Tėvynė mūsų

PIENO PROBLEMOS – VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PROBLEMA

Written by Redakcija · 3 min read

SMETONOS LAIKAIS – LIETUVOS ŽEMDIRBIAI MAITINO EUROPĄ. 

GLOBALIZACIJOS LAIKAIS – LIETUVA BENT PUSĘ MAISTO PRODUKTŲ ĮSIVEŽA IŠ KITŲ VALSTYBIŲ.

LIETUVA PIRMAUJA PASAULYJE PAGAL VALSTYBĖS ŽEMĖS ŪKIO SUNAIKINIMO PROGRAMĄ.  

LIETUVA PIRMAUJA PASAULYJE PAGAL EMIGRACIJĄ.

LIETUVA PAGAL PRAGYVENIMO LYGĮ – EUROPOS SĄJUNGOS DUGNE.

PRISIMINKIME LAIKUS, kai žemdirbiai nepakėlę VALSTYBĖS JUNGO    traktoriais ir sunkiąją technika užtvėrė kelius.

2023-03-23 dieną apie 5000 žemdirbių protestuodami susirinko į Nepriklausomybės aikštę pareikšti protesto dėl pienininkystės žlugdymo. Šiame mitinge dalyvavau ir aš. 

PRISIMENU LAIKUS kai  1948 metais už 4 turėtas karves sovietai išbuožino mūsų 7 žmonių šeimą ir išrašė kelialapį į Sibirą. 

Prisimenu laikus kai Sąjūdžio žygiai nulėmė Lietuvos sugrįžimą į demokratinio pasaulio bendriją. Tada Lietuvos vadovai buvo įsipareigoję dirbti žmonių gerovei.

1991 sausyje susirinkę žmonės apgynė Lietuvą nuo sovietinės invazijos ir pasiryžome visais įmanomais būdais ginti Lietuvą.

2023-03-23 aš vėl žemdirbių mitinge ir girdžiu žemdirbių aiškinimus, kad už siekį maitinti Lietuvą pieneliu valstybė varo valstiečius bankrotan, 

Žemiau pateikiu laišką „Problemos ir sprendimo būdai“ kurį išplatinau aukščiausiems Lietuvos vadovams.

Prašau atkreipti dėmesį į  laiško siūlymų –  

1)   Numatytus  biudžete 10 milijonų eurų verslinės žvejybos uždraudimui  NEDELSIANT  tuos 10 mln eurų skirti  pienininkystei gelbėti.  PAAIŠKINU,  kad  2020-12-11 Seimo dauguma priėmė nutarimą UŽDRAUSTI  VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. Tam  tikslui  2022   metais buvo  surasta 10  mln. eųrų ir kai bus  pradėti žvejybos draudimai   – tai iš  karto bus skiriamos lėšos, nes  tos lėšos  aukščiausiame politiniame- vyriausybiniame lygmmenyje yra sutartos. PARADOKSAS – lėšos turi būti skiriamos ne žvejybos  verslo naikinimui, kai žuvų rinkoje trūksta –bet SKIRIAMOS PIENO  SEKTORIUI GELBĖTI.

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas  Leonas Kerosierius

Tel.  8674 38465 el.  p  leonaslabora@gmail.com    www.fisheryabc.eu

Priedas

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ 

     „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS 

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Žemės ūkio Ministrui Kęstučiui Navuickui

LR Aplinkos Ministrui Simonui Gentvilui

Žemės ūkio rūmų Pirmininkui Arūnui Svitojui

LR Seimo nariams

Žemės ūkio rūmų nariams

Stebėsenos komiteto nariams

Žvejams

Žiniasklaidai

  PROBLEMOS IR SPRENDIMO BŪDAI

    Vilnius, 2023-03-19

2023-03-20 dieną vyks Žuvininkystės  Stebėsenos komiteto posėdis.

2020-12-11 Seimo dauguma priėmė nutarimą UŽDRAUSTI VERSLINĘ  ŽVEJYBĄ.

Žuvininkystė yra ne tik Žemės ūkio šaka. Todėl mes savo gyvenimuose patiriame ir kitų šakų problemas ir pažangas.

Dėl netinkamos valstybinės gyvulininkystės politikos  pastaruoju metu milžiniškus nuostolius patiria pieninkystė.

Turbūt ne greitai bus parengtos svirplių, įvairiausių vabalų, šliužų, sliekų maisto gaminimo ir vartojimo technologijos.

