Tėvynė mūsų

UŽUOJAUTA MIRUS EDVARDUI ŠIUGŽDAI

Written by Redakcija · 10 sec read

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba nuoširdžiai užjaučia gimines, artimuosius,
bendraminčius ir bendražygius mirus ilgamečiam laikraščio „XXI amžius” redaktoriui,
Lietuvos politiniam ir visuomenės veikėjui, aktyviam sąjūdininkui, LDK Gedimino
ordino kryžiaus kavalieriui EDVARDUI ŠIUGŽDAI (1944-2023).