Tėvynė mūsų

Prof. Gediminas Merkys. Rajono „anšliusas“: Kauno valdžia trypia įstatymus, griebėsi dezinformacijos ir šantažo

Written by Biciulystė Siūlo · 10 min read
Prof. Gediminas Merkys. Rajono „anšliusas“: Kauno valdžia trypia įstatymus, griebėsi dezinformacijos ir šantažoVidaus teritorijų perdalijimo procesas pradėtas nedemokratiškai, trypiant įstatymus

Centrinė valdžia turi teisę ir netgi prievolę žiūrėti, kad šalies vidaus administracinis teritorinis suskirstymas būtų ekonomiškai optimalus, kad gyventojų teisė į vietos savivaldą nebūtų fiktyvi.

Tatai įpareigoja ir Konstitucija, ir ratifikuota Europos vietos savivaldos chartija. Tik Seimas gali keisti šalies vidaus teritorijų ribas. Iniciatyvą gali parodyti ir pavienės savivaldybės taryba arba atitinkamos vietovės gyventojų grupė.

Maža, kas kokią iniciatyvą (taip pat ir idiotišką) gali pasiūlyti. Vilniaus rajonas gali užsimanyti dalies sostinės pakraščių susigrąžinimo… Kažkas gali užsimanyti, kad valdžia kiekvienam duotų po pusę bekono ir statinaitę alaus…

Centrinė valdžia pritaria

Šalies centrinė valdžia – premjeras S. Skvernelis, taip pat LR VRM, panašu, išsidavė, kad yra V. Matijošaičio vasalai. Premjeras iš karto prašneko V. Matijošaičio lūpomis – ministrei R. Tamašunienei pavesta organizuoti gyventojų apklausą, „tesprendžia žmonės“.

Deja, žmonės neturės apie ką sąmoningai ir atsakingai spręsti. Jokio duomenimis grįsto pasiūlymo nėra. Yra tik oligarcho, atsidūrusio Kauno mero poste, aneksionistiniai norai. Akivaizdu: Matijošaičio ir Skvernelio taip geidžiamas ir visaip skubinamas „mini-referendumas“ bus visiška profanacija, pasityčiojimas iš žmonių ir demokratijos.

Duomenimis grįstas viešasis valdymas, taip pat LT Teisėkūros pagrindų įstatymas numato: turi būti numatytos pasekmės, atlikta naudos ir kaštų analizė, įvertinta rizika. Privalo būti svarstomos teisės akto alternatyvos, išklausytos visos interesų grupės. Teisės akto projekto svarstymui turi būti palikta pakankamai laiko. Viso to nėra.

LR VRM gali tą apklausos datą paskirti lapkričio 20 d. , o gali paskirti sausio 5 d., po Trijų karalių. Kodėl?

Šalies vidaus teritorijų keitimas yra ne „šuns papukai“. Tie ketinimai turės realias ir daliai gyventojų labai sunkias pasekmes. Ydingas sumanymas jau dabar supjudė, išgąsdino žmones ir bendruomenes, netgi suvienijo partijas, kurios parastai nesivienija….

Su gyventojų apklausa skubėti negalima. Klausimo visiškai nesvarstė Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Jei šis komitetas būtų veiksnus ir ambicingas, jis mandagiai siųstų vietinį kunigaikštį Visvaldą toli, toli. Vien už tai, kad paleisdamas džiną iš butelio, preliminariai nesikonsultavo su Seimo komitetu.

V. Matijošaitis nusitaikė į vertingiausias valdas, kuriose koncentruojasi aukštą pridėtinę vertę kuriantis verslas ir gyvena apie 70 tūkst. žmonių. Atplėšus šią teritoriją nuo Kauno rajono, labiausiai nukentėtų likę 30 tūkst. žmonių, kurie įsikūrę gerokai išsibarsčiusiuose kaimuose. Apipjaustytos savivaldybės pakraščiuose susiformuotų riestainis su skyle… Diametras tarp pakraščių – 98 km. Nei vienas iš tų atokesnių miestelių – Ežerėlis, Vilkija, Čekiškė, Labūnava… šiandien neturi net 2,5 tūkst. gyventojų. Joks viešo valdymo genijus (ir kur jį tokį rasti) nesugebėtų tokio teritorinio darinio normaliai administruoti.

