Tėvynė mūsų

Verta prisiminti. Kunigas Alfonsas Bulota : “Iš Laisve dvelkiančios palėpės, po 26 Lietuvos laisvės metų į masonerijos voratinklį”

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read
Skiriu  tiems,  kurie  prisisegę  mėlyną  „niezabudką“ 

  Nuo  namo  palėpėje  slėptos  vėliavos, Lietuvos  savanorio  kario  uniformos, kurią  tėvelis  nešiojo  ir bolševikams  užėjus,  vaikams  ugdėsi  nepriklausomybės ir  laisvos  Lietuvos  jausmas.

Ko   neturėjo  komunistinių  šeimų  vaikai.   Tad  mums vaikams  laisvė  švietė  iš  palėpėje paslėptų nepriklausomos Lietuvos ženklų:  vėliavos, tautinė simbolikos  tėvelio karinėje uniformoje  ir laukimas to momento kada mes vėl būsime  laisvi. Visaip ją šventėme vaikystėje  ir vaikiškuose žaidimuose  nugalėdami  rusus   ir dainas partizaniškas ir tautines dainuodami  ir  gyvenime  niekada  nesiskyriau   su  tautine simbolika.  Netgi tada kai už ją sodindavo į kalėjimą,  tremdavo į Sibirą.

Užėję saugumiečiai į klebonijos raštinę ir ten po  rašomojo stalo stiklu, viešai  matydavo  gerbiamą  Lietuvos vėliavą.  Tą matė visi užėję į mano raštinę.  Bet  tai nepraėjo nepastebėtai  ir smurtaujant. Šitie ženklai buvo kelrodžiai  pasirenkant ir gyvenimo būdą – pašaukimą  liudyti tiesą  iki  pačios  aukščiausios  dieviškumo   tiesos. „Kam aš  Dievo  vardu  atleisiu nusižengimus čia žemėje, ten ir danguje jie bus atleidžiami“ ( Šv. Raštas )  Tad  matydamas  žiaurų  ir klastingai  vykdomą neteisingumą mano tautos atžvilgiu negaliu tylėti ir nepasakyti, kad toks tautos žeminimas paskutiniais metais   ar  nepareikalaus  vėl  už  klaidas   didelės atgailos, kurią  jau nešėme 50 metų,  sutikdami bolševikinį okupantą  Vilniuje su  tautiniais  drabužiais  ir  su gėlėmis, palikdami  sąmoningą laisvės  Lietuvą vienui vienai kautis partizaniniam kare iki paskutinio jos sūnaus partizano.  Išlikęs,  kaip  visada,  besipriešinantis  bet  kokiai  netiesai  per  50 okupacijos metų  ir  ne  kartą   pasikėsinant  į  mano  sveikatą  bei  gyvybę , kad aš norėjau sau  ir   savo  tautai laisvės,  mokiau  tautiečius  nemeluoti,  ginti  moralines  tautos  vertybes, tad dar kol  gyvas noriu  kreiptis į tuos kurie ciniškai žaidžia mūsų tautos laisve,  keistais ženklais išduodami už laisvę žuvusiuosius antrą  kartą. Pirmą, kad jie žuvo gindami Lietuvos laisvę okupacijos  metais o antrą kartą, kad  Lietuva verčiama  negerbti  jos laisvės  simbolių,  demonstratyviai rodydami naujam liberaliam pasaulio ir tautų priešui  ateistiniam  liberalizmui,   segdamiesi  žvėries  masoniškus ženklus, trinat Kremliui  rankas, kad   gal  jau laikas pulti, nes tauta nuvertino  tai,,  už ką partizanai aukojo gyvybes? ( Manau yra visokių ženklų išduoti save, kitą,  tautą  netgi labai nekaltu, kaip aukščiausiu  meilės išraiškos  ženklu,  kada   Judas bučiuodamas išdavė savo mokytoją Kristų)  Paskutinis budelis kuris vykdė KGB užduotį  žudyti  mane, prispaustas  faktų   atliko išpažintį  dviejų karininkų akivaizdoje  ir  dabar  darbuojas labai jau  prestižinėje  įstaigoje  su   nauju  masonų  „niezabudkos“  ženklu.   Jis  ir šiandieną  turi  nuopelnus  bolševikinio  velnio   saugant  jo  paslaptį   75  metus.   Pakako  aktoriui  šou  laidoje  kažkaip keistai  sakyčiau  artistiškai  parodyti  sveikinimo gestą ir pasipiktinimo  banga  nusirito  net   iki Amerikos.  O  mane labai  įžiedžia ir  tuos mano  parapijiečius,  kurie  kitaip  suprato  ir  supranta  laisvės  simbolius.  

“Niezabudkos“  ženklai  demonstruojami  Lietuvos  laisvės  minėjimuose ir  įsiklausant  į  paskutinę atsisveikinimo kalbą JAV prezidento  Barack   Obamos, kad   kas  pažemina savo  šalies vertybes ( tai jis  kalbėjo su  ašaromis  akyse  ), tas netenka  laisvės.  Aš  pritariu  JAV  buvusiam  prezidentui,  kuris  lankė  Lietuvą  ir  kreipiuos  iš  širdies. Tad  kodėl  jūs  žeminatės  Maskvai, parodydami, kad  už  tai  guldę  galvas  partizanai  ir iš Vadžgirio mokyklos suolo  ištremti  mokiniai į Sibirą, už tai,  kad jų  piešimo sąsiuviniuose  rado  nupieštus  Gedimino stulpus, o ne Kremliaus žvaigždę?  Kaip jūs jaučiatės prieš tuo,s  kuriems   lageryje   nuo kaklo  plėšė  kryželį, siūlydami  duonos ir jo neatsisakė?!Sakykite kas jus „niezabudkų“  mylėtojai  pakeitė?  Kodėl jūs tai kas mūsų tautai  buvo  nepriimtina  nei   caro laikais,  nei  bolševizmo laikais,  išsaugoję  savo   tautos  orumą,  šiandieną  pasinaudojote  Lietuvos laisvės demokratija, netgi tie kurie  žiūrėjo ir  manau dabar dar žiūri į Kremlių,  bet tai  aš vadinu  tautos  moralinių  vertybių  išdavyste  pagal  JAV  Prezidentą  Barack  Obama.    

Nusimeskite  šiuos provokacinius ženklus, kol  Maskva   nesuskaičiavo  (ji  ir  Ameriką  skaičiuoja ) ar jau visa  Lietuva  pasipuošė,  naikindama  taip sunkiai atgautas  vertybes  sausio 13,   ne  raudonu, kaip anksčiau  savo  himne  giedojo,  žiedu, bet, manau,   postkomunistiniu  naujadaru  liberaliuoju  niezabudkos  žiedu.  

Pagarbiai   Sausio  13  gynėjas   kun.  A.  Bulotas

laisvaslaikrastis.lt

2017 01 12