Tėvynė mūsų

Ūsas buvo nužudytas. Vieno sakinio semantinė analizė

Written by admin · 3 min read

„Lietuvos ryto“ žurnalistė savo straipsnyje „Šešėlį mirusiam A.Ūsui metusi medikė stos prieš teismą“ rašo: „Surašyti visi randai, apgamai, mėlynės, sumušimai, nurodyta net žymė, atsiradusi nuo tą patį rytą suleisto vitamino C, bet nėra net užuominos apie dėmes ar randus intymioje vietoje“.

Pradėkime sakinio analizę nuo pradžių. „Surašyti visi randai, apgamai etc.“ Į akis krenta pavartotas žodis „visi“. Ar žurnalistė žinojo visus randus ant A. Ūso kūno, kad teigia „visi“? Ar ji dalyvavo patanatomui juos surašant ir nurodinėjo jam: užrašykite, gerbiamasis, ir šį apgamą, štai užrašykite ir šią mėlynę. Jei būtų dalyvavusi kaip nepriklausoma ekspertė ir tą patanatomo aktą būtų pasirašiusi, tuomet galėtų teigti, kad tasai surašė visus jos nurodytus apgamus ir mėlynes bei randus. Dabar akivaizdu, kad ji remiasi kitu šaltiniu. Kokiu?

 

Gal A. Kuznecovaitė galėtų paviešinti ir tai, ar patanatomui apžiūrint A. Ūso palaikus dalyvavo kokie nors nepriklausomi stebėtojai? Kas yra tie, kurie tą aktą pasirašė? Taigi žodžiu „visi“ mėginama sugestionuoti, kad tas apgamų surašymas neva buvo absoliučiai nuodugniai atliktas, nors tuo visiškai nėra pagrindo tikėti.

Juokingai skamba teiginys apie suleistą vitamino C injekciją. Iš kur patanatomui žinoti, kas toje vietoje A. Ūsui buvo suleista? Klausimas tyrėjams: kas suleido ir kodėl, bet čia ne tai svarbu. Ir ta detale norima vieno – pabrėžti detalių surašymo pedantiškumą: neva viskas iki kruopelytės surašyta. Kam tas pedantizmas? Ar ne tam, kad būtų galima teigti, jog surašyta viskas, nors svarbiausia detalė ir nuslėpta. Kaip rašo A. Kuznecovaitė: „bet nėra nė užuominos apie dėmes ar randus intymioje vietoje“. Čia ji ir suklysta. Žinant, kokia svarbi ta detalė ant intymios vietos, patanatomo tiesiog turėjo būti paprašyta parašyti, kad ant intymios vietos nėra jokių vyndėmės ar atliktos operacijos žymių. O jei apraše nėra net užuominos, kyla klausimas, kodėl? Ar patanatomas tą vietą tikrai tyrinėjo? Pagal tos detalės rimtumą byloje tikrai turėjo tyrinėti ir turėjo būti įrašas: ant intymios vietos nėra jokios vyndėmės ar operacijos randų.

Kitas klausimas, kodėl baloje nuskendusio A. Ūso kūną reikėjo taip nuodugniai aprašyti? Kam svarbūs tie apgamai? Ar visų skenduolių lavonus aprašantys patanatomai registruoja apgamus ant jų kūnų? Tie apgamai buvo aprašyti vienu tikslu – kad aprašo „išsamumas“ sukurtų iliuziją, jog aprašyta viskas – net injekcijos žymė. Tik tam, kad vėliau žurnalistė galėtų rašyti, – „visi“.

Ir dar vienas klausimas – jau kiek į šoną. Ar kas per laidotuves matė A. Ūso palaikus? Kas palaidota: palaikai ar jis buvo kremuotas?

Ką reiškia netikėta žinia apie vitamino C injekciją. Ir tai, ką dabar pasakysiu, jokia sąmokslo teorija. Ši detalė skamba labai absurdiškai. Pirmiausia įsivaizduokime situaciją. Po ilgo vakarojimo ir girtuokliavimo pakirdęs A. Ūsas gauna vitamino C injekciją. Visų pirma, vitaminą C A. Ūsas greičiausia leidosi ne pats, nes tai labai skausminga injekcija, be to, kam ji reikalinga pagiringam žmogui – juk nuo pagirių tai nepadeda. Kaip rodo tolesnės A. Ūso odisėjos, pagiriojosi jis kur kas veiksmingesne priemone – alkoholiu, tai klausimas: kodėl jam buvo suleistas vitaminas C? Pagirioms jis būtų pasirinkęs tikrai ne nieko nepadedančią skausmingą injekciją, o kokį nors alkoselterį ar kitą preparatą, kuris nors kiek pataiso sveikatą.

Noriu pabrėžti: pats, drebančiomis rankomis A. Ūsas vitamino C injekcijos tikrai nebūtų susileidęs. Suleido kažkas kitas. Neįtikina ir paaiškinimas, kad važiuodamas į išgertuves A.Ūsas su savimi pasiėmė vaistinėlę su vitaminu C ir vienkartiniu švirkštu. Tą vitamino injekciją jam turėjo pasiūlyti kas nors iš vakaro sugėrovų ir net pasisiūlyti suleisti. Taigi, kas ir ką suleido, kad tasai taip nutrūktgalviškai lakstė su keturračiu lyg beprotis, kol galiausiai jį ištiko mirtis? Ar neatrodo, gerbiamieji, kad ši neapdairiai prasprūdusi detalė ir yra tas siūlo galas, už kurio timptelėjus aiškėja, kad tasai „aukso gabalas“ buvo nužudytas. Man dabar aišku kaip dukart du. Net ir nežinodamas nieko apie neva vitamino C injekciją, esu pateikęs A.Ūso pašalinimo versiją, bet dabar ši smulkmenėlė mano paskaičiavimus sutvirtina šimteriopai.

Ir dar viena keistenybė. A. Ūso tėvas ne kartą užuominomis yra kalbėjęs, kad jo sūnus gali būti nužudytas. Jei dar būtų buvęs gyvas Drąsius Kedys, niekam nekiltų abejonių, kad tai pastarojo darbas. Dabar A. Ūso tėvas užuominomis bandė įteigti mintį, kad prie jo sūnaus mirties galėjo prisidėti keršto vedini D. Kedžio pasekėjai. Kaip ten bebūtų, tėvas ir Ūsų „frakcija“ neieškojo tikrojo žudiko, iš kurio būtų galėję išsireikalauti milijoninės kompensacijos, o nusprendė pasitenkinti dešimteriopai mažesniu grobiu iš nieko dėtų žmonių. Greičiausiai teisėsaugininkai ir kriminalistai atbaidė senį Ūsą ieškoti sūnaus žudiko, duodami suprasti, kad tokios paieškos neperspektyvios, tuo pat metu nurodydami subjektus, iš kurių galima visai pamanomai pasipinigauti.

P.S. Papildomas klausimas: ar Druskininkų sanatorijoje Bronislovui Lubiui per ryto procedūras nebuvo suleista organizmą stiprinanti vitamino C injekcija? Sanatorija – tiesiog ideali vieta tokiomis injekcijomis stiprinti pacientų sveikatą.
tiesos.lt