Ilgainiui šios teritorijos degraduos, bus prijungtos prie kaimyninių savivaldybių. O joms toli gražu ne visoms sekasi. Šalyje atsiras dar viena depresuojanti vietovė. Žmonės bus pastūmėti atskirtin ir diskriminuojami. Ir tai bus daroma centrinės valdžios rankomis, kai jos misija turėtų būti priešinga – atskirtį ir diskriminaciją užkardyti. .

Kažkas nori pasiimti grietinėlę, o problemas ir kaštus, kurie neišvengiamai kils, jie numes kaimyninėms savivaldybėms ir centrinei valdžiai. Beje kėsinamasi draskyti vieną geriausių šalies savivaldybių. Lietuvos laisvosios rinkos instituto skelbiamuose reitinguose vadinamosios Kauno ir Klaipėdos rajonų žiedinės savivaldybės jau daugybę metų pirmauja.

LR VRM turi teisę ir prievolę administruoti gyventojų apklausą, formuoti klausimo bylą Vyriausybei ir Seimui. Prie visos pagarbos šiai ministerijai, sprendimo pasekmių įvertinimas peržengia jos kompetencijų ir galimybių ribas.

LR VRM dabar turėtų kreiptis dalykinės ekspertizės į visas šakines ministerijas – Aplinkos, Švietimo, Sveikatos, Kultūros, Žemės ūkio, Ekonomikos ir inovacijų, teikti joms užklausas. Pastarosios turėtų pateikti išvadas, kaip siūlomas vidaus teritorijų keitimas palies įvairias sektorines politikas, regioninę politiką, viešąsias paslaugas, žmonių gyvenimo kokybę? Toks ekspertinis vertinimas užtruktų. Išvadų pagrindu turėtų būti suformuota ir pareikšta Vyriausybės bei Seimo komiteto pozicija (arba kelios alternatyvios pozicijos).

Toji centrinės valdžios pozicija, taip pat suinteresuotų savivaldybių tarybų pozicijos bei argumentai turėtų būti išaiškinti gyventojams. Dabar Skvernelis su Matijošaičiu skuba apklausti gyventojus, „ką daryti su devintaisiais pragaro vartais? Užverti juos, ar skubiai atidaryti“? Nežino žmonės nieko apie tai ir kol kas negali žinoti. Štai kodėl gyventojų apklausa turėtų būti organizuojama būtent po Trijų karalių….

Puikus Visvaldo testas centrinei valdžiai. Kada R. Tamašiūnienė paskirs gyventojų apklausos datą, ar paskubomis, visai netrukus, ar po Trijų karalių? Iš tos datos suprasime labai daug. Paaiškės, kas yra mūsų centrinė valdžia – valstybininkai, tarnaujantys rinkėjams ir Konstitucijai, ar tiesiog Matijošaičio vasalai?

Teisės buldozeris

Savo negrabia ir provokuojančia iniciatyva Kauno meras jau pastatė visą centrinę valdžią į keblią padėti. Maža to, savo veiksmais jis ir jo vadovaujama kišeninė taryba patys sutrypė įstatymus. Visi planuojami tarybos sprendimai privalo būti paviešinti iš anksto. Ne tik tarybos nariams, jos komitetams, bet ir piliečiams. Visi turi teisę teikti ir registruoti pastabas bei siūlymus.

Priimant Kauno tarybai tą nelemtą 2019-09-10 sprendimą Nr. T-394, šita teisė buvo atima ir iš tarybos narių, ir iš rinkėjų. Net pabėgėlis be pilietybės turėjo teisę reikšti pastabas dėl vietos valdžios teisės akto.

Matijošaitis ir jo taryba čia visiems parodė špygas. Konstitucijai ir Tarybos veiklos reglamentui kišeninė Kauno Taryba taipogi visiems parodė ilgąjį pirštą. Išskirtinės svarbos klausimo ji net nesvarstė komitetuose, nors privalėjo. Balsavimas vyko daugybei Tarybos narių įsiveliant į akivaizdų interesų konfliktą. Pasirodo, ponai turi daug interesų rajone. Opozicija protestuodama privalėjo išeiti iš salės, gultis ant bėgių. Deja, Kaune opozicija nugalinta.

