Tėvynė mūsų

Išlikime žmonėmis. Žodis tėvynainiams

Written by admin · 2 min read

1940 metais, kai Lietuva  buvo okupuota, prasidėjo 50 metų trukęs ciniškas tyčiojimasis iš tautos religinių, moralinių ir kultūrinių vertybių bei tradicijų. Tai, ką iki tol tauta laikė melu, okupantas įžūliai netruko pavadinti tiesa, kurią įvairiomis prievartos formomis vertė išpažinti. Atkūrus Nepriklausomybę atrodė, kad toks tyčiojimasis bei tautos moralinis ir psichologinis prievartavimas bei žeminimas baigėsi ir niekada nebesugrįš. Tačiau ilgainiui paaiškėjo, kad tokia viltis buvo apgaulinga ir tuščia. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare atviras tyčiojimasis iš tautos moralinių vertybių ir kultūrinių tradicijų pasitelkiant ideologinę prievartą greitai vėl tapo tikrove.

 Pažeidinėdamas visus susitarimus ir pažadus nesikėsinti į tautos per šimtmečius puoselėtas, saugotas ir gintas tradicijas, Europos Sąjungos elitas ir jo pagalbininkai mūsų šalyje didžiąją Lietuvos piliečių dalį susiruošė paversti antrarūšiais žmonėmis. Griaunant natūraliai susiformavusius visuomenės institutus – tautą ir šeimą – bei siekiant sunaikinti Europos tapatybę tūkstantmečiais grandžiusį dvasinį, moralinį ir kultūrinį paveldą kartu su daugeliu kitų griovimo įrankių buvo pasitelktas ir vadinamasis seksualinių mažumų teisių klausimas.

Tokiu būdu Europos Sąjungos elito palaikomas Lietuvoje iškilo LGBT judėjimas – mažuma, kuri su Briuselio ir atskirų ES šalių parama leidžia sau tyčiotis iš absoliučios Lietuvos piliečių daugumos moralinių vertybių ir kelti įžūlius reikalavimus dėl neva pažeidžiamų jiems priklausančių teisių. Šių metų liepos 27 d., 13 val. Vilniaus Gedimino prospekte vyksiantis seksualinių mažumų paradas laikytinas šių asmenų paniekos tautai išraiška. Pataikaudama šios akcijos organizatorių ir juos globojančio Europos Sąjungos elito užgaidoms, Lietuvos vykdomoji valdžia bei teisinės institucijos išdavė leidimą rengti šį paradą, žinodami, kad šis renginys bus spjūvis tautai į veidą.

Tokiomis aplinkybėmis išduotas leidimas paradui reiškia:

• Nuolaidžiaujanti Europos Sąjungos elitui valstybė nebėra suvereni;
• Didžiosios dalies piliečių moralinius įsitikinimus ir jų teises trypiantys bei valdžios palaikomi renginiai įrodo, kad Lietuva nėra demokratinė valstybė;
• Šiuo veiksmu Lietuvos piliečius mėginama paversti bevale ir paklusnia mase, negalinčia politiškai išreikšti savo kitokios nei prievarta primetama pozicijos.

Viešai regimas parado iniciatorių ir rėmėjų įžūlumas rodo tik tai, kad naikinant tautos išlikimui būtinas moralės normas ir socialinius institutus nebus vengiama jokių priemonių ir nebus paisoma jokių kliūčių. Mėginimai pajungti visuomenės daugumą, jai prievarta primesti savo įsitikinimus ir ją pažeminti agresyvios mažumos diktatui niekada nesiliaus. Kaip ir jų komunistiniai įkvepėjai bei pirmtakai, tokių renginių organizatoriai bei jų rėmėjai gera valia niekada nesustos.  

Žinome ir suprantame, kad kai kuriems mūsų tėvynainiams vis dar nėra lengva suvokti ir patikėti, kad šio parado rengėjams rūpi ne tariamai pažeidžiamos seksualinių mažumų teisės. Iš tikrųjų jie ir ne Lietuvoje esantys jų globėjai bei rėmėjai tetrokšta ir tokiais paradais skuba visai Europos Sąjungai primesti ir įtvirtinti naują tvarką, kai šimtmečių išbandymus išlaikiusios vyro ir moters santuoka grindžiamos šeimos bus paskelbtos reakcinga praeities atgyvena. Jeigu jiems pavyks įgyvendinti savo planus, neišvengiamai ateis diena, kai dalyvavimas tokiuose renginiuose visų Sąjungos šalių piliečiams taps tokia pat savanoriškai privaloma pareiga, kokia Sovietų Sąjungoje buvo vadinamosios darbo žmonių demonstracijos komunistinių švenčių progomis.

Mus norima ir bandoma paversti savo instinktų nesugebančia kontroliuoti ir todėl lengvai valdoma bei manipuliuojama biomase. Toks puolimas nepalieka vietos jokiems kompromisams. Trauktis nebėra kur. Atėjo laikas galutinai apsispręsti – toliau leisimės pavergiami ir žeminami ar oriai atsitiesime ir išdrįsime pasipriešinti? Neišsigąskime, nepalūžkime ir nepasiduokime. Neleiskime jiems nutildyti mūsų sveiko proto ir sąžinės balso. Protestuokime ir priešinkimės visais įmanomais taikiais būdais ir priemonėmis.  

Laukianti ilga ir nelengva kova už mūsų teisę išlikti žmonėmis pareikalaus daug ryžto, jėgų ir drąsos. Mus įkvepiančiais dvasinės ir moralinės stiprybės šaltiniais tegul bus didžiosios kelrodės gairės, nukreipiančios Tiesos ir Gėrio keliu kiekvieno sąmoningo ir doro žmogaus gyvenimą – Dievas, Tėvynė, Tauta ir įsipareigojanti bei atsakinga asmens Laisvė.

Pro Patria piliečių bendrija

propatria.lt