Tėvynė mūsų

Trijų parlamentinių partijų kandidatai į Europos parlamentą pasirašė pažadą siekti Lietuvos valstybės panaikinimo

Written by admin · 1 min read

 
Europos federalistai iš LRLS, TS-LKD, LSDP pasirašo prieš Lietuvos valstybę nukreiptus pasižadėjimus | Alkas.lt koliažas

 

Antivalstybinė Europos federalistų sąjunga Lietuvoje, kurios tikslas – panaikinti Europos Sąjungos valstybes nares, sujungiant jas į vieną federacinę valstybę, Europos parlamento rinkimų proga pradėjo naują prieš Lietuvos valstybingumą nukreiptą akciją. Federalistams prijaučiančius kandidatus į Europos parlamentą ji pakvietė pasirašyti priešrinkiminius pažadus, kurių tarpe – federacinės Europos Sąjungos valdymo sistemos sukūrimas ir Lietuvos pajungimas jai.

„Raginsiu sušaukti konstitucinį konventą, kad būtų galima reformuoti ES sutartis siekiant sukurti federacinę Europos Sąjungos, ar bent jau euro zonos, valdymo sistemą“, – sakoma eurofederalistų paruoštame pažadų pakete, kurį pasirašinėja trijų Lietuvos parlamentinių partijų kandidatai į Europos parlamentą. Be to, pasižadėjimo signatarai žada reikalauti, kad „Europos komisija taptų tikra Europos vyriausybe“, o Europos parlamentui atitektų valstybių narių parlamentų funkcijos.

Balandžio 10 d. šiuos pažadus pirmasis pasirašė Europos federalistų sąjungos Lietuvoje pirmininkas, Liberalų sąjūdžio kandidatas į Europos parlamentą Petras Auštrevičius. Netrukus prie jo prisijungė vieni iš konservatorių (TS-LKD) kandidatų į Europos parlamentą sąrašo lyderių Laima Andrikienė ir Emanuelis Zingeris bei socialdemokratų kandidatai Juras Požėla ir Gediminas Kirkilas. Naujai pasirašančiųjų nuotraukos ir pasirašytų pasižadėjimų faksimilės skelbiamos Europos federalistų Lietuvoje puslapyje „Veidaknygės“ („Facebook“) socialiniame tinkle.

Europos federalistų sąjunga buvo įkurta 1946 m. kovai prieš Europos šalių valstybingumą. Jos lietuviškasis filialas įkurtas grupės Seimo narių iniciatyva 2012 m. vasario 3 d. Europos federalistai savo siekiu įvardija Europos Federacijos sukūrimą. Organizacijos statute reiškiamas įsitikinimas, kad „žmonių rasės padalijimas į suverenias valstybes sukelia nesiliaujančias neteisybes, nesantaikas, karus, kančias ir vargus“. Europos federacija, būdama valstybiniu dariniu, perimtų nacionalinių valstybių „realias suverenias galias“, kurios būtų atiduodamos federalinei vyriausybei ir kitoms „viršnacionalinėms institucijoms“.
Dar 2012 m. vasarį Tautininkų sąjunga pareiškė, kad Lietuvos Seimo narių priklausymas tokiai organizacijai pažeidžia jų Lietuvos Respublikai duotą priesaiką. „Tokios organizacijos, kuri siekia panaikinti Lietuvos valstybingumą, nariai Lietuvos istorinės patirties perspektyvoje stoja į vieną gretą su tais Tėvynės išdavikais ir kolaborantais, kurie 1795 m. keliavo į Sankt Peterburgą prašytis Jekaterinos II globos, 1940 m. vyko į Maskvą parvežti „Stalino saulės“ ar 1941 m. užėmė generalinių tarėjų vietas prie Vokietijos nacionalsocialistų okupacinės valdžios. Tik šį kartą turime reikalą ne su kariniais okupantais, bet su mėginančia viską užvaldyti pinigų valdžia,“ – buvo sakoma 2012 m. vasario 3 d. išplatintame tautininkų pareiškime.

Europos federalistų sąjungos Lietuvoje pradėta pasižadėjimų naikinti Lietuvos valstybę akcija rodo, kad ši organizacija ir toliau kryptingai dirba prieš Lietuvos valstybingumą nukreiptą darbą, o jos įtakai pasiduoda mažiausiai trys parlamentinės Lietuvos partijos – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai ir Lietuvos socialdemokratų partija.
alkas.lt