Tėvynė mūsų

Pastatykime LR Prezidentui Antanui Smetonai paminklą Vilniaus centre

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 8 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus miesto merui Valdui Benkunskui
Vilniaus miesto tarybos nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai
Pastatykime LR Prezidentui Antanui Smetonai (1874.08.10 – 1944.01.09)
   paminklą Vilniaus centre
   2023-02-01 rašėme Jums laišką, kad   paminklas Prezidentui Antanai Smetonai būtų pastatytas Gedimino prospektas Nr. 13 Vilniuje, nes čia vyko visi svarbiausi valstybės atkūrimo, valdymo, krašto gynybos ir ūkio atstatymo organizavimo darbai bei Lietuvos  pripažinimo ir diplomatijos darbai (pridedame).

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad į mūsų laišką iš Vilniaus savivaldybės negavome jokio atsakymo. Susidarė nuomonė kad buvusi savivaldybės vadovybė nesiėmė veiksmų dėl mūsų laiško.

PAŽYMIME, kad žiniasklaidoje ir visuomenėje vyko svarstymai. Mums susidarė nuomonė, kad Vilniaus Sąjūdžio tarybos pasiūlymas pastatyti paminklą Antanui Smetonai prie Centrinio knygyno Vilniuje susilaukė ženkliai daugiau pritarimų. 

Prašome aukščiau paminėtų institucijų išreikšti nuomonę dėl paminklo Prezidentui Antranui Smetonai. 

Laukiame Jūsų atsakymo.  

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Tarybos pirmininko pavaduotojas, tarybos istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Tarybos pirmininko pavaduotojas  V. Jakubonis
Tarybos prmininko pavaduotojas  P. Gvazdauskas 
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.
Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,
A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V.
Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K.
Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B.
Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis 8611 30131
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 8 metai

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui
Vilniaus miesto tarybos nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai


Pastatykime LR Prezidentui Antanui Smetonai (1874.08.10 – 1944.01.09)

                                    paminklą Vilniaus centre
  Vilnius,  2023-02-01
                                                 
            Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba pritaria Vilniaus miesto tarybos sprendimui, kad Vilniuje būtų pastatytas paminklas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai
            Antanas Smetona – neeilinė asmenybė Lietuvos istorijoje.
            1902 m., baigęs mokslus Peterburge grįžo į Lietuvą, Vilnių ir nuo pirmųjų dienų
įsitraukė į Lietuvos valstybės atkūrimo reikalus. Visur – pirmosiose gretose. 1905.12.04 – 05
dalyvauja Lietuvių suvažiavime Vilniuje. 1914 m. naujai įkurto,, Centrinio komiteto
nukentėjusiems nuo karo šelpti” vicepirmininkas. Vokiečiams 1915 m. įsiveržus į Lietuvą dalis komiteto narių persikėlė į Rusiją – Peterburgą, kita dalis, vadovaujama A. Smetonos, pasiliko Vilniuje. Komitetas imasi ginti Lietuvos gyventojų reikalus nuo vokiečių militaristinės savivalės, netrukus įsitraukia į platesnę politinę veiklą. Vyksta sudėtingas valstybės atkūrimo procesas karo sąlygomis. Visame šiame sudėtingame ir atsakingame darbe reikalinga politinė nuovoka, atsargumas, diplomatija, kompromisai. Antanas Smetona pasižymi visomis šiomis savybėmis.
            1917.09.18 – 22 Lietuvių konferencijoje Vilniuje išrinkus 20 žmonių Lietuvos Tarybą Antanas Smetona išrenkamas Tarybos pirmininku.1918.02.16, sudėtingomis aplinkybėmis (vokiečiai tuo metu apie Lietuvos nepriklausomybę net girdėti nenorėjo) pasirašomas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Tą pačią dieną A. Smetona pakartotinai patvirtinamas Lietuvos Tarybos pirmininku.
              1919.04.04 Antanas Smetona išrenkamas pirmuoju Lietuvos Respublikos Prezidentu. Tai buvo kovų su bolševikais ir bermontininkais laikotarpis. 1920.05.15 savo įgaliojimus perdavė Steigiamajam Seimui. Pareigas ėjo iki 1920.06.19.
              

1926.12.17 pakartotinai išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu            

  1931 ir 1938 metais Antanas Smetona, net du kartus, buvo perrinktas Lietuvos
Respublikos prezidentu. Antano Smetonos prezidentavimo laikotarpis buvo sėkmingos Lietuvos pavyzdys

             Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba vertindama, kad Antanas Smetona buvo
pagrindinis atastatomos Lietuvos valstybės architektas ir tai, kad pagrindiniai valstybės atstatymo darbai vyko amžinojoje Lietuvos sostinėje Vilniuje savo pareiškimais inicijavo, kad Vilniuje būtų pastatytas pagarbus paminklas Antanui Smetonai. Tačiau Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba nesutinka, kad paminklas  Antanui Smetonai būtų pastatytas atokiame skvere prieš Vilniaus senąjį teatrą Basanavičiaus gatvėje. nes, mūsų nuomone, parinkta vieta nėra ta vieta kur vyko pagrindiniai Lietuvos valstybės atstatymo darbai. Tokia vieta buvo Lietuvos tarybos būstinė tuometiniame Jurgio (dabar Gedimino) prospekte, todėl ir paminklas Prezidentui Antanui Smetonai turėtų būti pastatytas Vilniaus miesto centre Gedimino prospekto Nr. 13 skverelyje prie Centrinio knygyno. Juk čia, šiose vietose gyvai  vyko  Lietuvos Tarybos ir Vyriausybės darbai.
              Prašome LR Prezidentą, Seimo Pirmininkę, Ministrę Pirmininkę, Pasaulio lietuvių
bendromenės Seimo Pirmininkę, LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo narius pritarti mūsų ir, tikime, daugumos žmonių, siūlymui pastatyti paminklą Prezidentui Antanui Smetonai Vilniaus centre, Gedimino prospekte namo Nr.13 skverelyje.
              Prašome geros valios žmones pritarti mūsų siūlymams ir oficialiai pareikšti nuomonę Lietuvos Prezidento kanceliarijai, Vilniaus miesto tarybai ir žiniasklaidai.

              PRAŠOME Jo Ekscelianciją LR Prezidentą Gitaną Nausėdą būti paminklo LR Prezidentui Antanui Smetonai statybos globėju.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Tarybos pirmininko pavaduotojas    V. Jakubonis
Tarybos pirmininko pavaduotoja      R. Jakučiūnienė
Tarybos pirmininko pavaduotojas, tarybos istorinės grupės vadovas   G. Adomaitis
Tarybos prmininko pavaduotojas  P. Gvazdauskas

 
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.
Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,
A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V.
Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K.
Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B.
Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis 8611 30131
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com