Mums rašo, Tėvynė mūsų

Netekome Laisvės kovotojo Algimanto Zolubo

Written by Redakcija · 1 min read

zolubasazuol lap tams28 1933-2020

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga su liūdesiu praneša, kad po ilgos sunkios ligos mirė ilgametis LLKS leidinio „Varpas“ redaktorius, TS-LKD, LS narys Algimantas Zolubas.Algimantas gimė 1933 m. Laukminiškių kaime, Kupiškio vls., Panevėžio apskr. Sovietų okupacijos metu jų vienkiemyje prieglobstį rasdavo partizanai. Tai sužinoję okupantai ištrėmė tėvus ir seserį į Sibirą.

Algimantas kelerius metus nuo gresiančios tremties slapstėsi ir suklastojęs asmens dokumentus. 1952 m. įstojo į Vilniaus darbininkų jaunimo vakarinės mokyklos 9-ą klasę. Šią mokyklą baigė 1955 m. sidabro medaliu. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą, kurį baigė 1960 m. ir gavo radijo inžinieriaus diplomą.

Algimantas Zolubas dirbo Vilniaus televizijos mazgų, vėliau tapusia radijo komponentų gamykla iki pensijos – 1993 metų.

Prasidėjus Atgimimui 1988 metais Algimanto iniciatyva gamykloje buvo įkurta gausi 400 Sąjūdžio narių grupė, kurios tarybos pirmininku jis tapo.

Iki pat savo ligos pradžios buvo aktyvus LLKS narys, dalyvavo Lietuvos ir užsienio lietuvių periodinėje spaudoje, buvo LLKS renginių vienas pagrindinių organizatorių ir patarėjų, redagavo mūsų leidinį „Varpas“.

LLKS reiškia nuoširdžią užuojautą Jo žmonai Rožytei ir visai garbingai Zolubų giminei. Tebūna lengva Tau, Algimantai, Vilnijos žemelė.

Urna su Algimanto palaikais bus pašarvota Vilniuje, Matulaičio bažnyčios, laidojimo patalpose, gruodžio 23 d. nuo 10 iki 13 valandos. Laidotuvės Rokantiškių kapinėse.

Jonas Burokas, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos Garbės pirmininkas

Ernestas Subačius, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos pirmininkas

„Varpo“ redakcija

*****************************

biciulyste.com redakcija nuoširdžiai užjaučia a.a.Algimanto Zolubo artimuosius.

Esame dėkingi a.a. Algimantui Zolubui už straipsnius, kuriais švietė išeivijos skaitytojus ypatingai aktualiais Tėvynės gyvenimo, politikos klausimais.