Tėvynė mūsų

VSD virto KGB/FSB priedangos organizacija?

Written by admin · 3 min read

Kai tuomet Seimo NSGK atliko istorinį parlamentinį tyrimą, iš Seimo tribūnos pasakiau visai Lietuvai: nustatėme labai grėsmingą reiškinį – valstybę baigia užvaldyti antikonstitucinė grupuotė, kurią vėliau žurnalistai praminė „valstybininkų“ klanu. Mano ir kelių kolegų (viso buvome septyni) rizikos ir pastangų dėka mes pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje pasakėme, kad visų šalies blogybių šaknys slypi valdomoje demokratijoje.

Oi, kaip mus tada puolė visi – Prezidentas V.Adamkus,  Seimo Pirmininkas V.Muntianas, premjeras G.Kirkilas, didelė dalis Seimo narių (V.Bogušis, A.Valionis, J,Karosas, I.Šiaulienė, M.Petrauskienė, A.Sadeckas, A.Paulauskas, K.Prunskienė, A.Staponkienė, G.Jakavonis, A.Čaplikas, G.Steponavičius, R.Palaitis, B.Vėsaitė). Tarsi tuo demonstruojamu įniršiu jie taip išreiškė savo lojalumą „valstybininkams“. Kenkė parlamentiniam tyrimui tuometis Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris, Prezidento patarėjas (dabartinis VRM viceministras) Mindaugas Ladiga, kitas patarėjas Lauras Bielinis. Dar nežinodamas, kad jis yra „valstybininkų“ klano atstovas, nuoširdžiai paprašiau, kad jis paveiktų poną V.Adamkų: tesusitinka prezidentas su mumis ir mus (turiu mintyse NSGK) išklauso.  Nors pažadėjo, bet nieko nepadarė. Mes sužinojome tokius baisius dalykus, kad manėme jog tai nuo Prezidento slepiama.  Deja, mes nebuvome išgirsti.  Ir net vėliau susitikęs akis į akį su ponu V.Adamkumi neradau supratimo apie padėtį valstybėje. Kaip padorus ir sveiko proto žmogus gali elgtis sužinojęs, kad VSD karininkai vykdydami savo pareigas atskleidžia visą seriją kenkėjiškų , nusikalstamų veikų prieš Lietuvos valstybę  apie tai raštiškai informuoja VSD vadovybę o ji –  nieko nedaro. Negana to, po kurio laiko jie sužino:  jų vadovai – VSD generalinio direktoriaus pavaduotojai Darius Jurgelevičius ir Dainius Dabašinskas – „nutekino“ slaptą operatyvinę informaciją jų sekamiems asmenims. Dar daugiau –  jie tiesiog talkina tiems „globojamiems“ asmenims, kurie pagal surinktą VSD karininkų informaciją ir dokumentus veikia prieš Lietuvos valstybę kaip svetimos valstybės specialiosios tarnybos priedangos organizacija.  Į šią antivalstybinę veiklą įtraukti VSD vadovai ir nemaža dalis aukšto rango pareigūnų. Prezidentūros darbuotojai,  URM, premjero aplinka, Seimas ir dalis teisėsaugos institucijų. Apie visa tai informavau poną V.Aadmkų ir siūliau atleisti iš pareigų nors 30 aukštų pareigūnų o mažiausiai dešimt  iš jų –  teisti. Senolis pažadėjo pasvarstyti, bet, kaip jam būdinga, nieko nepadarė. Kodėl nepadarė, supratau perskaitęs jo prisiminimų knygą. Pasirodo, dalis tų mano paminėtų asmenų jo liaupsinami kaip ypatingai geri darbuotojai ir net jo draugai. Jis nesivaržydamas rašo apie tai, kaip vadinamojo VSD skandalo įkarštyje pas jį į Turniškes atvažiavo visiems žinomas „valstybininkų“ klano ideologas A.Januška. Kaip sakoma komentarai nereikalingi. Kartoju klausimą: kas dabar važinėja į Turniškes pas dabartinę Prezidentę Dalią Grybauskaitę, kilus skandalui aplink  FNTT??

