Tėvynė mūsų

Pinigėliai

Written by admin · 5 min read

Pinigėliai-pinigai, jų vis trūksta, vis blogai. Nors mokesčiai didėja, kainos auga, o pajamos senai nusmuko žemiau skurdo ribos, bet… Bet valdžios vyrams vis kitaip atrodo ir jie mūsų – mokesčių mokėtojų surinktus – pinigus švaisto savo nuožiūra ne būtiniausiems reikalams, o “puotoms maro metu”!

Na, ar ne “puota maro metu” eilė nereikalingų ir netgi Tautai žalingų statybų, kurių vienos gali palaukti geresnių laikų (Valdovų rūmai), o kitas Tautos referendumas iš vis uždraudė (AE)!  Bet valdžia nusprendžia, kad ne Tauta Lietuvos suverenas, kad galima nepaisyti jos, o valstybės Konstituciją – ignoruoti !

Ir kas tą valdžią gali suvaldyti, nubausti ar nors kontroliuoti? Na ir kas, kad Konstitucijoje įrašytos Tautos teisės priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ar konstitucinę santvarką? Pabandykite apginti tas savo teises, tai ir bus kaip Klonio gatvėje su 240 smogikų (mini variantas) ar kaip Kijevo centrinėje aikštėje (maxi variantas) su parlamentiniu įteisinimu, draudžiančiu mitingus!
     Tai tik Islandija į teisiamųjų suolus susodino nelojalią savo vyriausybę ir anuliavo visas skolas bankams – šiuolaikiniams plėšikams, išlindusiems iš patilčių ir įsikūrusiems prašmatniuose dangoraižiuose!
        O Lietuvėlė – dar posovietinė, čia demokratija net nekvepia. Lietuvos nepriklausomybę nedesovietizuoti marksistai permetė iš SSSR į ES ir gana pigiai – už alaus butelį ir skalbimo miltelius, pratęsus referendumą. Žemių vientisumas, neatgavus Mažosios Lietuvos, Suvalkų, Punsko, Seinų ir Salų Baltarusijoje toliau ardomas su leidimu ją parduoti – pirkti užsieniečiams. Taigi, pasaulio turtingieji gudročiai seniai numatę Lietuvoje įkurti “Šiaurės Jaruzalę”! Ir netgi surinkti parašai referendumui – paneigti, tai tik laiko klausimas. Anksčiau ar vėliau būsime nupirkti papiginta kaina, nes lietuviška valdžia Tautą smaugia jau praėjusia krize, vis nenuimdama diržų nuo kaklų ir negražindama pavogtų pinigų. Tai iš kurgi lietuvis galės nusipirkti savo žemę, kai kruopoms centų nepakanka?
    Na juk neveltui valdžia gavo apdovanojimus iš ES “už krizės suvaldymą”, be jokių mitingų, gaisrų ir turto naikinimo, kaip kad buvo Graikijoje?  Už krizės “suvaldymą” esant 10 kartų mažesnėms pensijoms nei Atėnuose !!!
    Ir to dar maža – esant Konstitucinio teismo sprendimui apie sumažintų skurdo išmokų atstatymą ir kompensavimą, valdžia ne tik kad ištisus metus nevykdo aukščiausios ir neskundžiamos institucijos sprendimo, bet ir atvirkščiai, ir pasididino elitines algas!!! Ir jokių problemų su pinigais ar biudžetu – turtingiesiems palepinti, jų atrandama be jokio vargo. O va, ubagėliams tų pinigėlių ir pritrūksta.
    Ir dejuoja valdžios vyrai, kad reikia didinti mokesčius, užmiršę pažadus apie progresinius mokesčius, apie tai, kad būtina apmokęstinti turtuolių nekilnojamą turtą, kaip yra ES.
