Tėvynė mūsų

Vitas TOMKUS: „PRAREGĖJIMAS”

Written by Biciulystė Siūlo · 3 min read

Nebegaliu ilgiau ramiai žiūrėti, kaip Sorošas ir jo atrinkti žmonės atvirai šaiposi iš Lietuvos rinkėjų ir varo juos iš proto. Negi dar nesuprantate, kad rinkimai tai – farsas? Lietuvi, jei dar turi bent kiek išdidumo, nebeleisk iš savęs ir savo vaikų tyčiotis. Sorošas ir jo pakalikai, susiėmę už pilvų, žvengia iš mūsų! JIEMS smagu stebėti, kaip pešamės dėl rinkėjų balsų, kuriuos tik JIE skaičiuoja, riejamės dėl frakcijų, kurias tik JIE dėlioja, ir pasiryžę viens kitą uždusinti glėbyje dėl ministro posto, kuriuos tik JIE dalina. O kaip kitaip? JŲ pinigai, JIE ir sprendžia, kas kam juos skirsto. Dažniausiai JIE pinigus susigrąžina parduodami tik savo prekes, techniką, paslaugas, ypač – juridines ir konsultacijas. Mums lieka tik milijardinės skolos ir nepilnavertiškumo kompleksas, kad patys nemokame su savo pinigais tvarkytis. Kad tiek morališkai, tiek ir fiziškai būtume pasiruošę juodai arti, kai reikės tas skolas grąžinti. Vergausime JŲ bankams iki išprotėjimo ir savo žemių praradimo.

Savanoriškai dalyvaudami rinkimuose, mes žaidžiame pagal JŲ nustatytas taisykles, kurios yra labai nesąžiningos ir neteisingos. Kartais net kvailos: Kodėl prezidentams yra nustatytas galiojimo terminas, o seimo nariams ne? Kas tas seimas – naujas „TSKP CK Politbiuras”, kurio narius tik pirmyn kojom išnešdavo? O kas davė teisę į rinkimus partijas vesti lyderiams, kurie žarstosi pažadais už kuriuos nebus asmeniškai atsakingi? Vieni dirbs Europarlamente, kiti su mūsų pinigais žais pokerį, treti grįš atgal į savivaldybę smėlio iš užpakalio barstyti… O ar nekeista, kad tūlas partijos veikėjas, kuris vienmandatinėje apygardoje net į antrą turą nepatenka, po to, ramiai nutaisęs kiaulės snukį, kaip sąrašinis su savo partija į seimą įsmunka? Jei rajonui per prastas – visą Lietuvą valdyti tinka?! Kažkas čia neatitinka ir prasilenkia su sveiku protu. Apie logikos dėsnius net nekalbėsiu… Verčiau pasišnekėkime apie rinkimus, kurie kelia daug aistrų, pykčio proveržių ir net į depresiją stumia.

Žaidimas „Rinkimai” panašus į „Monopolį”, kuriame vaizduotėje perki dangoraižius ir bankus, o per rinkimus įsivaizduoji, kad eini spręsti valstybinių reikalų, kaip koks vienadienis ministeris. Po to sėdi sau patenkintas su draugeliais, alaus bokalą ar „bambalį” apsikabinęs, ir išdidžiai postringauji: tas 

mano išrinktasis turėtų tą padaryti, anas – aną, blt, pagyvensim kaip žmonės! O Sorošo kruopščiai atrinkta valdžia už mokesčių mokėtojų pinigus skanauja „Stikliuose” šampaną ir skaičiuoja, kokios ministerijos ir kiek gaus ES milijardų? Kaip juos išsidalinti taip, kad ant visų pasidalintų ir dar „otkatams” liktų? Ir nė vienam nerūpi, kaip ir kada tas skolas reikės grąžinti? Žino, kad tam yra mokesčių mokėtojai, paprasti kaip runkeliai, kuriuos visada galima papildomai apmokesdinti, o po to dar giliau bristi į skolas. Bet tai bus po to… O kol kas dar nesibaigė rinkimai, kurie vis labiau tampa panašūs į paprastą cirką, kuriame klounai yra ne cirko arenoje, o tie,- kurie ateina į cirką.

