Tėvynė mūsų

Rinkėjas – Lietuvos Respublikos Seimo nario darbdavys

Written by admin · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 15 metų        

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
Lietuvos Respublikos  Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai                             

Nuo senų laikų yra susiklostę, kad visuomeninėms organizacijoms, institucijoms, o taip pat, ir valstybei vadovauja balsų dauguma išrinkta taryba, valdyba, Seimas.

Į LR Seimą 141 narys renkamas daugiamandatėse ir vienmandatėse apygardose.     Rinkiminėse batalijose partijos,  organizacijos arba atskiri asmenys pristato rinkimų programines nuostatas, prioritetus, o taip pat kandidatus. Visais atvejais rinkėjas renkasi sau patikimiausią partiją bei kandidatą.Tokiu būdu Seimo nariui darbdavys yra rinkėjas, o Seimo narys tampa atskaitingas rinkėjui.    Tačiau gyvenime susiklosto atvejų, kai išrinktieji nesilaiko iki rinkimų duotų pažadų, pereina į kitas partijas, frakcijas.

Dažnai stebime apytuštę Seimo posėdžių salę. Posėdžių metu Seimo koridoriuose per garsiakalbius girdisi kvietimai seimo nariams grįžti į savo vietas. Pasitaiko, kai  „Dėl balsų stygiaus“ nepriimami įstatymai, perkeliami arba nutraukiami posėdžiai – IR NIEKAS UŽ TAI NEATSAKO. Pagal įstatymus seimo nariai DIRBA IŠTISUS 4 METUS be atostogų ir reguliariai gauna atlyginimus, nors posėdžių salė dažnokai nebūna pilna. Pagal galiojantį Seimo statutą numatyta atsakomybė už nedalyvavimą plenariniuose posėdžiuose yra nepakankama.     Manome, kad kai kuriais atvejais Seimo narys nevykdo įsipareigojimų duotų rinkėjams, todėl rinkėjas, kaip Seimo nario darbdavys, turi turėti teisę atsisakyti išrinktojo Seimo arba Europos parlamento nario paslaugų.  

Įsivaizduokime situaciją, kad chirurgas palieka operacinę, dispečeris darbo metu išeina į miestą, mokytojas per pamoką palieka klasę ir pan., KAŽKAS JUOS KVIEČIA GRĮŽTI Į SAVO VIETAS. Tokiu atveju darbdavys tikriausiai nubaus prasižengėlį, o sisteminį darbo drausmės laužytoją arba nevykdantį darbo funkcijų atleis iš darbo. Tokia yra realybė.

Artėja Seimo rinkimai. Siekdami, kad parlamentarai vykdytų rinkėjams duotus įsipareigojimus SIŪLOME SKUBIAI priimti įstatymines normas:
1.    Seimo ar Europos parlamento narys, norintis balotiruotis į savivaldą praranda Seimo ar Europos parlamento nario statusą.
2.    Seimo narys išrinktas daugiamandatėje apygardoje kadencijos metu perėjęs į kitą partiją praranda seimo nario statusą, o į jo vietą ateina kitas, esantis rinkiminiame sąraše.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos narys S. Žilinskas
Tarybos narys A. Akelaitis
 Tarybos narė I. Buinickaitė

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis,  R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,  P. Rutkauskas, P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas

    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas +370 699 37691,  G. Adomaitis  + 370 611 30131      el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com