    Bet geriausiai būtų, kad Tautai būtų skelbiamas Biudžeto projektas ir jo vykdymo eiga nors kas pusmetis. Štai čia jau nebereikėtų tiek dejuoti ir raudoti, nei apie darbo vietų kūrimo būtinumą vaitoti,  – išmaniosios šeiminikės kaip mat rastų trūkstamus pinigėlius ir pensijoms atstatyti ir kompensacijoms išmokėti, ir  netgi pensijas padidinti. Juk tai ką išmokome sovietijoje – kad ir virėja gali valdyti valstybę – tai iki šiolei dar nepamiršome. Vis dar mokame.
    Anava, nustojus planuoti brangią ir grėsmingą ir Lietuvai nereikalingą AE, turėtume tik patobulinti Elektrėnų šiluminę ir  gautume visą atominę elektrą, tik 16 kartų pigiau !!!  Tai kiek milijardų lieka iš paskolintų? Ir lieka ne tik pensininkams atstatyti krizės žalą, bet ir mamoms sočiai auginti vaikelius, ir švietimui  – juos mokinti, ir kultūrai – jų dvasingumui puoselėti !!! Ogi lieka tiek pat, kaip ir graikams, kurių pensijos 10 kartų didesnės nei mūsų, kurių minimalios algelės – tolygios mūsų algoms.
    Betgi ne – jei valdžia nestatys, tai iš kur 1 200  Lietuvos milijonierių bagotės?!  Nuskurs valgšeliai ir nebepuoš valstybės. O be milijonierių Lietuva nereprezentatyvi! Juk būtent dėl “onoro” buvo skolintasi iš JAV bankininkų už 10 proc. palūkanų, kai ES buvo galima pasiskolinti už 2 proc., tik…  Tik reikėjo apmokestinti tų 1 200 milijonierių turtą. Taigi ne, A.Kubilius išsaugojo nuo mokesčių, o dabar mes, nuskurę mokesčių mokėtojai už juos, turtuolius mokame po 2 milijadus kasmet palūkanų už skolas ir būtent tiek trūksta krizinėms kompensacijoms! Ir trūksta tik ubagėliams – elitui pinigų biudžete yra.
    Ir vilkas sotus ir avis sveika – taip tik Lietuvoje daugiau niekur nėra.
    Antras “krizinių diržų” smaugimo jau po krizės faktorius, tai stojimo į “Eurozoną” reikalavimai. Ir vėlei jie “tempiami” tik skurdžių saskaita! Nei progresiniai mokesčiai, nei turto apmokestinimas, neduoda tiek naudos iždui, kaip ubagėlių centukai. Maža to, agitacija už euro įvedimą motyvuojama valiutos keitimo atkritimu, važiuojant į užsienį, užperkant prekes ar skolinantis plūkanų mažesniu dydžiu…
     Bet ir vėlei tai tik turtingųjų naudai ubagėlių sąskaita. Ir ubagėlių sąskaita bus užstatas ES pateiktas… O vargšai vos kruopom išsitenka ir po užsienius nevažinėja. Taigi, kad turtuoliams būtų pigiau, ubagėliai turi ir “krizinį diržą” nešioti ant kaklo toliau, ir dar užstatą už eurą vietoj turtuolių pateikti. Taigi, ne tik “krizinį diržą”  nešioti, bet ir nevaitoti ,o jau apie mitingą ir nesvajoti. Mūsų Klonio gatvės „mini susidorojimą“ sėkmingai pakartojo „maxi“ varijantu Kijevas – taip kad „deržinskinės naktinės represijos“ demokratiškai išėjo į viešumą ir jokios konstitucijos valdžiai nebaisios!
    Nevykdo, ir ką mokesčių mokėtojai padarys?