Kam reikalingas visas tas cirkas su rinkimais? Kad būtų demokratija. Kitaip visi supras, kad pas mus jau totalitarizmas. Nebėra teisės į laisvą žodį ir savo nuomonę, žmonės gyvena baimėje, nes dėl savo įsitikinimų – pavyzdžiui, tiki, ką mato akys ir girdi ausys, o ne ką rodo ir sako LRT – gali prarasti reputaciją ar net darbą… Tokiems „vatnikams”, kurie nebijo nei ruso, nei velnio, vienintelis pasiūlymas – emigruot! Antraip bus kaip tam Paleckiui, kuris ilgai buvo uždarytas kalėjime be jokio teismo. Ir niekas nieko! Jokių pasipiktinimų ir susirakinimų dėl žmogaus teisių – ne baltarusis gi! Jei ir belangės kas nors nebijo, yra didelės ir ne visiems pakeliamos baudos: už netinkamą komentarą, trispalvės mojavimą, miško tausojimą, neteisėtą susiėjimą – be kaukių arba prie seimo, netrukus baus ir už dūmą… Paprastą. Cigaretės. Ne Reichstago padegimą. Jei kam tokia tvarka nepatinka, sako, patys kalti, jog tokią valdžią išsirinkom. Vėl patys sau nagus griaužiam ir laukiam naujų rinkimų…

Taip ir gyvename nuo rinkimų iki rinkimų. Vis tikimės, o gal?.. Taip, visko būna ir pasitaiko šiame globalistų valdomame pasaulyje. Antai Rolandas Paksas netyčia prasprūdo. Ne į seimą. Į prezidentūrą. Nes Valdo Adamkaus komanda per anksti atsipalaidavo, savo pergale pirmajame ture įtikėjusi. Bet „politinė” klaida buvo greitai ištaisyta, ir ne be Sorošo bei jo parankinių pagalbos, R.Paksas kaip šampano kamštis išlėkė į užribį. Nors, sako, kad jei būtų laiku prisistatęs į JAV ambasadą, gal kokiai kadencijai kitai dar būtų palikę. Žinoma, jeigu nebūtų prieštaravęs dėl Amerikos kalėjimų Lietuvoje. Panašiai nutinka ir su kai kuriais „atsitiktiniais” seimo nariais, kurie sistemai visai nepavojingi, bet labai labai reikalingi. Juk net ir paskutinis asilas atsisakytų žaisti kortomis su šuleriu, kuriam vieni koziriai iš kaladės krenta. Norint, kad žaidimas greit neužsibaigtų, norom nenorom tenka retsykiais priešininkui leist išlošti. Kitaip tu jo neapgausi ir visų pinigų bei turto neišviliosi.

Todėl periodiškai Seime randasi tokie tipai, kaip Valinskas, Baukutė, Nedzinskas, kurie savotiškai atlieka klounų vaidmenį ir linksmina publiką ne tik parlamente, bet ir per TV ekranus: vienas uždraudžia WC filmuoti, kita savo papą parodo, trečias dainuodamas nusidainuoja… O pavojingiausi klounai tie, kurie gyvybiškai svarbius Lietuvai klausimus iš seimo tribūnos ar kitose viešose vietose juokais paverčia. Įtariu, kad pats Sorošas ar koks svarbus jo patikėtinis tokį pamoko: „Kai vyks mano žmonių organizuotas gėjų paradas, tu, Petrai, susistumdyk su policininkais, o kai tave supakuos ir neš, visa gerklę žviek – už Lietuvą, vyrai!!!” Ar po to norės kas nors kovoti už Lietuvos interesus? Sorošas nekvailas. Žino, kada ir kiek reikia į seimą šviežio kraujo įleisti, nes kai liaudies tranai nuo pinigų apsunksta, blogai jam tarnauja. Ir per šiuos rinkimus margos publikos valdžion prisirinkom. Matyt, tęs Sorošo politiką dėl narkotikų ir gėjų. O mums svarbiau, kad tik leistų balsuoti, ar ne?

respublika.lt