Tėvynė mūsų

Reikalavimas nukeldinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto

Written by admin · 2 min read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui
LR Švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui
LR Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui
Valstybės kultūros paveldo komisijos pirmininkei Gražinai Drėmaitei
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

R  E  I  K  A  L A V I M A S
Nukeldinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto
Vilnius,  2014-12-03

 

Sąjūdininkai ir daugelis kitų organizacijų atstovų eilę metų reikalauja, kad būtų pašalintos sovietinės skulptūros nuo Žaliojo tilto Vilniuje.

Naujas kovos etapas prasidėjo kai  Lietuvos prezidentūra, atsakydama į Vilniaus Sąjūdžio tarybos 2013-12-18 d. pareiškimą paragino Kultūros ministeriją (2014-01-21) ,,…apsvarstyti galimybę atšaukti valstybės saugomo paveldo objekto statusą Vilniaus Žaliojo tilto skulptūroms“.
Greitai metai, tačiau apčiuopiamų rezultatų nesulaukta.
Įvairiose institucijose būta daug visokių vertinimų, siūlymų, nutarimų, tačiau iš esmės klausimai nesprendžiami.
2014-11-12 Kultūros ministerija papildė ,, Kultūros vertybių – kriterijų sąrašą“. Susidaro vaizdas, kad šios problemos sprendimas vis atidedamas, vilkinamas. Dabar prasidės prieštaringų vertinimų ir diskusijų etapas – ant kurios figūros  yra pjautuvas ir kūjis ? Ar tikrai matosi penkiakampė žvaigždė? Ar gali ten būti raudona spalva? Ir t.t.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba turi savo nuomonę ir dėl papildomų užrašų.
Upeliais liejasi alkoholis (beveik visų Tautos nelaimių priežastis). Reklaminiai stendai skelbia vis naujus alkoholio produktus, o numatomas kovos būdas – rėkiančiuose reklamos skyduose padaryti įrašiuką, kad ,, alkoholis žaloja Jūsų sveikatą“. Panašūs įrašai siūlomi prie sovietinių paminklų ir kt.
 Ar tai veiksminga? Galų gale – ar tai rimta?
Ar rimtai būtų priimta, jeigu mes pasiūlytume prie ministerijų, Seimo ir kitų valstybinių įstaigų iškabinti lenteles – ,, Korupcija žalinga valstybei“, ,, Korupciniai ryšiai gali pakenkti Jūsų ir Jūsų vaikų gerovei“, arba prie medicinos įstaigų –  ,,Kyšis – gėda“, ,,Kyšis žaloja Jūsų moralę“?
Mūsų nuomone, sprendimai turi būti konkretūs ir aiškūs.
Kodėl aiškus Prezidentūros siūlymas jau metai laiko vilkinamas be jokio aiškaus sprendimo?
Pasaulio valstybės savo budeliams paminklų nestato.
Kada sulauksime atsakymo į mūsų ir daugybės žmonių eilę metų keliamą reikalavimą – pašalinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto Vilniuje?

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas  G. Adomaitis    

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba    

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas: +370 699 37691, G. Adomaitis, + 370 611 30131      el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com