Tėvynė mūsų

Reikalavimas pašalinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto

Written by admin · 2 min read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Ričardui Malinauskui
Vilniaus merui Artūrui Zuokui
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos REIKALAVIMAS pašalinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto

 

Sąjūdžio apyaušryje  sąjūdininkų iniciatyva buvo  nugriauta daugelis sovietinių reliktų. Tarp Lietuvoje  nugriautųjų sovietinių paminklinių skulptūrų 35 buvo  įtrauktos į kultūros paminklų sąrašą ir 7 neįtrauktos į tą sąrašą. Tačiau komunizmą, užkariautojus ir kolaborantus menančios skulptūros ant  Žaliojo tilto iki šiol pasiliko. Laisvės kovotojai  daugybę kartų kreipėsi į aukščiausių Lietuvos institucijų ir Vilniaus
savivaldybės vadovus, į visų kadencijų Seimo ir Vilniaus savivaldybės tarybos narius, kad nuo Žaliojo tilto šios sovietinės skulptūros būtų pašalintos. O jos vis dar tebestovi!

2005 04 29 LR Kultūros ministras V. Prudnikovas įsakymu Nr. ĮV-190 įsakė saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui LR Kultūros ministerijos kultūros vertybių departamento direktorės D. Varnaitės 1997 12 31 įsakymu Nr. 380 įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Žaliojo tilto  skulptūras. Taip buvo sudarytas teisinis Žaliojo tilto sovietinių skulptūrų neliečiamumo statusas.

2013 05 28 Seimo narys K. Masiulis užregistravo Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. XIIP-621 motyvuodamas, kad „… SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdai…, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklas, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklas, negali būti skelbiami saugomais, o jeigu yra paskelbti saugomais, tai laikoma, kad paskelbimas saugomu negalioja.“ Seimo narys labai išsamiai argumentuoja 1940 – 1990 m. už Lietuvos laisvę kovojusiųjų aukas ir pasekmes.

2013 06 11 šiam K. Masiulio pasiūlymui svarstant Seime nebuvo pritarta. Balsavo: už 10, prieš 10, susilaikė 17. Susilaikę balsuojant prilygsta balsavusiems prieš. Prieš K.Masiulio pasiūlymą balsavo ir dešinieji, ir kairieji (prieš balsavo:  Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos 13 narių iš 13 dalyvavusių,  Darbo partijos frakcijos 6 nariai iš 6 dalyvavusių,  frakcijos  „Tvarka ir teisingumas“ 2 nariai iš 3dalyvavusių, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 1 narys iš 1 dalyvavusio,  frakcijos „Drąsos kelias“ 1 narys iš 1 dalyvavusio,  Tėvynės sąjungos – Lietuvos    krikščionių  demokratų   frakcijos   3 nariai iš 10 dalyvavusių, Mišrios Seimo narių grupės 1 narys iš 1 dalyvavusio). Tai parodo, kad Lietuvoje komunistinę ideologiją ir jos apraiškas gerbia  tiek dešinieji, tiek kairieji, tiek kitaip besivadinantys. Atkreipiame dėmesį, kad Seimo posėdyje dalyvavo stebėtinai mažai parlamentarų – tik 37 iš 141. Daugeliui nesuprantama, kodėl iš 33 TS-LKD frakcijos narių tik 10 dalyvavo svarstant savo kolegos pateiktą įstatymo pataisą. Kiekvieną dieną prieš balsavimus frakcijose svarstomi įstatymų projektai ir rengiami balsavimo procedūriniai klausimai. Kyla klausimas, ar TS-LKD frakcijos nariai gerbia komunizmo aukas, sąjūdininkus, K. Masiulį bei jo keliamas idėjas?

Pasaulyje nėra praktikos statyti ir prižiūrėti paminklus užkariautojams, pavergėjams  ir budeliams. Tačiau Lietuvoje – kitaip. Čia aukščiausios institucijos ir aukščiausiame lygyje tautos išrinktieji gerbia tautos  budelius ir kolaborantus.

Komunizmo vadai ir kolaborantai išžudė apie 100 milijonų žmonių visuose pasaulio kontinentuose ir padarė žmonijai sunkiai suskaičiuojamus nuostolius. Per 50 komunistinio genocido metų Lietuva prarado apie 1 milijoną žmonių, buvo padaryta materialinės žalos maždaug už  830 milijardų JAV dolerių. Už šias netektis ir nuostolius Tautos išrinktieji, valdžiusieji, valdantieji ir politikieriai puošia  VALSTYBĘ, aukas ir gyventojus komunistinės ideologijos atributikos palikimu. Sovietinių skulptūrų demonstravimas ir komunistinės ideologijos propagavimas komunizmo aukoms ir valstybę gerbiantiems žmonėms sukelia pasipriešinimo ir nepagarbos aukščiausioms institucijoms bei išrinktiesiems jausmus.

Prisiminkime, kad Vilniuje buvusias statulas korikui M. Muravjovui ir imperatorei Jakaterinai II prieš Pirmąjį pasaulinį karą rusai nugriovė ir išsivežė. Reikalaujame nedelsiant pašalinti nuo Žaliojo tilto sovietines skulptūras su priedais.

Prisiminkime Sąjūdžio apyaušrio patirtį, kai labai operatyviai buvo sprendžiami svarbiausi valstybės atstatymo ir komunistinės ideologijos likvidavimo klausimai.

Gerbkime komunizmo aukas. Puoselėkime ir saugokime patriotinius jausmus.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:

G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S.Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas,R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė,J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis, A. Skaistys, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.

Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837,
 L. Kerosierius: +370 5 231 8111,
           P. Rutkauskas: + 370 699 37691

el. p. vilnius@sajudis.com       

www.sajudis.com

Vilnius, 2013 09 04