Jei centrinė valdžia nesustabdys idiotiškai prasidedančio anšliuso čia ir dabar, tie sprendimai tikrai nebus tvarūs nei teisiškai, nei politiškai. Kiekvienas valdžios žingsnis, išstatytas teisės aktas bus skundžiami administraciniam ir Konstituciniam teismui.

Tą aršiai darys ir Seimo nariai, ir NVO, ir pavieniai gyventojai. Centrinė valdžia dar turi galimybę pasakyti: „Visvaldai grąžiname tavo klausimą atgal, prasideda rinkimų kampanija, o tu pripėdavai negražiai, pažeidei įstatymus, demokratines procedūras, supjudei visus, kaimiečiai jau šakių ieškosi… Eik, pasikalbėk į Seimo komitetą… Atiduokime savivaldos tobulinimo klausimus naujam Seimui ir naujai Vyriausybei…“.

Europietiškos demokratinės savivaldos požiūriu mums siūlo nesąmonę

Lietuvos administracinis teritorinis suskirstymas ir savivaldos sistema yra sujaukta. Didžioji dalis mūsų savivaldybių yra per didelės, kitos per mažos. Akyse klestintis Birštonas teturi tik 4,5 tūkst. gyventojų. Jo gyventojai turi rinktą merą, tarybą, biudžetą. Jie naudojasi demokratine savivalda ir džiūgauja. Dainavos ir Šilainių seniūnijos Kaune arba Žirmūnų seniūnija Vilniuje turi 50 tūkst. gyventojų ir daugiau. Deja, teturi tik valdžios pastatytą seniūną. Kur čia teisių į vietos savivaldą lygybė ir nediskriminavimas?

Šalyje yra kekė nykštukinių savivaldybių, kurios Lietuvos sąlygomis yra per mažos, kad gerai tvarkytųsi, laiduotų gyvimo kokybę. Jos turi apie 10 tūkst. gyventojų. Tai Pagėgių, Skuodo, Kalvarijų, Kazlų Rūdos savivaldybės.

Yra melas, kad žiedinės savivaldybės sovietinis reliktas. Čia eilinė V. Matijošaičio viešųjų ryšių samdinių dezinformacija. Tokio tipo savivaldybių pilna ir Vakarų Europoje. Vokietijoje jos vadinamos „kraisais“ (pagal žodį Kreis – ratas, žiedas). Kaimyninėje Lenkijoje veikia 2 pakopų, o Vokietijoje – net 3 pakopų savivalda ir administracinis suskirstymas. Lietuva ratifikavo Europos vietos savivaldos chartiją. Atsiranda prievolė turėti realią ir kokybišką savivaldą. Lietuvos sąlygomis 18-20 tūkst. kompaktiškai tradicinėje vietovėje gyvenančių žmonių privalo turėti vietos savivaldą. Lietuvos didmiesčiuose privalo atsirasti mažosios vidinės savivaldybės.

Aneksuoti kitų savivaldybių teritorijas, naikinti jų savivaldą, kai pačiame Kaune yra gausybė dykrų, yra visiškai nepriimtina. Dabartinis Paryžius su 2,2 mln. gyventojų užima tik 70 proc. šiandieninio Kauno teritorijos. Paryžius turi 20 vidinių mažųjų savivaldybių. Gyventojų tankumas Paryžiuje 11 kartų (!) didesnis nei Kaune. Modernus didmiestis plečiasi į aukštį ir į tankį. Beje, Paryžių juosia Paryžiaus regiono administracinis vienetas, kažkas panašaus į žiedinę savivaldybę.

Priemiesčių prijungimo atveju fermos, burokų laukai, lauko tualetai įvažiuotų į didmiesčio vardu Kaunas teritoriją…

Perdaug skirtingos vietovės, perdaug skirtingos ūkinės ekonominės veiklos ir gyventojų interesai, kad viską sugrūsti į labai neaiškų „vinigretą“. Skiesti ir taip kraštutinai menką Kauno gyventojų tankumą nėra jokios prasmės. Bene taikliausiai Kauno rajono anšliuso planą apibūdino Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas dr. M. Sinkevičius – „išmėsinėjimas“.

