Tėvynė mūsų

Sveikinimas „Tremtiniui“ 1000 – ojo numerio išleidimo proga

Written by admin · 1 min read

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos  Sveikinimas „Tremtiniui“ 1000 – ojo numerio išleidimo proga

Daugelis mūsų ir mūsų artimųjų patyrė Stalino – Hitlerio suokalbio pasekmes  ir komunizmo nusikaltimus. Prieš 25 metus susikūręs „Tremtinys“ pradėjo viešinti Lietuvos užkariautojų siekius, Tautos kančią, pasipriešinimą ir kvietė į kovą nusiversti komunizmo jungą.

Tauta su buvusiais kankiniais ir Sąjūdžiu pakilo į kovą ir išsivadavo iš komunistinės vergovės. Tautos sargyboje budės senoliai, tėvai, vaikai ir vaikaičiai. Tai karžygių, Lietuvos kunigaikščių ir didžiavyrių dvasia. Tai žuvusiųjų ir negrįžusiųjų priesakas gyviesiems. Apie tai ir apie nuožmią kovą su blogiu byloja „Tremtinys“.

Kai skaitydamas „Tremtinį“ širdyje pajunti skausmą, pasididžiavimą ir užuojautą, jeigu kils klausimų ir susimąstymai užplūs, jeigu ašara nuriedės skruostu, džiaukis, TĖVYNE. Tavo dukros ir sūnūs mena istoriją, kančią, skausmą, žino Tautos genocido pasekmes ir sudėtą auką ant LAISVĖS AUKURO.

Skaitykime „Tremtinį“, pabūkime su juo. Tai perlas žiniasklaidos vandenyne. 
Mes kreipiamės į visus pasaulyje skaitančius lietuviškai: prenumeruokime „Tremtinį“, skaitykime jį interneto svetainėje  http://www.lpkts.lt  el.p.  tremtinys@zebra.lt  tel. +370 37 323214  Piniginė auka padėtų laikraščio kolektyvui.

Sąjūdžio apyaušryje „Tremtinys“ pakilo į kovą dėl Nepriklausomybės atstatymo ir apgynimo.  Dėkojame už tarnystę LIETUVAI. Linkime politiniams  kaliniams, tremtiniams, partizanams, laisvės kovotojams, laikraščio skaitytojams ir redakcijos kolektyvui tarnauti Lietuvai – mūsų Tėvynei.     

Skelbkite žinias VISIEMS, VISIEMS, VISIEMS.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
      
Tarybos nariai:
G. Adomaitis,  A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika,  A. Budriūnas,  J. Česnavičius,  P. Dirsė,  S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė,  L. Kerosierius, J. Kuoras,  S. Makauskienė,  A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,     J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys,  R. Simonaitis,  A. Skaistys,  K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys,  L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
   
  Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas,  tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691, G. Adomaitis, tel + 370 611 30131 ,
                     el.paštas: vilnius@sajudis.com        www.sajudis.com