Tėvynė mūsų

REITINGAI: PANIEKINTA LIETUVA

Written by admin · 5 min read

Į Lietuvą atėjo ilgai lauktas pavasaris… Deja, pavasario nesijaučia mūsų valstybės gyvenime. Kaip masiškai emigravo lietuviai iš savo Tėvynės, taip ir toliau emigruoja. Kaip valdžia aiškino, kad gyvenimas gerėja, taip ir toliau aiškina. O žmonės kaip skurdo, taip ir toliau skursta. Jau nieko nebejaudina ir valdžios patyčios dėl minimalios algos, arba ponios, save sureikšminusios ekonomistės, vieši pareiškimai, kad pensininkai Lietuvoje iš pertekliaus tunka.

Kaip vagys vogė milijonais ir milijardais, taip ir toliau vagia. O teisėsauga, kaip bylų nekėlė ir į kalėjimus jų nesodino, taip ir toliau nesodina. Jiems nėra laiko. Jiems nėra laiko, nes visos jėgos mestos  sutramdyti savo nužudyto brolio mergaitę ginančią Neringą Venckienę ir paruošti plataus masto visų šalies teisėsaugos pajėgų puolimo operaciją, paimant mažąją mergaitę iš Klonio gatvės. Gal tikrai tik vienas pragiedrulys ir beliko niūrioje Lietuvos padangėje tai – Justino Marcinkevičiaus  dorovinių vertybių Lietuva, susitelkusi Garliavoje ginti  visų Lietuvos bedalių  simbolį – mažąją Deimantę.

Tačiau besidžiaugiant, kad mergaitės gynėjų gretos didėja, o valdžios pajėgos įstumti Lietuvą į dar vieną amžiaus aferą – Visagino atominės elektrinės statybą, – sutinka vis labiau augantį pasipriešinimą, mes nepastebėjome dar didesnės sėlinančios grėsmės. Apie šią grėsmę pats kaltininkas pareiškė ciniškai ir brutaliai. Tai – ponas Viktoras Uspaskich’as, kuris dar praeitą rudenį viešai pareiškė, kad bus Lietuvos premjeru. Niekas į tai rimtai nesureagavo.  Nereaguoja ir dabar. Sveiko proto logika mums sako, kad žmogus negimęs ir neaugęs Lietuvoje, sunkiai kalbantis lietuviškai, nesugebėjęs susitvarkyti su savo asmeninėmis moralės problemomis (viena šeima pamesta Baltarusijoje, šalia antros šeimos masė meilužių), neturintis aukštojo išsilavinimo ir net nusikalstamai susiorganizavęs diplomą, kažin ar gali atstovauti vienai iš valstybės valdžios grandžių. Suprantama, kad normalioje, save gerbiančioje bendruomenėje, tokios neskaidrios reputacijos asmuo apie jokią politinę karjerą net svajoti nedrįstų.  Esu tvirtai įsitikinęs, kad jam jokių prošvaisčių nebūtų ir jo gimtojoje Rusijoje. Tačiau mūsų Lietuvoje yra savi ypatumai. Šis nedoras verslininkas, apgavęs ne vieną verslo partnerį, o kai ką palydėjęs net anapilin (apie tai viešai pasakojo buvęs Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, beje, po to jo paviešinti faktai nebuvo apskųsti teismui, reiškia tai tiesa…),  prasukęs ne vieną aferistinį verslo sandorį, – jau vien už tai turėjo sėdėti Lukiškėse. Tik keli faktai. Garsioji ofšorinė kompanija “Jangila”, užsiiminėjusi milijoniniu nelegaliu dujų verslu, kai jos sąskaitose buvo  areštuoti 270 milijonai neteisėtai gautų litų, kurie privalėjo būti konfiskuoti Lietuvos valstybės naudai,  V. Uspaskich’ui talkinančių  nusikaltėlių teisėsaugininkų ir politikų  dėka buvo  leistos jam pasisavinti, taip padarant ne tik moralinį, bet ir rimtą materialinį nuostolį Lietuvai. O tai jau rimta baudžiamoji byla. Ir antras epizodas, kai ponas pardavė “Vikondos” bendrovei priklausiusį prekybos tinklą. Pirkėjas buvo prekybos tinklas “Ekonomija’ ir pirko “Vikondos” prekybos tinklą už 30 milijonų litų. Sandoris buvo įteisintas per ofšorinę kompaniją už 1 litą ir Lietuvos valstybė vietoj milijonų litų mokesčių gavo tik špygą.  Špygą, kurią taip mėgsta rodyti lietuviams ponas Viktoras per savo gausius pasirodymus teleekranuose.  Teisingai jis daro. Nes šitie litovcai, kaip jis mus viešai yra pavadinęs, neturi nei sveiko proto,  nuovokos, nei savigarbos. Parodykite jūs man nors vieną civilizuotą valstybę, kur aukščiausi šalies pareigūnai su tokio mąsto avantiūristu ir aferistu sėdėtų prie vieno stalo ir svarstytų kaip valdyti valstybę. Kaip suprasti profesoriaus Vytauto Landsbergio abejingą poziciją posėdžiaujant  ES parlamente kartu su V.Uspaskichui žinant, kad jis tampriai susijęs su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Kad V.Uspakichas susietas su SVR (tai rusiška abreviatūra Služba vniešneij razviedki Rosiji, kurios darbuotojai vadinami “svarščiki” – lietuviškai – “suvirintojai”… simptomatiška…) žino Lietuvos VSD. Apie tai viešai (2006 m. pavasarį), po nuvertimo iš Seimo pirmininko pareigų, kalbėjo ponas Artūras Paulauskas. Apie tai buvo skelbta ir “Wikileks” išviešintoje JAV ambasados diplomatų susirašinėjime su Vašingtonu. Apie tai yra ir Seimo NSGK parlamentinio tyrimo medžiagoje. O Seimo stenogramose galima rasti  mano viešą reikalavimą Seimo pirmininkui, kad būtų suorganizuotas slaptas Seimo posėdis, kuris aptartų šio,  Lietuvos nacionaliniam saugumui grėsmę keliančio, asmens veiklą prieš Lietuvos  valstybę. Tuomet jis dar buvo Maskvoje. Ir jei tada būtų pasielgta dorai ir pricipingai šio žmogaus atžvilgiu, šiandieną Viktoro Uspaskich’o Lietuvoje ir nebūtų. 

