Tėvynė mūsų

PRAŠOME PAREMTI LAIKRAŠTĮ XXI AMŽIUS

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų 

 LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

P  R A Š  Y M A S – PRAŠOME PAREMTI  LAIKRAŠTĮ XXI AMŽIUS
Vilnius,  2019-08-07

 2020-09-06 paminėsime laikraščio XX1 amžius leidybos 30 metų jubiliejų.

XX1 amžius  yra krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis.Laikraštyje plačiai nušviečiamos krikščioniškos šventės, visuomenės renginiai. Daug vietos skiriama demokratiškoms, tautinėms ir valstybingumo vertybėms puoselėti, istorinėms aplinkybėms tirti ir reguliariai pateikiamas istorinių ir atmintinų datų kalendorius. Laikraštis turi gausų skaitytojų ratą ir yra labai populiarus  bibliotekose ir skaityklose.

 Mes gyvename  naujų technologijų ir skaitmeninės eros pažangos proveržio laikmetyje.

Nuo Nepriklausomybės atkūrimo kai kurie  populiarius laikraščiai dėl sunkių ekonominių sąlygų ir daugybės skurdžiai gyvenančių žmonių sunkiai išsilaiko arba sustabdo veiklą.

 XX1 amžiaus redakcijos kolektyvas pastaruoju laiku turi  finansinių sunkumų.

Viena iš pagrindinių laikraščio tvirtumo sąlygų būtų  didėjanti prenumerata – todėl   prašome prenumeruoti laikraštį. 

Kreipiamės į geros valios žmones ir organizacijas prašydami paremti XX1 amžių, kad laikraštis garbingą jubiliejų sutiktų su gausesne skaitytojų auditorija ir ekonomiškai sutvirtėjęs.

 Laikraščio rekvizitai: VšĮ „Naujasis amžius“, įmonės kodas  135193485, AB „Swedbank“, Banko kodas 73000, atsiskaitomoji sąskaita LT747300010002262704

 El. p. xxi@lcn.lt,    Interneto svetainė http://www.xxiamzius.lt

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius 

Pirmininko pavaduotoja   R. Jakučiūnienė 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas. 

Pasiteiravimui:  L. Kerosierius tel 8674 38465 Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,       el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com