Tėvynė mūsų

Pagaliau!

Written by admin · 3 min read

Pagaliau kažkas susiprato sudrausminti įsisiūbavusią R.Gajauskaitę. Tai jai AMB „vsio zakonno“ principas nepatinka, tai Kristutė ne prezidentienė, tai Adamkaus šlepetės nenumintos, tai netgi Grybauskaitės „juodas diržas“ nemadingas. O jau Kubilių! Kubilių tai tiesiog „kubiliec“ pasiuntė!

Gal norite sužinoti, kas čia taip išdrįso teisės mokslų daktarką pamokyti? Ogi taip pat dvi moteriškaitės! Tai M.Milinienė, turėdama kompetentingą ir kvalifikuotą patarėją namuose – buvusį teismo pirmininką. Ir drąsuolė „Lietuvos ryto“ etatinė korespondentė Asta Kuznecovaitė, išviešinusi ikiteisminio tyrimo medžiagą visai Lietuvai!

Ji, matyt, turi leidimą, nes kitaip daktarka R.Gajauskaitė nepagailės progos jai įsūdyti baudžiamąją atsakomybę. Matyt, kad leidimus, „Lietuvos ryto“ darbuotojai turėjo ir  „Snoro“ banko duomenų išviešinimo atveju, ir liudytojo pedofilijos byloje  – Žalimo interviu atveju, nes nei vienu rozu nebuvo nubausti.

Bet…Jei tokio leidimo A.Kuznecovaitė neturėjo, tai „trečias kartas nemeluoja…“

Juo labiau, kad tos į teismą ruošiamos medžiagos R.Gajauskaitė ginasi nemačiusi-negirdėjusi ir nieko nežinanti apie tai?!!! Maža to, ji stebisi iš kur tokie baisūs žodžiai žuvusiajam Vaidui Miliniui, kai ji tokių ne tik nerašė, bet ir mintyse neturėjo?!!

Žodžiu, daktarka amo neteko. Bet kažin, ar ilgam? Taigi gyvatės metai, o ilgametė praktika rodo jos ne tik plačius užmojus, bet ir pulką talkininkų šalimais!

Prisiminkime. Apjuodino jį dabar jau irgi a.a. AMB, būktai antiblokadinį įstatymą pažeidinėjantį. Ir dar per TV karktelėjo visai Lietuvai. Paantrino jos teiginius ir dabartinis seimūnas V.Vasiliauskas „Veido“ žurnale, net nuotraukas AMB nuodėmių publikavęs.

Ir išsisuko daktarka.

Išsisuko ji ir byloje „9 vilkai –  1 bitę“, pateikusi teismui deputatų balsavimo lentelę. Ir akurat – pasitvirtino jos teisybė. Maža to – dabar Seime tokias balsavimo lenteles pateikia kompiuteristai kasdien! Ir to dar negana – kunigai grąsina šiuos balsavimus paskelbti šventoriuose, kad parapijiečiai žinotų savo išrinktojo nuodėmes.

Na, argi neatrodo tai kaip reketas?

O kaip ji nugarsino nabagus gėjus, su savo knygele „Sodoma ir Gomora“? Niekaip neįveikia jos tolerantai, tesiminėn atsakomybėn nedatraukia-nedatempia, nes žurnalistų etikos sergėtojai įvertino tą rašliavą kaip informatyvų leidinį!!!

Ir viskas.

Svarstė ją Seimo visos instancijos  – nuo frakcijos iki tarybos imtinai už nepadorų klausimą seimūnui J.Olekui – apie jo šypsenos spalvą ir tautybę, kad net nepatogu ir pakartoti…

Jau jau tikėjomės, kad ją sutramdys, tai ne! J.Olekas pasigailėjo jos žilo plauko ir atleido R.Gajauskaitei už įžeidžiantį smalsumą… Bet į klausimą taip ir neatsakė – susilaikė…Na, nors tiek.

Tai, kad po to įsisiautėjo žiloji, tik stebėtis reikia!Jai ir šebedebešalala – visi pareigūnai su „Š“ pavarde įtartini. Ir ne tik įtartini, bet ir baustini. Ir baustini ne pagal įstatymą, o pagal papročius, sodinant ant kuolelio.

