Redakcijos langas, Tėvynė mūsų

UŽUOJAUTA MIRUS JUOZUI KUORUI

Written by Redakcija · 16 sec read

JUOZAS  KUORAS     (1934.04.10-2021.07.13.)azuol lap tamsus

Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius  

Mirus Televizijos bokšto gynėjui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui,  buvusiam Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos pirmininkui,   ilgamečiam Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nariui. Kam nusviro galva, 

Tam Dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.

Vilniaus Sąjūdžio taryba

Tel. 8674 38465 

El. p. leonaslabora@gmail.com

2021-07-13