Tėvynė mūsų

Seimo nariai girdytojai atsidūrė tarp skaičiuoklės girnų

Written by admin · 2 min read

 

Tik blaivi tauta gali išlikti (Vydūnas)

2012 m. balandžio 24 d. (Vilnius). Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija

(toliau – Koalicija) pristato LR Seimo narių veiklos alkoholio kontrolės srityje reitingą bei jo nustatymo metodologiją. Suprasdama, kad eiliniai piliečiai negalėdami skirti šių klausimų stebėjimui ir analizei pakankamai laiko, Koalicija ėmėsi iniciatyvos ir apibendrino LR Seimo narių praėjusios kadencijos veiklą, susijusią su alkoholio kontrole.

Šiame reitinge išryškėjusios tendencijos leidžia nuspręsti, kurią politinę partiją ar politiką palaikyti artėjančiuose LR Seimo rinkimuose. Reitingui parengti naudoti objektyvūs duomenys, surinkti iš LR Seimo duomenų bazės bei atsižvelgiant į moksliniais įrodymais pagrįstą atskirų svarstytų alkoholio kontrolės priemonių efektyvumą.

Pasirengti rinkimams – kiekvieno piliečio darbas

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis parodė, kad politikai taip ir neįsisavino tikrųjų demokratijos vertybių, neišmoko tinkamai atstovauti rinkėjų, vykdyti rinkėjams duotų pažadų, sąžiningai konkuruoti rinkiminėje kovoje. Dažniausiai tenka susidurti su situacija, kuomet kandidatai, vedami pergalės troškimo, švaistosi priešrinkiminiais pažadais, o patekę į  LR Seimą juos pamiršta, naudojasi rinkėjų užmaršumu ir politiniu neišprusimu.

Koalicijos prezidento A. Verygos nuomone, pilietinė visuomenė turi aktyviai įsitraukti į jau prasidedantį Seimo rinkiminės kampanijos procesą. „Kiekvienas pilietis eidamas į rinkimus turi suvokti savo atsakomybę. Rinkti reikia tik tuos Seimo narius ir tas politines jėgas, kurios atstovauja piliečių interesus. Koalicija vykdo savo kaip visuomeninės organizacijos misiją – informuoti visuomenę ir rinkėjus apie kandidatų į LR Seimo narius veiklą, teiktus įstatymų projektus, balsavimų rezultatus ir kt., Stengsimės, kad ši iniciatyva pasiektų daugelį būsimų rinkėjų ir įtrauktų kitas organizacijas,“ – teigia A.Veryga.

Teigiamai vertinamų – mažuma

LR Seimo narių ir Seimo frakcijų reitingai sudaryti remiantis LR Seimo narių 2008  m. gruodžio – 2011 gruodžio mėn. veikla svarstant alkoholio kontrolės klausimus. Toks reitingas suteikia galimybę šioms problemoms neabejingiems Lietuvos piliečiams greitai ir objektyviai įvertinti kiekvieno praeitos kadencijos Seimo narį ir jo elgesį balsuojant, kuris dažniausiai labai skiriasi nuo rinkiminių kalbų ar daug žadančių programų.

„Tikimės, kad tokia iniciatyva paseks ir kitos, specifinėse veiklos srityse veikiančios nevyriausybinės organizacijos, taip pat imsis analizuoti parlamentarų veiksmus savo kompetencijos srityse, tuo palengvindami Lietuvos piliečių apsisprendimą rinkimų metu“, – sako A.Veryga.
LR Seimo narių reitingas atskleidė, kad tik 12 LR Seimo narių balsavimai alkoholio kontrolės srityje pastaraisiais metais gali būti vertinami labai gerai arba gerai. Tarp jų: P.Luomanas, P.Žeimys, V.M. Čigriejienė, N.Puteikis, A.Matulas. Nepatenkinamai balsavusių politikų sąrašas gerokai ilgesnis. Tarp 93 LR Seimo narių tokios pavardės kaip: A.Ažubalis, J.Juozapaitis, R.Žilinskas, L.Graužinienė, J.Veselka, B.Pauža ir kiti.
Teigiamus įvertinimus gavo tik Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija ir Mišri Seimo narių grupė.

Tauta neliks skolinga nei už gerus, nei už blogus darbus

Koalicija subūrė komandą žmonių, kurie ne tik renka ir analizuoja informacija apie LR Seimo narių elgesį, bet ir aktyviai informuoja regionų gyventojus apie jų rajone vienmandatėse ar daugiamandatėse rinkiminėse apygardose besibolotiruojančius kandidatus į LR Seimą.
Visuomenės informavimo procesas jau prasidėjo ir kelių rinkimų apylinkių reakcijos sukėlė nemenką parlamentarų pasipiktinimą, kuriems nepalanku, kad apie jų poelgius būtų informuojami rinkėjai. Jau dabar pastebėtas didelis būsimų rinkėjų susidomėjimas šiuo įrankiu.

PRIDEDAMA:
1. Nacionalinės, tabako ir  alkoholio kontrolės koalicijos Lietuvos Respublikos Seimo narių veiklos alkoholio kontrolės srityje Reitingavimo metodologija.

2. Nacionalinės, tabako ir  alkoholio kontrolės koalicijos Lietuvos Respublikos Seimo narių veiklos alkoholio kontrolės srityje reitingas.

http://koalicija.org/serveris/failai/NTAKK%20Seimo%20nariu%20ir%20frakciju%20reitingai.pdf

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija 

Kontaktinis asmuo:
Aurelijus Veryga
Tel. (8 614) 05 997
Faks. (8 37) 327 349