Tėvynė mūsų

URM ministro sveikinimas

Written by admin · 42 sec read

Mieli tautiečiai,

Visame pasaulyje džiaugsmingai švenčiame vieną iškiliausių datų mūsų ilgaamžėje istorijoje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Pusę amžiaus trukusį okupacijos laikotarpį pergyvenusi Lietuva Kovo 11-ąją visai pasaulio bendrijai dar kartą išdidžiai taria, kad yra Laisva ir Nepriklausoma valstybė. Daugeliui mūsų ji tokia buvo ir ilgais brutalios priespaudos dešimtmečiais: rezistencijos kovose, karo pabėgėlių stovyklose ir disidentinėje laikysenoje… Nepaisant viso, ką teko iškęsti, sugebėjome išsaugoti lietuvišką savastį, nenugalimą Laisvės troškimą ir susitelkę pasiekėme jos pergalę. 
Kelias į 1990-ųjų Kovo 11-ąją dar kartą įrodo, kad Lietuvos stiprybė visuomet buvo jos žmonės, bendra istorinė atmintis ir mūsų tapatumo šerdis – kalba, papročiai ir tradicijos, –kad būdami vieningi galime įveikti didžiausius išbandymus.
Nuoširdžiai raginu kiekvieną pasaulio lietuvių šeimos narį prisiimti savąją atsakomybės dalį kuriant dabarties ir ateities Lietuvą, – atvirą ir globaliems iššūkiams pasirengusią  valstybę.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga kviečiu dalintis ir mėgautis vienybės, meilės ir pagarbos savajam kraštui jausmu.

Nuoširdžiai Jūsų,
Audronius Ažubalis