Dezinformacija

Šalyje paskleista dezinformacija, kad žiedinės savivaldybės – blogis, esą, reikia spręsti kažkokias jų sukuriamas problemas. Esą, „kaimiečiai“ (čia Matijošaičio ir internautų terminas) nepelnytai naudojasi kažkokiomis paslaugomis, už kažką nesusimoka, suprask „parazituoja“ kitų sąskaita. Tad atėjo laikas tai klaikiai neteisybei padaryti galą…. Žaidžiama žemiausiais dalies neišprususių žmogelių jausmais, supjudoma, „įkonfliktinama“ visuomenė.

Mokykla ar darželis, ligoninė yra tarsi keleivinis lėktuvas, kuris turi projektinį pajėgumą ir nepriima keleivių daugiau, nei gali. Nėra taip, kad kaimo vaikiukas miesto mokykloje kažką apvagia. Juk paskui vaiką ateina mokinio krepšelis, už ligonio gydymą sumoka ligonių kasos, socialinių pašalpų pinigai taip pat ateina paskui žmogų.

Savivaldybės dažnai veikia kaip kasa, kuri perskirsto ir išmoka iš centro ateinančias biudžeto dotacijos. Taip, savivaldybės išlaiko pastatus ir pan., bet ir tie dalykai neretai yra dotuojami. Visokios renovavimo programos, dažna mokykla gauna mokyklinį autobusiuką dovanai ir pan. Net žmogus be pilietybės ir jo vaikai, net pabėgėlis, jei tik tiesėtai gyvena šalyje, privalo gauti visas viešąsias paslaugas be jokios diskriminacijos. Dėl to ir stojome į ES.

Dėl tariamos kaimo-miesto vaikų ugdymo problemos jau yra pasisakę Lietuvos teismai ir sukurta teisinė praktika. Ji palanki ne merui su feodalo užmačiom, norinčiam įbaudžiavinti žmones, pririšti juos prie vietovės, bet palanki vaikui ir šeimai. Pagaliau, vaikas ne žvirblis, prireikus galima sugaudyti dotacijos lėšas ir padaryti užskaitymus tarp savivaldybių. Tas pats pasakytina apie viešąjį transportą. Elektroninis bilietas leidžia sugaudyti pagrindinius kleivių srautus, daryti tuo pagrindu susitarimus ir užskaitymus. Reikia tik demokratinio nusiteikimo.

Priešingai nei verslas, savivaldybės sąveikauja ne konkurencijos, bet partnerystės ir kooperavimosi pagrindais. Konstitucija teigia – valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Ne sau, ne savo kasai, kuri vis vien yra dotuojama. Gerų pavyzdžių yra ir Lietuvoje, pvz. regioniniai atliekų tvarkymo centrai.

Pavyzdžiai Europoje

Didžiuosiuose Vokietijos miestuose vyksta pilotinis eksperimentas. Maždaug 50 km diametru aplink didmiesčius veikia nemokamas viešasis transportas. Ta paslauga tiesiog dotuojama vardan ekologijos ir automobilių kamščių prevencijos. Berlyne šiuo metu yra 3,7 mln. gyventojų. Įvertinus megapolio apylinkes, ten susidaro 3-5 Lietuvos. Joks Berlyno meras neverkia, kad kažkoks pakraštys dusina Berlyną ir stabdo jo plėtrą, atbaido investitorius, kad „kaimiečiai“ kažkur važinėja….

Žmonės kasdien važiuoja į darbą po 100 km automobiliu. Važiuoja traukiniu ir 300 km. Pakeliui ir aplink visa kekė vidinių, mažųjų ir didžiųjų savivaldybių. Niekas nestato „šlagbaumų“ ir neklausia, kurioje savivaldybėje tu, mėšliau, susimokėjai savo GPM-ą? Kur ir pas ką važiuoji, kur miegi, kur ir kodėl mokosi tavo vaikai? Kodėl į mūsų konteinerį įmetei nuograužą ir sauskelnes? Tu ne pas mus, ne mano kumetyne registruotas? Mokėsi dabar, kiškuti, 5 kartus didesnę bilieto kainą. O berlyniečiai važiuoja už dyką.

