Tėvynė mūsų

Praradome Litą, prarandame Nepriklausomybę!

Written by admin · 2 min read

Sutikome Naujuosius Metus  Birštone. Nuo Naujųjų įvestas euras. Nebebus Lito. Man į litą nenusispjauti, kaip daugeliui. Man jis asocijuojasi su Lietuva, NEPRIKLAUSOMYBE !!!, Lietuvos valstybe. Niekinu Lito žudikus.

 

Deja, daugelis absoliučiai abejingi. Per Vasario 16-tąją taip pat iškelsiu brangiąją trispalvę su gedulo juosta – gedėsiu taip sunkiai iškovotos  ir prarastos NEPRIKLAUSOMYBĖS.

Patriarchas Jonas Basanavičius kreipėsi: “Nebūkite veršių tauta.” Deja, deja, net savo valiutos nesugebėjome apginti, nors save ir laisvais laikėme. Išdavėme tremtinius, kurie vežami tremtin prie širdies priglaudę saugojo taip brangu lietuvišką LITĄ – Nepriklausomybės prisiminimą.

Tada žiaurus okupantas nužudė litą, o dabar? Dabar – savi parsidavėliai, persivertėliai ir NIEKŠAI. Tie, kurie prie sovietų gyveno privilegijuotą ir labai sotų gyvenimą.

,,Kas aukoja laisvę vardan saugumo,  tas praras ir laisvę, ir saugumą”,- sake JAV prezidentas Benjamin Franklin’as. Lietuva tai jau prarado. Už tai galime tik dėkoti valdančiajam elitui ir tiems nemąstantiesiems ar apgautiesiems, kurie juos išrinko Lietuvoje. Deja,tokių buvo ir Amerikoje.

1991-jų metų sausio dienomis tapau savanoriu ginti atstatytąją Nepriklausomybę.Ar galėjau pagalvoti, net baisiausiame sapne susapnuoti, kad ateis tokia diena, kai mane konservatorių mezgtos baretės pavadins rusų agentu vien todėl kad aš ginu LITĄ!!! Juk ir anksčiau tuos, kurie taip pat gynė LITĄ, vadino Amerikos imperializmo agentais.

Tiesiai į akis man Viena konservatorė man tiesiai į akis pasakė, kad apsijuoksiu prieš visą Lietuvą, Lito garbei iškeldamas vėliavą su gedulo kaspinu – juk vistiek nieko nepakeisi.

 Visi savo abejingumą dangsto žodžiais: ,,Vistiek vienas nieko nepakeisi !!!”  Aš vis dėlto manau kitaip. Juk sovietiniais laikais taip pat daugelis kalbėjo taip, bet atėjo laikas ir įvyko Lietuvos Atgimimas – Sąjūdis, Baltijos kelias… Kokia Lietuva tuo metu buvo vieninga! Tai prisiminus tiesiok ašarų nesulaikai. Dabar nusiritome iki to, kad mus valdo, mūsų vardu kalba žmogus, kuris ne tik Sąjūdyje nebuvo, Sąjūdžio mitinguose nedalyvavo, o iki pat paskutinio momento buvo priešo pusėje. Burokevičius labiau gerbtinas jau vien dėl to, kad jis liko toks koks  buvo, nepersidažė. Jokia paslaptis, kad buvęs “raudonasis elitas” persidažė ir pataikauja valdančiajam. O tie, kurie buvo ištremti į sovietinius lagerius, nuteisti politiniai kaliniai jau seniai užmiršti to vadinamojo naujojo ,,politinio elito”, nors  dauguma jų prie sovietų pataikavo Maskvai ir gyveno sotų gyvenimą.

Ar jaunimas žino tikrus disidentus,kaip Stungurį, Dambrauską, Skuodį ir kitus? Priveligijuotas sovietinis  muzikos profesorius – tai Lietuva, o jie, tie disidentai, kurie buvo pūdomi sovietiniose lageriuose kas? Jau nebe LIETUVA? Deja, jie – tai  tikra LIETUVA, todėl ir pamiršti.

Aš labai noriu tikėti ir tiesiog svajoju, kad vėl kada nors ateityje atsikurs Atgimimo Sąjūdis, žmonės išliks, bent didžioji dauguma, neabejingi savo Tautai. Išmintingos užsienio politikos dėka, išmes supuvusį, parsidavusį “elitą” į šiukšlyną ir, dėka naujai išrinkto TAUTINIO  elito, kuriam bus svarbiausia tarnauti savo TAUTAI, kuriam pirmoje eilėje bus Lietuvos valstybės tautiniai interesai, atgausime Tikrąją Lietuvos Nepriklausomybę, prikelsim nužudytą LITĄ. Tada vėl galės plevesuoti brangi trispalvė ne su gedulo juosta, bet su įsegta lietuviška lelija. Tada ir vėl galėsime didžiuotis savo Tėvyne LIETUVA, tada tapsime vieninga TAUTA, nes vieningos Tautos niekas nepajėgs nužudyti. Net Stalinas tai suprato,  pasakydamas, kad jeigu nuo mažens bus puoselėjama meilė ir pasididžiavimas savo šalimi, bus skatinamas tikras patriotizmas ir vienybė – tokia šalis nenugalima. Bet jeigu  visa tai išnaikinsime nors vienos kartos protuose – tokia tauta nužudyta. Ar kas gali paprieštarauti, kad jis neteisus ? Manau, kas, kas, bet jis tikrai žinojo ką sako.

Visus sveikinu su Naujaisiais Metais ir linkiu tik vieno –  VIENYBĖS. Prisiminkime šventus V Kudirkos žodžius: Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Nebus vienybės, neliks Lietuvos, kaip TAUTOS. Tik akli ir kurti to nesupranta, o tokių, tautos nelaimei daug ir jų daugėja. Ko Maskva nepasiekė, Briuselis tikrai pasieks. Tam ir skaldoma Tauta, padedant  saviems koloborantams. Ankščiau jiems taip nesisekė, kaip dabar, todėl didžiausias jų priešas ir yra – VIENYBĖ. Kokia tai galia – prisiminkime sausio 13-tąją,Baltijos kelią.  Nors kiek mąstantys, supras.

Gediminas Kairys.   Lietuvos ESR
P.S. Lietuvos ESR – tai tam tikras analogas Lietuvos TSR. Tik viena raidė skiriasi!
 Ir  Lietuvos TSR, ir Lietuvos  ESR-  be savo valiutos. Tegyvavo  rublis, tegyvuoja   euras. Į LITĄ buvusiems ir esamiems NUSISPJAUTI.
Dėkui Dievui – ir Lietuvoje, ir Amerikoje yra dar nemažai tikrų lietuvių, kuriems LITAS brangus ir jie jam neabejingi.
Tikėkime – TAUTAI išlikti dar yra vilties.