     Gal vienas–kitas ubagėlis į teismą kreipsis ir gaus teigiamą sprendimą, tačiau koks antstolis jį vykdys be 240 pagalbininkų? Bet jeigu pabandytų kolektyviai visi pensininkai į teismą kreiptis – tai valdžia kaipmat ką nors priešingai sugalvotų. Kaip kad su invalidais – suskaldė jų Sąjungą pagal luošumo priežastį, o suskaldę masę, suskirstė lengvatas privilegujuotai ir supriešino vienus su kitais. Socministrė už tokį „skaldyk ir valdyk“ principo įgyvendinimą gavo europarlamentaro kėdę su 40 000 litų alga, o dirbantys pensininkai jos dėka 10 metų neatgavo nacionalizuotų pensijų net ir su Konstitucinio Teismo sprendimu,  kol neišmirė.
     Argi ne panašiai planuojama ir su krizinių pinigėlių atstatymu, kompensavimu, o apie pensijų padidinimą net neužsimenant? Tai jau 1 metai praėjo, beliko pensininkams 9 metelius papasnikauti, trūks-plyš nenumirti ir „krizinius“ atgauti! Kadangi krizės yra „gudročių turtuolių“ valdomos ir projektuojamos kas 10 metų, tai nespėjus valdžiai grąžinti dar nemirusiems ubagėliams dešimtmečio konstitucines skolas, jau žiūrėk, jau ir sekanti krizė leidžia vėlei užveržti  diržus ant kaklo !!!
    Ir taip jau geras šimtmetis, kai JAV valdžia leido dolerio spausdinimą atiduoti į privačias rankas (bankininkų!), netgi nekontroliuodama pinigo emisijos… Dar 1971 metais JAV atšaukė dolerio ryši su valstybės aukso atsargomis, taigi nei  kuo nerizikuoja, dėl dolerio neriboto spausdinimo. Doleris įleido šaknis į viso Pasaulio bendrą vidaus produkciją (BVP) – tai yra beverčio popieriuko pagalba perka pasaulio turtus.
    Šito pačio biznio užsimanė ir ES. Uždarė doleriui kelią su euro įvedimu ir kartoja tą pačią valiutinę aferą ES ribose. Tačiau ne taip sėkmingai, kaip norėtųsi – ne vien Islandija kirto per nagus bankams ir jų rėmėjams vyriausybėje – jau ir Anglija pareiškė lozungą „Europoje, bet ne po jos padu!“  – bei rengia referendumą eurui ir įstatytmo projektą, dėl išstojimo iš Sąjungos?!!  Kelios mažesnės ES narės (Švedija, Šveicarija) patyliukais išsisukinėja ir vis “neįstengia ir neįvykdo” Mastrichto sąlygų ir niekaip neįgali įstoti į eurozoną…
    Žodžiu, kaip kas išmano taip tas save gano. Tai yra gelbėja Tautą ir valstybę nuo akivaizdaus, Margaret Tetčer žodžiais tariant, didžiulės klaidos, prieštaraujančios sveikam protui. Ir tą klaidą reikia sustabdyti, apriboti ir su ja susidoroti !!!    
    Na, o mūsiškė, nedosovietizuotų raudonų markistų valdžiukė, iš paskutiniųjų  stengiasi įtikti denacifikuotiems rudiems marksistams ir sistemingai laiko Lietuvą ašarose bei košmare ir dubliuoja Hitlerio-Stalino vieningos Europos kūrimą, ignoruojant istorines pamokas: šimtamilijonines žmonių aukas, kelių kartų kančias ir skurdą.
    Ir ne vien Anglijos Geležinė Ledi mato, kad nebuvo, nėra ir nebus demokratijos, nes ją kuria “marksistai”, taigi –  ES, kaip ir SSSR kūrimo prielaidos klaidingos, o narių teisės prieš Briuselio direktyvas – neveiksmingos. Valdžia be kontrolės bei atsakomybės – viskas po senovei. Tik pavadinimai ir vėliavos kitos. Betgi visi žino, kad lemia kadrai. O kadrai ES kokie? NKVD-isto dukra pradedant ir maudzeduniniu komunistu nebaigiant. Tai ko čia stebėti Briuseline tironija bei autoritarine valdžia? Belieka tik skaičiuoti smulkius pinigėlius saujoje…