Konservatoriai – nepataisomi dviveidžiai

Nesigiriu: tuometinis NSGK  padarė labai daug. Pasakėme Lietuvai apie realiai veikiančią  visas valdžias, o ypač  Prezidento ir teisėsaugą apraizgiusį nusikalstamą klaną. Atlaikiau grasinimus man asmeniškai ir didžiulį šmeižtą. Pralaužėme nors ir nedidelės žiniasklaidos dalies nuolankų tarnavimą „valstybininkams“ ir truputį pasiekėme viešumo. Pasikeitė valdantieji, atėjo nauja Prezidentė, žadėjusi visus klanus išdraskyti. Tačiau padėtis nesikeičia. Ar net –  tragiškai pablogėjo. Ir toliau vyktų tyliai niekada nenutrūkusi  „valstybininkų“ klano kenkėjiška veikla, jei ne skandalas su FNTT vadovais V.Gailiumi ir V.Giržadu. Tokių susidorojimų tik su žemesnio rango pareigūnais Lietuvoje vyksta labai daug. Šis atvejis išskirtinis tik tuo, kad tai palietė tarnybos vadovus ir –  pateko į viešumą. Normalioje valstybėje nesuvokiamas faktas, kad grupelė itin amoralių ir brutalių veikėjų yra uzurpavusi sau teisę dalinti leidimus arba juos atiminėti dirbti su slapta informacija. O va tie „išrinktieji“  tuo ir naudojasi, susidorodami su jiems neįtikusiais ar norinčiais tik valstybei ir joms žmonėms o ne klanams tarnauti pareigūnais. Pagal LR Konstituciją Seimas yra aukščiausia šalies valdžios institucija. Tačiau, pasirodo, jį koneveikti ir jam nurodinėti gali jo paties suformuotas rinkėjų nerenkamas Konstitucinis teismas. O dar įžūliau elgiasi VSD, kuri visus taip ir terorizuoja su leidimais, leidžiančiais susipažinti su slapta informacija. Buvau paruošęs įstatymą kaip padoriau elgtis su valstybės paslaptimis, buvo numatyta  ir generalinio inspektoriaus pareigybė, kuris kontroliuotų visas specialiąsias tarnybas. Tačiau praėjo beveik ketveri metai o ponas A.Anušauskas, dabartinis Seimo NSGK primininkas,  ir toliau tik dūsauja. 

Konservatoriams dabar atsirūgo jų pačių bailumas, neveiklumas ar net noras susitarti su „valstybininkų“ klanu. Be abejo, aš remiu jų pastangas apginti neteisėtai atleistus FNTT vadovus. Tačiau ir čia matosi konservatorių dvilypumas, pasireiškęs dar VSD skandalo metu. Jie tada, norėdami gauti papildomų dividendų rinkimams (kas ir įvyko), lyg ir gynė VSD karininkus K.Braziulį ir V.Damulį. Bet paskutiniu momentu juos išdavė, išbraukdami iš savo  partinių sąrašų. Negano to, premjero klapčiukas A.Sekmokas  asmeniškai pasirūpino, kad iš pareigų valstybinėje įmonėje būtų atleistas K.Braziulis. Ar nepasikartos istorija ir su FNTT vadovais V.Gailiumi ir V.Giržadu? A.Kubilius nori tik  išlikti valdžioje, o prieš rinkimus – dar ir teisuolį pavaidinti. O kas trukdė konservatoriams susitvarkyti su „valstybininkų“ klanu? Prezidentė neleido? Tai kodėl jie ją rėmė per rinkimus?

Šeštadienio mitingas – pirmas rimtas visuomenės protestas

Būtina pagaliau išardyti tą „valstybininkų“ klaną, paskelbti viešai garsiųjų 12 VSD pažymų turinį, įvesti veiksmingą parlamentinę specialių tarnybų ir teisėsaugos institucijų kontrolę. Gražinti į darbą neteisėtai atleistus pareigūnus, išvalyti specialiąsias tarnybas ir URM ministeriją  nuo „valstybininkų “klano atstovų.

Koks spektaklis vyksta dabar? Kur matyta, kad labai prastos (padirbinėjo žmonių parašus, prašė pinigų iš „Rubikono“) reputacijos VRM ministras meta viešą iššūkį premjerui, Seimui ir akivaizdžiai laužo LR Konstituciją, skirdamas į FNTT vadovus „valstybininkų“ kalno atstovą. Tai ne R.Palaičio užsispyrimas ar jo asmeniniai kaprizai. Tai ponų D.Dabašinsko , J.Markevičiaus ir Co. surežisuotas spektaklis. Štai, tikrieji šalies šeimininkai esame mes, „valstybininkai“ ir  mums nusispjauti į visuomenės nuomonę.

Tačiau šeštadienį įvykęs mitingas prieš valstybinę mafiją – pirmas visuomenės organizacinis žingsnis, imant aktyviai reikšti savo pilietinę poziciją. Žmonėms nusibodo būti avinais ir jie pademonstruos save „elitu“ laikančiais subjektams, kad jie – piliečiai. O piliečiams ne  tas pats, kaip valdoma ir kurlink dreifuoja ir valstybės aparatas, ir pati šalis.