Matijošaičiai siūlo mums 18 a. baudžiavą, kai žmogus buvo pririštas prie pono žemės ir lažo ėjo tik pas savo poną. Dar ir kortomis galėjo būti praloštas… Visų klaikiausia, kad tą marazminę idėją apie esą „parazituojančias“, proveržį ir plėtrą „smaugiančias“ žiedines savivaldybes jiems pavyko įpiršti aukštiesiems LR VRM valdininkams, netgi vienam kitam atbukusiam, tinginčiam į klausimą pasigilinti Seimo nariui. Ponai, susimylėkite, tarnybinės komandiruotės metu tarp „šopinimosi“ seansų pasidomėkite, kaip funkcionuoja vietos savivalda Europoje. Mielieji, problema yra ne Lietuvos žiedinėse savivaldybėse, bet Jūsų galvose….

Tikrasis motyvas – grobuoniška urbanistinė plėtra ir nauda egoistinei interesų grupei

Su projektu „Kaunas tvarkosi“ Matijošaitis apsižiojo akivaizdžiai per daug. Toks gatvių išrausimo ir skubaus asfaltavimo (kaip dabar aiškėja – brokuoto) užmojis yra per didelis net ir Kaunui. Įvykdžius rajono anšliusą, bus surinkta daugiau GPM-o, bus galima pasididinti skolinimosi limitus… Bus galima kažkaip be skandalo paskubomis uždengti išraustus plotus.

Iškilus advokatas S. Dambrauskas atskleidė galimai korupcinę stambaus nekilnojamo turto perėmimo Kaune schemą, kurioje dalyvauja miesto tarybos politikai – ČIA.

Pasak teisininko, aukcione išstatomas viešos paskirties sklypas strateginėje Kauno vietoje. Jo rinkos kaina simbolinė, bemaž nulinė. Kokio krieno privačiam verslui visuomeninės paskirties sklypas?

Po aukciono kišeninė Kauno taryba keičia sklypo paskirtį ir jis patampa tinkamas verslui plėtoti, namams statyti ir pan. Kaina fontanu šoka į viršų. Pasak S. Dambrausko, aukcionuose dalyvauja ir juos laimi iš anksto susitarę savi – V. Matijošaičio aplinkos žmonės.

Prokurorai atsako: „savivaldybė turi teisę tvarkyti teritorijas, keisti planus, viskas teisėta“. Daugelio nuomone, tai – vadovėlinis stambios sisteminės korupcijos modelis. Karjeros valdininkai savivaldybės administracijoje įbauginti. Užduosi nereikalingą klausimą – eisi į darbo biržą. Ar nėra taip, kad iki, šiol neprastai veikusį grobuoniškos ir korupcinės veiklos modelį dabar norima išplėsti visam Pakaunės regionui?

Tik laiko klausimas, kas netrukus turės bylą? Arba V. Matijošaitis gaus baudžiamąją bylą, arba S. Dambrauskas dėl šmeižimo. Už tikėjimą bausti negalima. Aš tikiu, kad S. Dambrauskas sako tiesą, todėl prognozuoju: Matijošaitis bus priverstas savo kadenciją baigti anksčiau laiko ir ne savo noru. Jei kas šitaip apdergtų Matijošaitį verslininką, jis turėtų teisę visą reikalą ignoruoti – „man verslas ir sveikata svarbiau“.

Deja, Matijošaitis yra rinktas politikas, aukštas viešas asmuo. Jo asmenyje dabar galimai apdergta visa Lietuvos valdžia, pakirstas pasitikėjimas valstybe ir jos teisine sistema. Sužinoti tiesą ir pareikalauti atsakomybės (S. Dambrausko arba V. Matijošaičio) dabar jau yra viešas interesas. Prokurorai galėjo dengti Kauno merą, kol nebuvo viešo skandalo. Iš godumo pradėtas anšliusas viską apnuogino. Esu įsitikinęs, reiškiu nuomonę: tikėtinos mero korupcijos galimi stogai teisėsaugoje ir Vyriausybėje dabar garuoja, kaip kamparas.

