Tėvynė mūsų

Trys savaitės Tėvynėje

Written by admin · 2 min read

Studentiška vasara

Varšuvos oro uoste dėmesį patraukia gal šiek tiek per smagus jaunatviškas merginų juokas, nerūpestingų kalbų nuotrupos. Registracijos tarnautojui neteisingai paskelbus lietuviškas merginų pavardes, susitinkame prie jo stalelio. Išgirstu, kaip jaunimėlis pasidrąsina – viskas čia bus gerai, gal tik kokia menka klaida. Suprantu, kad jaudinasi, nes, tikriausiai, į Ameriką skrenda, pirmą kartą.

Susipažįstame. Lietuvos studentės yra išklausiusios kelių mėnesių ,,Pardavimų ir vadybos“ programos (susimokėjo savais pinigais) kursą ar kaip dar kitaip pavadinti… Tai organizuota privačia iniciatyva… tik naudotasi Vytauto Didžiojo universiteto patalpomis. Taigi, merginos keliauja į Ameriką. Tiksliau – į paskirstymo punktą Nashville, Tennessee valst., kur jų laukia programos organizatorius, beje, lietuvis – iš Lietuvos. Iš ten jos bus paskirstytos kas kur. Merginos nusiteikusios pardavinėti mokomąsias programas norintiems įstoti į kolegijas… Pardavinės jas, keliaudamos iš namo į namą, iš buto – į butą. Jos nė neįsivaizduoja, kad daugelio namų durys neatsivers, kiti (gal ir dauguma) nepatikliai žiūrės į tokias pardavėjas, kalbančias su aiškiai ne amerikietišku akcentu. Merginos Amerikoje išbus iki rugsėjo 26 d. Mano nuostabai galo nėra – šiais kompiuterių, greitos komunikacijos laikais, kelios jaunutės studenčiokės, patikliai įsitikinusios, jog užsidirbs tiek pinigų, kiek sugebės parduoti programų (to ir linkiu), siūlys amerikiečiams tai, ką jie patys gali lengvai pasiimti…

Patariu merginoms – jei nieko neužsidirbsiančios, tegul ieško laikino darbo restoranuose. Mat vasarą neretai daugiau pageidaujama padavėjų ar bilietų kontrolierių – atrakcionų aikštelėms. Kai kurios jų įsižeidžia – juk tiek daug savęs tai programai atidavusios! Kitos kukliai nuleidžia akis ir galvoja – ką čia toji moteris tauškia… Mes važiuojame vykdyti programos, nes tiek daug laiko ir (aišku, pinigų) investavome į ją.
Skrendame penktadienį, birželio 6 dieną. Vakar, ketvirtadienį (birželio 5d.), LR Seime buvo surengta konferencija – ,,Berlyno sienos griuvimas: nuo Budapešto iki Vilniaus“, Sajūdžio 20-osioms metinėms paminėti. Ta intencija klausiu merginų – ką jums sako birželio 3-osios diena? Ką žinote apie Sąjūdį? – Sąjūdis? – Kažką girdėjome… – Ko gero, kai susikūrė Lietuvos persitvarkymo Sąjūdis, 19-22 metų amžiaus merginos dar vaikščiojo ,,be kelnyčių“ …
– Jeigu ne Sąjūdis, ne atkurta Lietuvos nepriklausomybė, šiandien jūs į jokią Ameriką neišvažiuotumėte. Sėdėtumėte SSSR arba tik po artimąjį užsienį galėtumėte keliauti, – sakau joms ir matau nepatiklias akis. – Kaip atsitiko, kad jau nepriklausomoje Lietuvoje gimęs jaunimėlis nesidomi, nežino tokios artimos ir tokios mums visiems svarbios istorijos – juk sugriuvo monstras – SSSR, griuvo Berlyno siena, trys Pabaltijo (dabar vadinamos – Baltijos) šalys – Lietuva, Latvija, Estija tapo nepriklausomomis. Praeities istorija yra tampriai susijusi su dabartimi. Nejau mokyklose, universitetuose nekalbama tokia svarbia tema, kaip Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo kelias? – Ir kas kaltas? Žinome, kad aukštojo mokslo reforma neįvykdyta, gal net nesukurta iki galo. Gal čia kalta buvusi socdemų ministrė-juristkonsulė, profsąjungų veikėja Roma Dovydėnienė-Žakaitienė, ilgai vadovavusi Kultūros bei Švietimo ministerijoms. … Ir nuvadovavo taip, kad Lietuvos partizanai, holokaustas, nepriklausomybės atkūrimas ir dar kiti mūsų tautai svarbūs momentai – nėra pagrindinės ar vienos svarbesnių XX amžiaus Lietuvos istorijos temų? Nejaugi istorijos vadovėlių autoriams ir mokyklinių programų kūrėjams tokios datos, įvykiai nėra patys svarbiausi? Kita vertus, jokios paslapties nėra – juk naujoji Lietuvos bolševikų karta daug ką trina iš tautos atminties. Lygiai, kaip ir visai neliko tautiškumo ugdymo, nes, pasirodo – pilietiškumas yra svarbiau.

Žodžiu, įspūdis toks, kad nėra dėstoma reikšmingų Lietuvos istorijos faktų, ypač susijusių su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu.

Išsiskiriant palieku savo koordinates – gal bus liūdna, gal reiks pasiguosti, pasidžiaugti. Na, dėl viso pikto… Sėkmės, mergaitės. Nenusivilkite.

Nuotr.:(iš kairės ):
Agnė Mališauskaitė (KTU studentė, kilimo iš Rokiškio), Edita Rinkūnaitė (kilimo iš Kauno, studijuoja Vilniaus universitete), Ilona Šernaitė (panevėžietė, Lietuvos Valstybinė Kūno kultūros Akademija, Aistė Simonaitytė (panevėžietė, studijuoja Vilniaus universitete ekonomiką), Agnė Kavaliauskaitė (kaunietė, studijuoja Lietuvos Valstybinėje Kūno kultūros akademijoje). Nuotr. Ligijos Tautkuvienės.