Tėvynė mūsų

Pakartotinis prašymas dėl alkoholio reklamos draudimo

Written by admin · 3 min read

JE LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
LR sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei
LR Seimo sveikatos reikalų  komiteto Pirmininkei Dangutei Mikutienei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

PAKARTOTINIS PRAŠYMAS Dėl alkoholio reklamos draudimo

Vilnius, 2014-11-19
Bet kuris žmogus, pastebėjęs degantį namą – pultų gesinti, pastebėjęs skęstantį – šoktų gelbėti, pastebėjęs sukniubusį – pakeltų.
Žmogiškai kalbant, KENČIANČIAM VISADA  IŠTIESTŲ PAGALBOS RANKĄ.
Viena iš didžiausių Lietuvos kančių, nelaimių ir nuostolių yra alkoholizmo pasekmės. Lietuva pagal suvartojamą alkoholio kiekį, tenkantį vienam žmogui per metus, tarp Europos Sąjungos valstybių užima  PIRMĄJĄ VIETĄ, o PASAULYJE – TREČIĄ VIETĄ – kiekvienas mūsų šalies gyventojas išgeria po 15,4 l absoliutaus etilo alkoholio.  Tie „LAIMĖJIMAI“ atsispindi realiame gyvenime: žudynės ir savižudybės, įvairiausios katastrofos, prostitucija, gaisrai, šeimyninės dramos, nelaimingi atsitikimai, paauglių ir jaunimo klystkeliai, prievartavimai.                 
Daugelis žino apie tą sunkiai pamatuojamą alkoholio sukeltą žalą. Alkoholizmui mažinti parengtos įvairios programos. TAČIAU NUGALI ALKOHOLIZMO INDUSTRIOJOS SIEKIS bei politinis ir administracinis antstatas. Turintys prievolę ir teisę gelbėti žmones iš alkoholizmo liūno vangiai naudojasi jomis.
Daugelis prisimena, kaip Seimo nariai V. Matuzas, K. Kuzminskas, J. Razma, A. Bilotaitė, S. Stoma, V. Mazuronis, P. Luomanas (jis atsisakė), K. Masiulis, E. Tamašauskas, S. Pečeliūnas, A. Butkevičius, A. Melianas, K. Daukšys, V. Bacevičius 2011-05-10 įregistravo LR Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų  projektus, kuriais buvo siekiama atšaukti 2012 metų sausio 1 dieną turėsiantį  įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimo įstatymą. Stebina iniciatorių išradingumas, susiklausymas, agitacija ir krikščioniškų vertybių žeminimas. Tada nugalėjo alkoholio propaguotojai ir žmonių luošinimo bei valstybės naikinimo šalinininkai. Daugelį glumina 2011 metais prieštaravusiųjų Seimo narių pasyvumas, kuris   TEBESITĘSIA IR ŠIANDIEN. DAŽNAI būna, kad pralaimėjusieji mūšį SUKYLA. Tačiau nuo tada RAMU. Turbūt NAUDINGA PRALAIMĖTI, NES 2,5 METŲ TVYRANTI  TYLA įsuko ŽMONIŲ NAIKINIMO SMAGRATĮ IKI REKORDINIŲ AUKŠTUMŲ PASAULYJE. NIEKAS NELAIMĖLIAMS NEIŠTIESĖ PAGALBOS RANKOS. ALKOHOLIS SRUVENA Į GERKLES, O PINIGAI – Į KASAS IR KIŠENES. Alkoholis tampa renginių ir RINKIMŲ stimuliatoriumi.
2014-06-20 LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija priimtoje rezoliucijoje „Dėl alkoholio vartojimo“ įrašė „… Labiau riboti alkoholio reklamą …“  LR Seimas ir vyriausybė į šitą LABAI SVARBŲ pasiūlymą iki šiol visiškai nesureagavo.  
2014-06-26 LR Seimas patvirtino Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programą, kurioje numatytas 2020 metais legalaus alkoholio suvartojimas vienam gyventojui per metus 9,5 litro absoliutaus alkoholio, o 2025 metais – 8,5 litro.   
Visuomenininkai daugelį kartų prašė ĮSTATYMŲ LEIDĖJUS uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą.
2014-11-13 vykusiame   LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje buvo prašoma, kad LR Seimo nariai,  turėdami  įstatymdavystės iniciatyvos teisę, per keletą dienų galėtų surinkti apie 40  parašų  dėl alkoholio reklamos uždraudimo.
Institucijos turi  labai didelę patirtį įstatymams priimti. Mūsų manymu, iniciatoriai atliktų LABAI SVARBŲ DARBĄ ir turėtų LABAI didelę pagarbą ir palaikymą visuomenėje. Iki šiol neteko girdėti apie seimo narių alkoholio reklamos draudimo iniciatyvas. Manome, kad Seimo nariai ŽINO LABAI DAUG APIE ALKOHOLIO REKLAMOS  ĮSTATYMO GYVENIMIŠKĄJĄ NAUDĄ. JIE ŽINO, KOKIAS INICIATYVAS KELTI, KOKIAS PALAIKYTI IR UŽ KĄ BALSUOTI.
DAUGELIUI KYLA KLAUSIMAI, KODĖL AUKŠČIAUSIOS INSTITUCIJOS,  ATSAKINGIAUSI PAREIGŪNAI IR POLITIKAI, ŽINODAMI APIE ALKOHOLIZMO DAROMĄ MILŽINIŠKĄ ŽMONIJOS NAIKINIMO ŽALĄ,  NESIIMA RYŽTINGŲ VEIKSMŲ GELBĖTI LIETUVOS ŽMONIŲ.
 Manome, kad alkoholio reklamos draudimo įstatymo patikimiausiais iniciatoriais galėtų būti  5-oje pastraipoje įvardinti iniciatoriai, tebetarnaujantys Lietuvos žmonėms parlamentarai (jie 2011-05-10 buvo iniciatorių tarpe) ir Seimo sveikatos reikalų komiteto nariai bei Seimo nariai 2011 m. pabaigoje legalizavę alkoholinių gėrimų reklamą
 JIE PIRMIAUSIAI TURĖTŲ IŠTIESTI PAGALBOS RANKĄ ALKOHOLIZMO AUKOMS. INICIATORIAI TURĖTŲ DIDELĮ PALAIKYMĄ VISUOMENĖJE, NES ALKOHOLIS YRA PAVEIKĘS DAUGELĮ LIETUVOS GYVENTOJŲ ŠEIMŲ, tame tarpe ir  Seimo bei kitų institucijų.
PRAŠOME  SKUBIAI IMTIS VISŲ ĮMANOMŲ PRIEMONIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ REKLAMOS DRAUDIMUI.  
PRAŠOME LIETUVOS VALDANČIUOSIUS IR POLITIKUS SKIRTI DAUGIAU PRIEMONIŲ IR LĖŠŲ ALKOHOLIO VARTOJIMO MAŽINIMUI.
 
Tarybos pirmininkas L.Kerosierius                                   
Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas
Ekonomikos ir socialinės grupės vadovė R.Jakučiūnienė

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas: +370 699 37691,  R. Jakučiūnienė:    +370 5 2423448      vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba