Tėvynė mūsų

RINKIMAI į LR SEIMĄ. Leonas Kerosierius. Kęstučiui Balčiūnui ir Laisvės kovotojams (papildytas)

Written by Redakcija · 6 min read

2020-10-08 iš Kęstučio Balčiūno el. pašto @gmail.com gavau laišką
Fwd: Laiškas Gabrieliui Landsbergiui 

Šis bendraminčio ir bendražygio Kęstučio, kilusio kaip ir aš, iš Žemaitijos, intriguojantis sakinys kvietė rimtam pokalbiui ar dvikovai.

Neseniai portale DELFI teko skaityti Jūsų straipsnį – priešrinkiminį pasisakymą, kuriame be kita ko, remiatės Lietuvos partizanų laisvės siekio idėja bei kitomis su tuo siejamomis vertybėmis. LLKS valdybos nario, 1941 m. Birželio sukilimo minėjimo rengėjo ir iniciatoriaus

Kęstučio Balčiūno VIEŠAS LAIŠKAS GABRIELIUI LANDSBERGIUI Man, kaip Lietuvos partizanės, už didvyriškumą ir pasiaukojimą ginant Lietuvos laisvę apdovanotos Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžiumi sūnui, buvo šlykštu skaityti Jūsų spekuliavimą tuo, kuo, galimai, netikite ir nevertinate pats  bei jūsų sutuoktinė.

Nuo 2015 metų, kasmet birželio 23 d. Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga, kartu su Lietuvos Baikerių kongresu bei Lietuvos Šaulių sąjunga Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje rengia 1941 m. Tautos (kitaip Birželio) sukilimo minėjimą. Nežinau ar ką nors esate girdėjęs apie šį, visą Lietuvą tąkart apėmusį laisvės siekio proveržį, kuriame dalyvavo, žuvo, o vėliau sovietinių struktūrų buvo represuoti, kankinti bei nužudyti daugybė mūsų tautos sūnų bei dukrų? Ko gero ne!.. Tačiau, jeigu remiatės aukščiau paminėtomis vertybėmis, apie tai žinoti privalote. Gal net iš savo senelio, mūsų gerbiamo kasmetinių šio minėjimo renginių dalyvio, kuris, skirtingai nei Jūs, atvyksta į aikštę, išsako savo mintis, bendrauja su baikeriais bei kitais šventės dalyviais. Deja, renginyje nematome nei Jūsų, nei daugelio jūsų vadovaujamos partijos narių, išskyrus keletą.
Kad minėjimas ir šventė vyktų įsimintinai bei sklandžiai, iš anksto kreipiamės į eilę verslininkų su prašymu keliomis dešimtimis eurų paremti renginio dalyvių maitinimą, atminties suvenyrų gamybą bei padėti padengti kitas išlaidas.
Tokį prašymą, gal jau treji metai iš eilės, taip pat, siunčiame ir UAB “Vaikystės sodas” gen. direktorei Austėjai Landsbergienei. Deja, tokie, už mūsų visų laisvę, mūsų kalbą, mūsų nepriklausomą valstybę bei galimybę joje dirbti ir aktyviai vystyti verslus, be kita ko, kaip neseniai skelbė žiniasklaida, ir už simbolinę 1 euro kainą iš mūsų valstybės įsigyti milijonines sumas kainuojančius žemės sklypus prestižinėje sostinės vietoje, kuo naudojasi ir pasinaudojo Jūsų šeima, nesulaukė atgarsio nei Austėjos, nei Jūsų sąžinėje.
Renginį remia, nors ir mažiau turtingi, bet ne žodžiais, o savo konkrečia veikla prie to prisidedantys žmonės – tikri Lietuvos patriotai. Tame tarpe ir šaunūs mūsų vyrai Lietuvos baikeriai, be kita ko ir baikerės merginos, negailintys nei savo asmeninio laiko nei pinigų benzinui, motociklų paruošimui prieš atvykstant į aikštę ir važiuojant Gedimino prospektu PAGERBIMO KOLONOJE.
Šventės rengėjams kuo galėdami talkino bei padėjo daug kas. Pavieniai žmonės, verslo įmonės, LR KAM davusi kariuomenės Garbės kuopą, LR VR ministrė Rita Tamašūnienė, į aikštę atsiuntusi puikų orkestrą.  Talkino bei padėjo daug kas, tik ne p. Austėja ir ne Jūs, Gabrieliau…
Visiems suprantama, jog gera ir patogu naudotis 1941 m. Tautos sukilimo, pokario Lietuvos partizanų, 1991 m. sausio 13 – osios gynėjų auka į nūdienos pasiekimus, tačiau turėtumėte suprasti, jog niekas nebuvo duota veltui.
Apgailestaudamas, kad rinkimų biuletenyje nėra “raudonųjų” reitingavimo langelių, kurie leistų panašius kandidatus tėkšti į sąrašo galą, 2020 m. rinkimuose į LR Seimą už Jus nebalsuosiu.
Beje, kaip ir visa eilė mano draugų bei pažįstamų, ilgą laiką palaikiusių TS – LKD.
Be kita ko, Jūsų pasisakymai viešose erdvėse, žiniasklaidoje jau yra nebe konkretūs ir išsikvėpę, todėl esu įsitikinę, jog po rinkimų partijos vairą Jums derėtų perduoti kitam, labiau to vertam ir labiau kompetetingam asmeniui.
Mes, Lietuvos partizanų vaikai, ne pageidaujame, jog ateityje savo pasisakymuose spekuliuotumėte mums brangia, tačiau, kaip gali pasirodyti, Jums svetima tema.
KAS YRA KAS LIETUVOJE, iš šalies visada geriau matyti.
Būkite sveikas.
Kęstutis Balčiūnas
1941 m. Birželio sukilimo minėjimo Vilniuje Nepriklausomybės aikštėje rengėjas ir iniciatorius
Pridedu