Todėl nevertėtų drausti verslinės žvejybos ir kailinių žvėrelių auginimo, nes tai darbo vietos, papildomi maisto produktai ir įnašai į biudžeą. Kiekvienam žinoma, kad kiekvienas centas labai reikalingas žinant vykusios COVID-19 pandemijos išdavas ir antrus metus rusiškojo fašistinio militarizmo vykdomo karo Ukrainoje pasekmės. 

TODĖL SIŪLOME: 

1)   Numatytus  biudžete 10 milijonų eurų verslinės žvejybos uždraudimui  NEDELSIANT  tuos 10 mln eurų skirti  pienininkystei gelbėti.

2)  PRAŠOME  vyriausybę įpareigoti Aplinkos ir Žemės ūkio ministrus 2023 metais vykdyti verslinės žvejybos politiką kaip ir iki 2022 metų.  

3)  PRAŠOME  vyriausybę  įpareigoti Aplinkos  miniisteriją skirti limitus 2023 metams verslinei žvejybai Kauno mariose, Kruonio HAE aukštutiniame baseine, ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkinuose 2011 – 2012 metų lygyje  bei 2023 metams skirti limitus ir kvotas   SPECIALIZUOTAI ŽVEJYBAI 2020-2021-2022 metų lygyje

4)  PRAŠOME  vyriausybę įpareigoti Aplinkos ministrą uždrausti pavasarinio neršto metu gegužės – birželio mėnesiais žvejybą vidaus vandens telkiniuose. 

4.1)  Grąžinti žvejams mėgėjams rinkliavą už 2 mėnesius arba pratęsti žvejybos leidimus dviems mėnesiams.

4.2)  Įpareigoti kiekvieną žveją įrengti nors po 10 kv metrų dirbtinų nerštaviečių.

5)  PRAŠOME vyriausybę  įpareigoti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas išauginti ir įveisti 2023 metais po 10 milijonų lydekaičių ir starkių Kuršių mariose.

6)  PRAŠOME  vyriausybę  įpareigoti Žemės ūkio ministrą pagerbti ir padėkoti visuomenininkams už rūpestį gyvūnų gerove ir 3 visuomenininkus tarp jų ir Žvejybos rojaus įkūrėją  L. Jonauską  įtraukti į Žemės ūkio ministerijos kolegiją. 

7)  PRAŠOME  vyriausybę įpareigoti Žemės ūkio ministrą nemažinti kailinių žvėrelių auginimo, nes gali atsirasti  PRECEDENTAS uždrausti gaidžių, kalakutų, avinų, broilerių, karvių ir kiaulių auginimą.

8)  Pakartotinai ENTĄJĮ kartą PRAŠOME vyriausybę įpareigoti  Žemės ūkio ministrą atkurti Projektų atrankos komitetą, nes 2021-06-10 Žemės ūkio ministras K. Navickas panaikino Projektų atrankos komitetą (PAK), kuriame dalyvavo 18 socialinų partnerių – žymiausių žvejybos verslo, mokslo ir žuvininkystės specialistų. ŽŪM vadovai PAK sunaikinimą aiškino, kad tarp PAK narių būta interesų konflikto vertinant projektus. PAŽYMIME, kad išvarytieji PAK nariai neturėjo balsavimo teisių komiteto posėdžiuose ir jokiu būdu negalėjo įtakoti projektų tinkamumą. Panaikindamas  komitetą ministras uždegė žalią šviesą bet kokiems  neskaidriems projektams įgyvendinti, nes ministro pavaldiniai bijos ir negalės priešintis. SOCIALINIAI PARTNERIAI PRIVALO DALYVAUTI SKIRSTANT IR ŽINOTI kaip Žemės ūkio ministerija PANAUDOJA APIE 80 MILIJONŲ EURŲ ŽUVININKYSTEI SKIRTŲ LĖŠŲ. 

9)  PRAŠOME Seimo Pirmininkę ir Seimo narius atkreipti į tai ypatingą dėmesį, nes Lietuvoje pagal mokslininkų tyrimus verslinio dydžio žuvų ištekliai yra gausūs. PAŽYMĖTINA, kad Lietuvoje vienintelėje pasaulio valstybėje vis masiškiau naudojami komunistiniai draudimų principai ir pasitarnavimai Rusijai draudžiant lietuviams verslinę žvejybą Kuršių mariose ir pasienio ežeruose.

DAUGIAU informacijos  Lietuvių ir anglų kalbomis   www.fisheryabc.eu

Stebėsenos komiteto narys, 

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas  Leonas Kerosierius

Tel.  8674 38465 el.  p  leonaslabora@gmail.com    www.fisheryabc.eu