Tėvynė mūsų

Teismas sudaužė Vilniaus regiono šiukšlynų valdovų galybę

Written by admin · 1 min read

2012 05 21 Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija išnagrinėjusi Kazokiškių bendruomenės ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos skundus prašant panaikinti Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento 2011 11 17  UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui  (VAATC)  išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK). Šį TIPK, mūsų manymu, neteisėtai išdavė  ir juo metus neteisėtai naudojasi.

 Primename, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2010 10 18 buvo uždraudęs panašų TIPK leidimą. LVAT  išimties tvarka atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams – iki 2011 10 18.

Kazokiškių bendruomenė ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba daugelį kartų kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas, politikus, valstybės pareigūnus ir verslininkus, kad  rengiantis, projektuojant, organizuojant ir statant Kazokiškių sąvartyną buvo pažeisti 32  Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminiai aktai, tarp kurių  Lietuvos Konstitucijos 19, 23, 37, 42, 53, 54 straipsniai,  Europos Konstitucija, Europos Sąjungos penki reglamentai, 8 LR įstatymai ir 19 LR Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų teisinių aktų. Ypatingos svarbos rezoliuciją 2006 03 30 „Dėl Kazokiškių sąvartyno statybos“ priėmė LR  Seimas.

Tačiau aukščiausios institucijos,  Aplinkos ministerija, jos institucijos, politikai, valstybės tarnautojai ir verslo organizacijos nereaguoja į keliamas problemas, kad  Kazokiškių sąvartynas daro didelę žalą istoriniam paveldui, žmonių sveikatai, aplinkinių kaimų gyventojų gyvenimui ir bendravimui.

2012 05 21 Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU  n u s p r e n d ė:

Kazokiškių bendruomenės ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos skundus tenkinti. Panaikinti Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento 2011 10 17 UAB „VAATC“ išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11.
Sprendimo vykdymą atidėti devyneriems mėnesiams.

Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos generalinė prokuratūra, kuriai pavestas viešo intereso gynimas, negynė viešąjį visuomenės interesą nors ir ne kartą buvo kreiptąsi.  Visuomeninės organizacijos, mokslininkai ir specialistai palaiko Kazokiškių ir aplinkinių kaimų gyventojų protestus.

Primename, kad ankstyvą 2011 10 19 dienos rytą prie Kazokiškių šiukšlyno vartų piketavo vietos bendruomenių atstovai. Trys ekipažai sąvartyno apsaugininkų ir 2 policijos ekipažai budėjo prie šiukšlyno vartų. Buvo sužeista viena moteris, 3 piketuotojai buvo areštuoti ir nuteisti piniginėmis baudomis. Tačiau už grubius pažeidimus nebuvo nubaustas nė vienas pareigūnas, politikas ar verslininkas.

Sunerimę dėl to, kad  centrinės Lietuvos valdymo institucijos priima neteisėtus sprendimus ir piktnaudžiauja galiomis, Austrijos teisininkai imasi ginti Lietuvos visuomeninių organizacijų interesus dėl neteisėto Kazokiškių sąvartyno statybos ir eksploatacijos bei žmonių teisių nuolatinius pažeidinėjimus.

Pagarbiai,
Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Kazokiškių bendruomenės pirmininkas  S. Virganavičius

2012 05 21