Tėvynė mūsų

Sveikinimai Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečio proga (papildyta)

Written by admin · 2 min read

Brangūs pasaulio lietuviai,
prieš 25-erius metus Lietuva buvo kupina drąsos ir vienybės. Visi kartu žengėme vieną reikšmingiausių istorinių žingsnių – atkūrėme savo Laisvę ir susigrąžinome Nepriklausomybę.

 25-eri Laisvės metai – tai Lietuvos augimo ir stiprėjimo metai. Tapome demokratiška valstybe, kuri šiandien yra girdima ir gerbiama. Įsiliejome Į politinę ir ekonominę Vakarų pasaulio šeimą. Išmokome rūpintis savimi. Ne tik prašyti, bet ir duoti. Ne tik svajoti, bet ir siekti savo tikslų.
Mūsų sėkmės istorija – tai gebėjimas veikti kartu. Tai vis labiau ryškėjantis valdžios ir žmonių atvirumas. Dialogo ir skaidrumo siekis. Tai išskirtiniai ekonominiai laimėjimai.

Įspūdingi mokslininkų ir sportininkų pasiekimai.
Tai plačiai matoma ir girdima mūsų kultūra, viso pasaulio lietuvius sujungianti vienai kalbai. Neleidžiančiai pamiršti, kas esame ir dėl ko gyvename. Įkvepiančiai didžiuotis Lietuva – mūsų visų Tėvyne.

Stiprūs išliksime tol, kol būsime vieningi. Nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Nuo Londono iki Čikagos. Esame viena Lietuva. Kartu dainuojanti ir kelianti Trispalvę. Branginanti savo Laisvę ir neaprėpiamas jos galimybes.

Tegul mums visiems niekada netrūksta veržlumo ir ryžto. Tikėjimo savimi ir savo
valstybe. Tegul Lietuva kiekvieną iš mūsų Įkvepia santarvei, kūrybai ir pasididžiavimo jausmui.

Su Laisvės švente Jus visus. Su Laisvės švente mūsų visų Lietuvą!

Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidentė
2015 m. kovas

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministras

Mielieji,

jau ketvirtį amžiaus gyvename Nepriklausomoje Lietuvoje – tai solidus laikotarpis, leidžiantis įvertinti nueitą kelią. Nepalūžome sunkiausiais okupacijos dešimtmečiais, nesitaikstėme su priespauda ir melu, niekuomet nepamiršome, kas esame, iš kur ateiname. Galiausiai atkūrėme Nepriklausomybę ir sugrąžinome Lietuvą į pasaulio demokratijų šeimą.

Valstybę kuriame kartu – kur begyventume, į kurias tolimas šalis benukeliautume.

Išminties ir stiprybės semiamės iš ilgaamžės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicijos, garsios tolerancija visoms tautoms, kultūroms ir religijoms. Ir šių dienų mūsų Tėvynėje nėra ir negali būti vietos antisemitizmui, rasizmui ir neapykantai. Lietuva – visų mūsų namai.

Kiekvienas lietuvis ir kiekvienas Lietuvos pilietis, nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje jis gyventų, yra be galo brangus ir svarbus Lietuvai. Mus visus vienija mūsų Motina Lietuva. Lietuvai reikia kiekvieno Jūsų.

Puoselėkime savo gimtąjį kraštą, tikėkime savimi, tikėkime ir ginkime savo Laisvę, drauge kurkime ateities Lietuvą!

Pagarbiai,

 Linas Linkevičius

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

“…kiek rovė,neišrovė  kiek skynė,nenuskynė  todėl ,kad tu šventovė todėl ,kad tu Tėvynė…” Justinas Marcinkevičius

                  Su Kovo 11-tąja,brangūs lietuvaičiai.Pasidžiaukime laisvybe,tautos stiprybe ir jos idealistine dvasia.

Išlikime.

Visiems su meile iš kaitrios Kalifornijos.

Aktorė Olita Dautartaitė, Lietuva

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Turėjome pasiaukojimo, drąsos, meilės  ir išminties kartu prieš 25 m. atsikratyti  sovietinės  imperijos grandinių ir    atkurti Nepriklausomą valstybę.

Jei dar turėsime jėgų ir solidarumo, gal mums kartu dar pasiseks ją ištraukti iš  oligarchinės  ,,valdomos demokratijos” santvarkos  liūno  ir sukurti demokratinę santvarką:) :)…
Pagarbiai-
Algirdas Karčiauskas, Lietuva, Kaunas

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sveikinu sulaukus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-jų metinių!
Kiek dar ja išlaikysime?
Bukime budrūs!

 Nuoširdžiai,

Aurelija Dobrovolskienė, Čikaga, JAV

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Su mūsų Lietuvos Laisvės 25 – mečiu!