Kas ir kaip uždraus piliečiams su įžūlia polititkų korupcija kovoti ne teisinėmis, bet pilietinėmis-politinėmis viešinimo priemonėmis? Kas uždraus teisėsaugos neveiksnumo sąlygomis pasipiktinusiems ir pažemintiems žmonėms kreiptis tiesiogiai į Europos komisiją, į OLAF. Juk Kaunas yra didžiulės ES paramos gavėjas, o čia galimai bujoja kraštutinai įžūlus sisteminės korupcijos modelis? Ir, Motina Švenčiausia, šito „korupcinio hemorojaus“ nei viena Lietuvos centrinės valdžios grandis niekaip netvarko. Nei Prezidentas, nei Seimas, nei Vyriausybė, nei teisminė valdžia. Supjudyti, sukiršinti žmonės tikrai prašys gromatėlę į Briuselį, gražia anglų kalba.

Pasitelkiamos juodosios technologijos, dezinformacija, šantažuojamos šeimos

Anšliuso sumanytojai neturi jokių argumentų: nei mokslinių, nei politinių, nei teisinių, nekalbant jau apie moralę. Jiems lieka tik dezinformacija ir šantažas.

Jau kuris laikas kišeninės Kauno administracijos iniciatyva buvo padaryta taip, kad ženkliai suprastėjo susisiekimas viešuoju transportu su priemiesčiais, kurie formaliai priklauso rajonui. Tai – šantažas: „prabalsuokite už prisijungimą prie miesto ir mes jus apipilsime maršrutais“.

Kauno administracijos valdininkai viešina ir komentuoja medijose tėvo iš Pakaunės laišką, kuris su savo vaikeliu visiškai nusikamavo, kad nepatenka į geidžiamą darželį. Prakeiktas rajonas… Verkiant nori patapti kauniečiu. Net vaikelio stambaus plano nuotrauka figūruoja, nors tatai griežčiausiai draudžia įstatymas. Todėl ir figūruoja, kad tėvas ir vaikelis išgalvoti. Žulikėliai iš Matijošaičio pasamdytų viešųjų ryių firmelių tas nuotraukas nusikopijavo iš google archyvo…. Tikslas pateisina priemones, visi metodai geri. Moralė ne šio pasaulio dimensija.

Paskutinį šantažo ir bauginimo išpuolį kišeninė Kauno savivaldybės administracija nukreipė į Pakaunės šeimas su mažais vaikais. Jei jų vaikas eis į Kauno darželį, tai jų mėnesio įmoka bus 16 kartų (!) didesnė už šeimos, kuri registruota Kaune analogišką įmoką. Aišku, kad tai neteisėta. Tai – neregėta diskriminacija, kurią draudžia LR Konstitucija, Vaiko teisių konvencija. Dėl panašių nesąmonių, jas atmesdami visiškai, jau pasisakė aukštieji šalies teismai. Svarbiausia, kad kokia nors įbauginta darželio vedėja tokią sąskaitą kažkam išrašys. Kažkas sumokės. Kol įsikiš valdžia, kol atsiras teismų sprendimai, praeis laiko (žiūr. ČIA).

Miesto valdininkai-melagiai įpareigoti visiems skubiai pasiųsti žinią: „miestiečiai mokės už darželį 0,52 cento dienos įmoką, o „kaimiečiai“ – 9,2 euro“. Propaganda varoma J. Gebelso metodais: „kuo melas įžūlesnis, tuo labiau jis bus panašus į tiesą“.

LR Konstitucijos veikimas Kaune fragmentuotas. Vykdoma grobuoniška urbanistinė plėtra, atliepianti siauros, galimai korumpuotos grupelės interesus. Demokratinė savivalda, demokratinis viešasis valdymas Kaune išmontuojami akyse.

Opozicija nugalinta, valstybės tarnyba taip pat. Savivaldybės karjeros valdininkai verčiami pono liokajų korpusu… Tik livrėjų ir peruko betrūksta. Joks normalus politinis procesas mieste nebevyksta.

Kaune baigia susiformuoti Tadžikijos-Turkmėnijos viešo valdymo hibridas. Nei viena centrinės valdžios grandis nereaguoja, apsimeta, kad nieko nėra. Kauną ėda vėžys. Kas ir kada imsis operuoti metastazes?