Neįvertinta V.Uspaskich’o veikla prieš Lietuvą ir jam būnant Ūkio ministru. Niekas nepaneigė viešai aptarinėtų faktų, kad jis už ES lėšų dalybas ėmė didžiulius kyšius. Į mano žodinį paklausimą apie šiuos faktus, aukštas generalinės prokuratūros pareigūnas atsakė: “ … lai jis (V.U.) nebando grįžti į Lietuvą, mes jį už tai tikrai pasodinsime, medžiagos daugiau nei reikia…”. O ko verta jau šeštus metus besitęsianti nelegalių 25 milijonų litų  įvežimo į Lietuvą ir jų panaudojimo,  neteisėtai užgrobiant šalies politinę sistemą, istorija. Yra pakankamai įrodymų, kad tai buvo jo su šeiminkais sąmoningas veiksmas, siekiant bet kokia kaina gauti valdžią, kurią būtų galima naudoti savo nuožiūra. Šis veiksmas niekuo nesiskiria nuo valstybės perversmo ir taip turi būti kvalifikuojamas. Tačiau niekšingų ir tingių prokurorų dėka, ši byla buvo specialiai supainiota, o nedorų teisėjų tempiama iki begalybės. Pagal visas egzistuojančias teisės normas darbo partija seniai turėjo būti uždaryta kaip nusikalstama grupuotė, o V.Uspakich’as sėdėti Lukiškėse mažiausiai 15 metų. Ko vertos kalbos apie karines grėsmes Lietuvai, kai net nesislapstant valdžią bandoma perimti taikiai, rafinuotai meluojant ir išnaudojant visas šios antihumaniškos sistemos silpnasias puses, panašiai kaip tai padarė Adolfas Hitleris Vokietijoje.
Deja, niekas nepergyvena ir toliau abejingai stebi šį farsą, kai jau kuris mėnuo  darbo partija vyrauja reitingų viršūnėse, o V.Uspakich’as puikuojasi TV ekranuose kaip būsimas Lietuvos premjeras. Didesnio pažeminimo ir šalies prestižo sutrypimo dar mums neteko patirti per visą Lietuvos Nepriklausomybės istoriją. Brangūs lietuviai, mane tai žeidžia. Negi tai nežeidžia jūsų? Mes tokiu savo veiksmu tik patvirtinamame savo priešų teiginį, kad lietuviai yra tokie nemokšos, jog nesugeba susitarti ir patys valdyti savo valstybę, todėl jiems būtinai reikia prašalaičio. Nereikia mūsų kvailinti, visas šis populiarumas nupirktas juodais pinigais. Neužteks tiek pinigų vien iš Kėdainių agurkų, kiek jų reikia milijoninei reklamai ir kasdieniniams pasirodymams per TV apmokėti. Tačiau  skaudžiausia yra už tuos savo tautiečius, kurie jį remia ir juo tiki. Negi žmonės, jūs nesugebate atskirti pelų nuo grūdų. Negi jūs pamiršote, kaip jis jau ne kartą žadėjo pasidalinti savo nežinia iš kur atsiradusiais (tik ne iš agurkų) milijonais, pakelti į neregėtas aukštumas smulkų ir vidutinį verslą ir sutvarkyti valstybės valdymą. Lietuviai,  atsibuskite! Juk gavote ne tai, ką žadėjo, o tik didelę špygą. Negi jums nė kiek neužgauna ambicijos, kad jis, akivaizdžiai prisidirbęs, bėgo į Rusiją, kur