Tėvynė mūsų

Su Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 25-mečiu!

Written by admin · 40 sec read

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba SVEK I N I M A S

SVEIKINAME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 25 METŲ JUBILIEJAUS PROGA. DĖKOJAME UŽ DARBUS IR RŪPESTĮ TĖVYNĖS ATEITIMI.
Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.
LINKIME SVEIKATOS, LAIMĖS IR SĖKMĖS KASDIENIUOSE DARBUOSE.  

 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas  P. Rutkauskas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas: +370 699 37691, el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com