Tėvynė mūsų

RESPUBLIKINIS MOKYTOJŲ FORUMAS XXI a. KOMPETENCIJŲ UGDYMAS KAIP ATSAKAS Į ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS POREIKIUS

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

2018 m. gegužės 22 d. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje vyko respublikinis mokytojų forumas „XXI a. gebėjimų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės poreikius“. Forumo tikslas – diskutuoti apie aktualius švietimo politikos pokyčius ir lūkesčius mokytojui mokinių pasiekimų, kompetencijų ugdymo, novatoriškų mokymo metodikų taikymo kontekste.Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačkiūtė kvietė analizuoti mokytojų veiklos vertinimo sampratos pokyčius. Geros mokyklos koncepcija, Pedagogų rengimo modelio aprašas, Pedagogų kompetencijos aprašas, Etatinis darbo apmokėjimo modelis yra dokumentai, kuriuose formuluojami lūkesčiai bei reikalavimai kiekvienam švietimo sistemos darbuotojui. V.Bačkiūtė kvietė šiuos pokyčius priimti kaip iššūkį ir paskatą tobulėjimui, mokymuisi bei dialogui. Lūkesčiai mokytojui, pamokai ir mokymui neatsiejami nuo ugdymo turinio kaitos, apie kurią diskutuoti kvietė Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis. Sąmoningas ir atsakingas pilietis, kuris veikdamas savarankiškai ir kartu su kitais siekia asmeninės ir visuomeninės gerovės – toks yra ugdymo galutinis tikslas, o ugdymo turinio kaitos gairės siekia atsakyti į klausimą kaip. Kaip mes ugdome, mokome, vertiname, išnaudojame šiuolaikines mokymo priemones ir aplinkas… Šį klausimą toliau išplėtojo Lietuvos sporto universiteto Senato pirmininkas prof. habil. dr. Albertas Skuvydas, kviesdamas pasidomėti ką apie efektyvų mokymąsi sako neuromokslo atstovai. Motyvacijos, streso įveikos, efektyvaus įsiminimo, strateginio mąstymo prielaidos negali būti pamirštos nei vienoje pamokoje. Saugumas – dar vienas gyvybiškai svarbus faktorius pamokoje, mokykloje, kiekvieno vaiko ir paauglio gyvenimą. Apie saugumo svarbą ir mokytojo vaidmenį užtikrinant mokinių saugumą kalbėjo Kauno apygardos prokuratūros prokurorė ir Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja Renata Orželienė. Mokyklos socialiniai partneriai UAB Microsoft Lietuva akademinio sektoriaus vadovas Baltijos šalims Evaldas Stalioraitis ir AB Telia IT duomenų centrų paslaugų komandos vadovas Andrius Vaitkus kvietė diskusijai apie kompetencijas, kurių mokiniams reikės ateityje.

Forumo diskusijų grupės apėmė keturias aktualias temas: pažinimo kompetencijos ugdymą, gamtamokslinio raštingumo ugdymą, informacinių technologijų integraciją bei socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymą. Dvidešimt šeši pranešimai, apimantys gerąją patirtį ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose į diskusijų grupės pakvietė daugiau nei šimtą forumo dalyvių. Pristatyta geroji patirtis, sukaupta Kauno miesto ir rajono, Anyksčių, Gargždų, Plungės mokyklose. Apibendrinant diskusijų forumo grupėse rezultatus išskirtos trys mokymo ir mokymosi sritys XXI a. mokykloje. Pirmiausiai tai yra žinios, besikeičianti raštingumo sąvoka, akademiniai rezultatai. Antra – tai humanistinės vertybės, mokinio mokėjimas vertinti tai, ką jis gauna mokykloje: saugumas, pagarba, žinojimas, sėkmės patirtis. Trečioji, tai meta-žinios, arba gebėjimas įsivertinti savo kūrybingumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus. Ugdymas ir ugdymasis XXI a. mokykloje yra šių trijų sričių integracija, įgalinanti užaugti atsakingu ir sąmoningu piliečiu.

www.vileisiumokykla.lt