Tėvynė mūsų

Šv. Mišios Tuskulėnų memorialo koplyčioje-kolumbariume

Written by Redakcija · 27 sec read

2022 m. kovo 30 d. Vilniuje, LGGRTC Tuskulėnų memorialo koplyčioje-kolumbariume  pirmą kartą buvo aukojamos šv. Mišios už sovietinių represijų aukas, kurioms 1944–1947 m. sausio–kovo mėnesiais buvo įvykdyta mirties bausmė NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje.

Šv. Mišias  koncelebravo    Vilniaus arkivyskupas  metropolitas   Gintaras Grušas kartu su partizanų vado  J.Vitkaus-Kazimieraičio vaikaičiu, Vilniaus universiteto kapelionu kun. Gintaru Vitkumi SJ  ir kitais   kunigais. Šv. Mišiose giedojo LK Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (vadovas Romas Makarevičius). Kankinių pavardes skaitė Lietuvos šaulių sąjungos nariai ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai. Padėkos žodį tarė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys.

Renginį vedė LGGRTC darbuotojas Gaudentas Aukštikalnis.

Pagarbiai, Raimundas Kaminskas+370 680 53 495