Tėvynė mūsų

PASKELBKIME BIRŽELIO 3-čią dieną BLAIVYBĖS DIENA, o 2021 metus – BLAIVYBĖS METAIS

Written by Redakcija · 2 min read

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYBĖS SĄJŪDIS                   LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Sveikatos ministrui Aurelijui VerygaiLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkui Arūnui Gumuliauskui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Nacionalinės  tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos Prezidentei  Nijolei

Goštautaitei Midtun

Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S  PASKELBTI  BIRŽELIO 3-čią  dieną BLAIVYBĖS DIENA,
o 2021 metus  paskelbti BLAIVYBĖS METAIS 

                                       Vilnius,   2020-03-20

2020-02-05 kreipėmės į atsakingas institucijas, kad birželio 3-čia diena būtų paskelbta BLAIVYBĖS DIENA (laišką pridedame).

Nuoširdžiai dėkojame agentūrai ELTA ir JAV lietuvių  internetinio laikraščio “Bičiulystė” redakcijai bei asmenims paviešinasiems mūsų kreipimąsi,  dėkojame palaikiusiems mūsų prašymą.

 PAŽYMIME, kad 2020-02-20  d.  Motiejaus Valančiaus Blaivystės Sąjūdis paminėjo Vyskupo  Motiejaus Valančiaus 2019-uosius gimimo metus. Buvo atkreiptas dėmesys į kovą dėl psichotropinių  medžiagų vartojimo, alkoholizmo ir rūkymo žalą bei taikytinas prevencijos priemones. Buvo diskutuojama apie 2020-02-05 kreipimąsi ir dėl 2021 metais Vyskupo 220-ųjų gimimo metų (1801-02-16) paminėjimo.

Sveikatos apsaugos ministerija, gavusi   Vyriausybės  pavedimą, pritarė mūsų prašymui birželio  3-os atmintinos Blaivybės dienos paskelbimui ir pasiūlė apsvarstyti 2021 m. paskelbimą Blaivybės metais.  

PRAŠOME Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją parengti ir pateikti įstatymo projektą ir jį lydinčiuosius dokumentus, kad birželio 3 dieną paskelbti  BLAIVYBĖS DIENA, o   2021 metus paskelbti BLAIVYBĖS METAIS.  

KVIESIME visuomeninkus,  mokslininkus aktyviai dalyvauti įstatymo projekto svarstymo ir priėmimo procedūrose Seime.

Tai būtų didžiulė parama aukoms, kenčiančioms šeimoms, jaunimui atsisakyti visokiausių nealkoholinių gėralų ir visiems siekiantiems blaivinti Lietuvą,  sumažėtų biudžeto našta GYDYTI  ALKOHOLIKUS ir ALKOHOLIZMO PASEKMES, padidėtų  BVP, atsirastų daugiau laimingų žmonių.

PRISIMINKIME gūdžius alkoholizmo industrijos, politikų ir žiniasklaidos bendradarbiavimo laikus, kai 2011-12-23  d. Seimas, neįsiklausęs į mokslininkų, visuomenininkų ir Vyskupų konferencijos pirmininko Arkivyskupo dabartinio Kardinolo Sigito Tamkevičiaus prašymų, priėmė alkoholio reklamos įstatymą, o Prezidentė D. Grybauskaitė neatkreipė dėmesio į daugybės organizacijų prašymų ATMESTI įstatymą – operatyviai pasirašė jį. Tada dar labiau pradėjo siautėti alkoholizmas.  Lietuva pradėjo TVIRTAI PIRMAUTI PASAULYJE ir pasiekė ABSOLIUTŲ PASAULIO REKORDĄ, kai  kiekvienas lietuvaitis išgerdavo per metus apie 17 litrų „ant galvos“ absoliutaus alkoholio (įskaitant neapskaitytą, nelegalų).  Tais laikais ypatingai daug  darbavosi Nacionalinė  tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, kuriai vadovavo  A. Veryga (dabar N. Goštautaitė Midtun). Įsimintini  Vilniaus Sąjūdžio tarybos pareiškimas „Ką pasakytų Vyskupas Motiejus Valančius?“,  „Budelių  galerija“ (žiūr  www.sarmatai.lt budeliu galerija), 2014-06-04 d.  buvo parašytas laiškas Jo Šventenybei  Popiežiui Pranciškui.

2016 metais  Į  ARENĄ  ATĖJO  LIETUVOS  VALSTIEČIŲ ir  ŽALIŲJŲ  SĄJUNGA   ir prasidėjo nuožmi kova prieš politiniais pagrindais propaguojamą alkoholizmo hidrą.  SIEKIANT  BLAIVINTI  LIETUVĄ  buvo ryžtingai priiminėjami teisės aktai. 

PRIIMTAS įstatymas dėl birželio  3-os atmintinos Blaivybės dienos paskelbimo ir  2021 m. paskelbimo Blaivybės metais  būtų pagarba Vyskupo Motiejaus Valančiaus 220 metų gimimo jubiliejui, Katalikų Bažnyčiai, visuomenininkams  ir būtų parama aukoms, nuskriaustiems  ir kenčiantiems.  Tai duotų gerų rezultatų kuriant  Gerovės valstybę.  

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio pirmininkas                           V. Jakubonis 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio Vilniaus

skyriaus pirmininkas A. Juknevičius

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                                      L. Kerosierius  

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja                   R. Jakučiūnienė 

            Pasiteiravimui:   V. Jakubonis tel 8679 33348, L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai V. Jakuboniui,  Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p.vaidotasjakub@yahoo.com vilnius@sajudis.com