jį nuo Rusijos prokurorų saugojo ta pati SVR? Negi nežinote, kad ten jis prašėsi politinio prieglobsčio? Ir patikėkite, kad 25 milijonus litų (nors tik šie fiksuoti, o jie teka ir dabar…) jis gavo ne už gražias akis, o už konkretų darbą. Pagrindinė  jo veikla yra  parodyti visam pasauliui, kokie litovcai yra durneliai, kad verkšlendami apie stalinizmo represijas bei Rusijos okupaciją, patys savo noru suteikia valdžią  susikompromitavusiam, amoraliam, apsimelavusiam, apsivogusiam veikėjui. Negana to, jei jam pasiseks, – su teisinga ir pasiturinčia valstybe galite atsisveikinti. Lietuva gyvens taip, kaip gyvena Kėdainiai, kur yra viena tiesa ir, kur eilinis žmogus jam vergauja. Jeigu netikite, pasiklauskite Lietuvos patrioto Šarūno Paberialio, kurį jis su savo tarnu teisėju V.Kondratjevu išgujo iš Lietuvos ir kuris,  JAV federalinio teismo nebuvo išduotas Lietuvai pagal mūsų generalinio prokuroro (o persekioja jį ponas V.U.) prašymą, nes JAV teismas mano, kad Lietuvoje su juo bus susidorota. Tarp kitko, apie šį gėdingą Lietuvos Temidės fiasco mūsų “nepriklausoma” žiniasklaida tyli. Nepamirškime ir tokio, gal kai kam ir nereikšmingo, bet man esminio dalyko – šiam ponui tapus premjeru, su Lietuvos nepriklausomybe galite atsisveikinti. Netikėkite jo liejamomis krokodilo ašaromis, jis mūsų ne tik negerbia, bet ir nekenčia mūsų. Tą jis puikiai įrodė visaip dergdamas Lietuvą, kai slapstėsi nuo šalies teisėsaugos Maskvoje, o dabar tą patį daro Briuselyje.
Brangūs lietuviai, negi mes jau taip palaužti ir supriešinti, kad patys sau kilpą ant kaklo neriamės? Kviečiu atsibusti. Vienykimės. Patys galime ir privalome susikurti savo tvarkingą, teisingą ir pasiturinčią valstybę. Tikrai žinau, kaip tai galime padaryti ir su jumis būtinai apie tai pasidalinsiu. Dabar esminis visų mūsų uždavinys, kad padėtume suklaidintiems atsipeikėti nuo parsidavėlių žurnalistų  kerų ir melo, be jokios doros ir sąžinės skleidžiamo iš TV ekranų ir kitų žiniasklaidos priemonių.

Netikėkite jo reklama, kad jis ne klaninis. V.Uspakich’as ir jo grupuotė tampriai veikia su “valstybininkų” klanu ir yra penktosios kolonos sudedamoji dalis, legaliai veikiančios prieš mūsų valstybę. Negi mes tokie nenuovokūs ir eilinį kartą tapsime reklamos aukomis? Jo lozungą “Mes žinome kaip…“  būtina pataisyti  į “Mes (t.y. jie) žinome kaip – vogti ir jus apgauti!”. Tada jis bus teisingas ir atviras. Jei jus tai tenkina, tada balsuokite už jį, tikai po to neverkite ir nebėkite slėptis į užsienį, bet garbingai vergaukite Kėdainių  kniaziui iš Urdomo.

Dr. Algimantas  Matulevičius
Tautos  vienybės sąjungos  pirmininkas