LS Vilniaus skyriaus pirmininko Leono Kerosieriaus LAIŠKAS K.BALČIŪNUI.

 Gerb, Kęstuti, Tu esi tarp garbingiausių Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos narių (LLKS). Tu esi LLKS valdybos ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos narys. Tu vykdai 1941 metų Birželio sukilėlių žygdarbių įamžinimo misiją, kad būtų teisiškai įteisinta 1941 Birželio 23 d. Sukilimo DEKLARACIJA. Mes, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 2020-09-02 paskelbėme kreipimąsi „PAMINĖKIME 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMĄ“ (pridedu). 

Didžiai gerbiamas Kęstuti, TU  rašai „Sveikas Leonai. Persiunčiu savo laišką, skirtą Gabrieliui. Turbūt ne pritarsi, bet kartais kantrybė trūksta…Iki malonaus. Kęstutis”. Todėl Tau Lietuvos didžiavyrių sūnau atsakau – su tokiais kaip TU  su Dievo pagalba mes 1991 metų sausį apgynėme Lietuvos Nepriklausomybę nuo Rusijos karinės agresijos. PAŽYMIU, kad Gabrielius su kubilistais,  I. Šimonyte ir kirkilistais kovoja prieš lietuvišką raidyną. Jis yra vienose gretose su armonaitėmis ir šimašiais, kad Lukiškių aikštėje būtų pliažas. Jis yra prieš 1941 metų sukilėlius.  PRISIMINTINA, kad LR Seimas  2000 metų rugsėjo 12 d. 11:21:47 NUTARĖ „Priimti 1941 m. birželio 23 d.  Lietuvos Laikinosios vyriausybės priimto ir paskelbto pareiškimo „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas  „Pripažinimo Lietuvos valstybės teisės aktu įstatymą“. Tačiau  V. Landsbergis, E. Zingeris ir kiti užblokavo  šio priimto įstatymo įforminimo procedūras.  G. Landsbergis paveldėtą TSLKD partiją nualino ir atidavė nepartinei kubilistei I. Šimonytei valdyti.  

Todėl šiandien viešai  TAU ir kitiems pasakau, kad dėl Gabrieliaus ir jo klikos amoraliausios veiklos išstojau iš TSLKD partijos, kuirioje  buvau nuo įsisteigimo dienos. Informuoju, kad nutariau padėti Romualdo Ozolo įkurtai Centro sąjungai ir Prezidento Antano Smetonos tautininkams (CENTRO PARTIJAI – TAUTININKAMS).  Pateikiu rinkiminį agitacinį lapelį. 

Aš kaip ir Tu aiškiai pasaiau savo poziciją. Dvikovos tarp mūsų nebus, nes mes vienoje barikadoje.

Leonas Kerosierius 

Kvietimas paramai UAB Vaikystes sodas 2020.doc
44K HTML režimas Patikrinti ir atsiųsti

                            PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai  

    LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei  

LR Seimo nariams

LR Vyriausybės nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams 

Europos Parlamento nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS 

Žiniasklaidai  

       

                  P A R E I Š K I M A S

PAMINĖKIME 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d.  SUKILIMĄ   

                                Vilnius,  2020-09-02

                    1940 m. birželio 15 d. SSRS okupavus ir tų pačių metų rugpjūčio 3d. aneksavus Lietuvą, prasidėjo masinis krašto gyventojų terorizavimas bei naikinimas. 1941 m. birželio 14 d. iš Lietuvos į tolimuosius SSRS regionus buvo ištremta daugiau, nei 18000 šalies žmonių, masiškai buvo teisiami, niekinami ir žudomi žmonės.

