuvoje telefoninė rinkodara dažniausiai vykdoma neteisėtai, prieš tai negavus išankstinio vartotojo sutikimo, kurį labai aiškiai numato teisės aktai. Tai akivaizdus vartotojų viešojo intereso pažeidimas. Kyla klausimas, ar prievartinis prekių ir paslaugų siūlymas telefonu naudingas pačiam verslui, nes tokie skambučiai žadina žmonėms neigiamas emocijas. Skatiname mobiliojo ryšio operatorius įsiklausyti į teisėtus vartotojų lūkesčius ir nutraukti prievartinę telefoninę rinkodarą“, – sako Lietuvos vartotojų instituto prezidentė Zita Čeponytė.

Pažeidžia ne vieną įstatymą

Lietuvos vartotojų instituto vertinimu, be vartotojų sutikimo mobiliojo ryšio bendrovių vykdoma tiesioginės telerinkodaros veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimams. Minėtų teisės aktų nuostatos nėra savitikslės – jomis siekiama apsaugoti vartotojų interesus bei jų teisę į privatų gyvenimą. Todėl kreipimesi operatoriai prašomi nedelsiant nutraukti neteisėtos tiesioginės telerinkodaros praktiką, kuri grubiai pažeidžia vartotojų viešąjį interesą.

Jei mobiliojo ryšio operatoriai nepaisytų šio kreipimosi ir per 14 dienų nenutrauktų be išankstinio vartotojų sutikimo vykdomos tiesioginės telerinkodaros, Lietuvos vartotojų institutas žada kreiptis į teismą su ieškiniu. Tokią galimybę vartotojų teises atstovaujančioms asociacijoms numato Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 str. 4 dalis.

„Kadangi neteisėti ir erzinantys telefoninės rinkodaros skambučiai pažeidžia vartotojo teisę į privatumą bei asmens duomenų apsaugą, lygiagrečiai raginame vartotojų teises ginančias valstybines institucijas inicijuoti, kad būtų nustatytos aiškios vartotojų sutikimo gauti pasiūlymus telefonu taisyklės ir supaprastintos per sudėtingos skundų teikimo procedūros. Taip pat kviečiame aktyviai tirti veiklą tų įmonių, kurios vykdo telefoninę rinkodarą be vartotojo sutikimo“, – akcentuoja Z. Čeponytė.

Telerinkodara vykdoma per prievartą

Net du trečdaliai šalies gyventojų susilaukia neteisėtų telefoninės rinkodaros skambučių, kurie vykdomi negavus išankstinio vartotojo sutikimo, atskleidžia Lietuvos vartotojų instituto užsakymu atliktas reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas apie gyventojų požiūrį į telefonu siūlomas prekes ir paslaugas. Tyrimo metu apklausti 1007 Lietuvos gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus.

2014 m. kovo 13–20 dienomis bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa atskleidė, kad 85 proc. Lietuvos gyventojų sulaukia tiesioginės rinkodaros skambučių, kurių metu jiems teikiami įvairūs pasiūlymai, pavyzdžiui, siūlomos draudimo, mobiliojo ryšio, skaitmeninės televizijos paslaugos. 11 proc. apklaustųjų tokių skambučių sulaukia bent kartą per savaitę, 27 proc. – kartą per mėnesį. 30 proc. – kartą per pusmetį, 17 proc. – rečiau. Tik 15 proc. respondentų tokių skambučių sako nesulaukiantys.

Nors Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad telefoninės rinkodaros skambučiai į asmeninį telefono numerį leidžiami tik gavus išankstinį vartotojo sutikimą, net du trečdaliai telerinkodaros skambučių sulaukiančių respondentų (67 proc.) teigė nė vienai telefonu pasiūlymus teikusiai bendrovei nedavę sutikimo naudoti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslams. Sutikimą davę nurodė tik 13 proc. šalies gyventojų.
Daugiau informacijos:
Zita Čeponytė
Prezidentė
Lietuvos vartotojų institutas
Tel. (8-5) 2310711
El.paštas: info@vartotojai.lt