Jai ir AMB našlė ne prezidentienė, taigi neverta rentos. Jai ir Grybauskaitės „juodas diržas“ užkliuvo, ir Adamkaus šlepetės pražuvo, ir Referendumas įvertintas ne taip!

Blogiausia, kad ji vis randa bendraminčių – prirašo visokių rezoliucijų ir prikalbina signatarus pasirašyti…
Ir kas gali paneigti, kad ne per ją, šitą įkyruolę, visiems nusibodusią, ES nutarė nebefinasuoti IAE uždarymo? Mat, nusprendė, jei turite 40 milijardų naujos AE statybai, tai galite apsieiti be ES pagalbos ir dar pasiskolinti milijardėlį-kitą uždarymui…

Taip ir nuplaukė darmavų ES milijardų „atkatai“.Taigi –  nepadidėjo Lietuvos milijonierių gretos… O be jų – valstybė neatrodo reprezentatyviai… Ir vis per tą žilą aktyvistę?!

O va, M.Milinienė  – teikia vilčių!Tik ją reikia paremti ir įrodymais su paliudijimais, ir , svarbiausia, visuotinu pritarimu, – kitaip su ta, taip vadinama kriminologe, – nei galo, nei krašto nebus.

Bepigu buvo Leninui 1917 m. – sustatė visus kriminologus prie sienos ir net be „trojkos“ teismo sušaudė! O šiandien – visai kiti laikai ir kiti tvarkos darymo būdai. Reikia kažką panašaus tarp 15 minutinio Varsacko sprendimo ir Meliano Klonio šturmo suformuoti. Pradžia jau yra – visuomenė A.Kuznecovaitės dėka jau žino ir viską žino – iki didžiulių ieškinių už žalą  finišo tiesiojoje!

O R.Gajauskaitė – nežino nieko. Taigi ir griebtis gelbėjimosi veiksmų – negali! Juo labiau, kai praleisti terminai prie sienos spaudžia…

Čia tik koją gali pakišti kokie netikėti išsišokėliai, irgi geri rėksniai kaip ir Gajauskaitė, ir pradėti kelti jau užmarštin nuskendusias bėdas. Blogiausius variantus galima ir pamodeliuoti bei suspėti neutralizuoti…

Sakykime, jeigu koks rėknys užbaubs M.Milinienei, kad jos jau a.a. sūnelis kažkada tai padarė tą ar aną? Iš jaunumo, žinoma, bet…

Ir ką į tai?

O jei ne vienas – o atsirastų ir keli, o gal net būrys tokių šūkalotojų? Kaip jiems burnas užčiaupti? Negi ir vėl prie jau 8 Kauno pedofilijos byloje žuvusių gyvybių pradės augti aukų skaičius? Gal yra kitas, šiuolaikiškesnis būdas klyksmui nutildyti? Ir ar ne pats laikas tuo pasirūpinti, kad ta R.Gajauskaitė ir vėl neišsprūstų iš spąstų?.. Juk nūnai gyvatės metai….Vėl išsslys.

Bet vistiek norisi pasvajoti…

Sėdi Lukiškėse vienoje kameroje R.Gajauskaitė ir N.Venckienė bei raunasi plaukus… Ne. Labiau tikėtina, kad sėdi ir abi rašo trečią pedofilijos bylos epopėjos tomą.

Ne, ne, ne! Ir vėl negerai. Reikėtų kaip nors griežčiau – juk Prezidentė jų abiejų jau nebegina ir trečio tomo jos kaliūzėj nerašys – nes pedofilijos byla per smulkus objektas dviem mandrom teisininkėm…

Tikslinamės – sėdi Lukiškių kaliūzėje tuodvi ir rašo traktatą apie teisinį nihilizmą Lietuvoje! Va čia jau padabniau.

O jeigu tas traktatas patektų Strasbūran?

Ne, ir vėl negerai.

Pasirodo net pasvajoti apie saldų kerštą ir tai nesiseka? Tuodvi vis kažkaip ar į didvyres, ar į kankines patampa!

Tokios perspektyvos fone norom nenorom tyliai pagalvoji, kad gal ir iš tikro suklydo AMB, panaikinęs mirties bausmę? Tai netgi kritiniais atvejais negalima su „įsisiūbavusiomis“ personomis susitvarkyti? Negi dabar taikysi lenininį „prie sienos statymo“ variantą?

Demokratija gi dabar…