                  Nepriklausomybės praradimas ir minėti faktai tapo paskata 1941 m.  birželio 22 dieną įsižiebti Tautos (kitaip Birželio) sukilimui, kurio liepsna apėmė visą Lietuvą. 

    Birželio 23 d.,  per Kauno Radiofoną visam pasauliui buvo ištransliuota garsioji Deklaracija, skelbusi apie Nepriklausomybės atstatymą visoje Lietuvoje.

    Sukilimo metu buvo išlaisvinta Lietuva nuo sovietų. Išsivadavimo kovose žuvo daugiau, nei du tūkstančiai Lietuvos žmonių.  

    Sukilėliai kovojo ir prieš sovietus, ir prieš nacius.

    Mūsų pareiga tai prisiminti ir gerbti! 

    PRISIMINKIME, kad LR Seimas  2000 metų rugsėjo 12 d. 11:21:47 NUTARĖ „Priimti 1941 m. birželio 23 d.  Lietuvos Laikinosios vyriausybės priimto ir paskelbto pareiškimo „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas  „Pripažinimo Lietuvos valstybės teisės aktu įstatymą“. Tačiau LR Seimas nebaigė šio priimto įstatymo įforminimo procedūrų.

                  Per pastaruosius 29 atkurtos Nepriklausomybės metus daugelis patriotinių bei visuomeninių organizacijų ne kartą kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas reikalaudamos, kad šis tautos valią išreiškęs dokumentas „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ būtų pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktu. 

KONSTATUOJAME, kad 2013-03-07  Prezidentė D. Grybauskaitė  priėmė 1941 m. Birželio 22–28 dienų sukilimo, Vietinės rinktinės, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų  Ramovės, Krašto apsaugos bičiulių klubo ir Sąjūdžio atstovų delegaciją. Susitikime buvo prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją. Panašūs susitikimai 2013-04-10 d. vyko su Seimo Pirmininku V. Gedvilu ir 2013-05-07 su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi.     Dalyviai  Prezidentei, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui įteikė specialiai dedikuotas knygas „Lietuvių tautos SUKILIMAS 1941 m. Birželio 22–28 d.“ Ši knyga turėjo priminti apie sukilėlių tarnystę Lietuvai, didvyrišką kovą ir auką Tėvynei.  Susitikimų dalyviai prašė jų 1941 metų Birželio 23 d. Nepriklausomybės  atstatymo Deklaraciją įteisinti Įstatymu. Panašūs prašymai teikiami nuolat, tačiau NEREAGUOJAMA. 

                     ŽINOMA, kad pastaraisiais metais birželio 23 dieną prie Seimo vyksta mitingai, kuriuose prašoma įteisinti 1941 metų Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo deklaraciją. 2020 metais  šią iškilmingą datą pagerbti ir pažymėti Vilniuje  birželio 23 dieną buvo suorganizuoti 2 renginiai:  16 val. Nepriklausomybės aikštėje – iniciatorius Kęstutis Balčiūnas Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos valdybos narys. 18 val. T. Kosciuškos g.  Nr. 1, kur 1941 metais prasidėjo sukilimas – organizatorius Sakalas Gorodeckis  1941 Biržėlio sukilėlių kuopos vado Stasio Gorodeckio sūnus.

                   Visuose organizuojamuose renginiuose prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.

    Deja, mūsų išrinktoji valdžia į tai nereaguoja. Dar daugiau  – tyliai pritardama, leidžia tyčiotis iš tautai šventų dalykų!  

    2021 Birželio 22 dieną sukanka 80 metų, kai prasidėjo Birželio Sukilimas.

                      PRAŠOME:

    2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais. 

     Visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių  Lietuvos žmonių vardu prašome 1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą  pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.   

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingas sekretorius  A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

    Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,  G. Adomaitis tel 8611 30131

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

  1. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com

AGITACINIS LAPELIS

Balsuokime už CENTRO PARTIJĄ – TAUTININKUS sąrašas Nr. 6 ir jos kandidatus įvairiose daugiamandatėse rinkimų apygardose. Sąraše yra 

Leonas Kerosierius.

    PRISMINKIME,  kad vienas iš iškiliausių  Sąjūdžio lyderių, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras ROMUALDAS  OZOLAS įkūrė   Centro sąjungą –  dabar CENTRO  PARTIJA.   LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS  TAUTININKŲ vadovaujama Lietuva sukaupė beveik 10 tonų aukso atsargų ir patikėjo Europos valstybėms jas saugoti. (Dabar Lietuva prisiskolino apie 20 milijardų eurų).          

    TĘSKIME ŠIŲ IŠKILIAUSIŲ  LIETUVOS ŽMONIŲ ŠLOVINGUS ŽYGIUS.

Išspausdinta spalio 10 d. 2020.