Tėvynė mūsų

PAMINĖKIME JONO NOREIKOS – GENEROLO VĖTROS GIMTADIENĮ

Written by Redakcija · 1 min read

 2015 metais atsirado iniciatoriai, kurie teikė siūlymus pašalinti atminimo lentą nuo Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos pastato fasado, skirtą Lietuvos patriotui Jonui Noreikai – Generolui Vėtrai atminti.

2015-08-05 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į atsakingas INSTITUCIJAS  ir  AIŠKINO,  kad Jonas  Noreika 1941 m. dalyvavo  Birželio sukilime, 1943 m. kovą kartu su grupe žymių Lietuvos žmonių baudžiant už pasipriešinimą lietuvių SS legiono kūrimui nacių   buvo suimtas ir uždarytas į Štuthofo koncentracijos stovyklą1945 m. sausio mėn  buvo išvaduotas. Grįžęs į Lietuvą ėmėsi antisovietinės veiklos, dalyvavo Lietuvių Tautinės Tarybos veikloje.  KGB agentė poetė V. Valsiūnienė  slapyvardžiu ,,Oras“ išdavė  Lietuvių Tautinės Tarybos vadovybę Vilniuje ir apie 40 žmonių buvo nuteisti, o Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir Zigmas Šerkšnas – Laukaitis buvo sušaudyti 1947 vasarį
 
            JAU 4 METAI, KAI Į ARENĄ  IŠĖJĘ  šimašiai, linkevičiai, kuklianskych, zingeriai    VISAKERIOPAI, NEPATEIKDAMI TEISINIŲ ARGUMENTŲ, NIEKINA JONĄ NOREIKĄ-GENEROLĄ VĖTRĄ, kovojsį prieš sovietų ir nacių tironus.

2019-07-27 prašvitus pagal Vilniaus mero R. Šimašiaus nurodymą   buvo nuimta  Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lenta nuo  Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos pastato fasado.

Apie pasikėsinimus į Lietuvos didžiavyrio garbę ir orumą buvo kalbama 2019-08-03 politinių kalinių, tremtinių, partizanų ir Laisvės kovotojų sąskridyje Ariogaloje, 2019-08-07 mitinge prie Karaliaus Mindaugo paminklo,  kur buvo reikalaujama iki 2019-08-23 d.  iki Baltijos  kelio 30-mečio minėjimo, sugrąžinti Jono Noreikos – Generolo Vėtros paminklinę lentą prie Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibnliotekos.

Valdžiai neįvykdžius šių reikalavimų, 2019-08-23 po Baltijos kelio dalyvių susikabinimo rankomis 18 val prie Bibliotekos sienos buvo pritvirtintas 60X80 cm laikinas Jono Noreikos – Generolo Vėtros portretas, o 2019-09-05 buvo pritvirtinta naujai  architektų ir specialistų pagaminta visuomenininkų inicijuota paminklinė  lenta.

Visuose paminėtuose renginiuose dalyvavo daugybė žmonių, kurie pagerbė Jono Noreikos – Generolo Vėtros tarnystę Lietuvai   ir kvietė kovoti dėl šio didžiavyrio garbės ir orumo gynimo.  Patriotai budi prie Bibliotekos, kad šimašininkų vandalai nepasikėsintų  į Paminklinę lentą ir į Biblioteką

  • Jono Noreikos – Generolo Vėtros gimimo diena.

MŪSŲ  BENDRAŽYGIAI YRA PARENGĘ DIDŽIAVYRIO PAGERBIMO CEREMONIJĄ.

2019-10-08 d  19 val  ateikime prie Bibliotekos, padėsime  gėlių, uždegsime žvakutes, pasimelsime, nusilenksime, pabendrausime, aplankysime kenotafą Antakalnio kapinėse.

Ruoškimės 2020 metais.  valstybiniu mastu paminėti  110-ąsias Jono Noreikos – Generolo Vėtros jubiliejaus metines.

Leonas Kerosierius

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas