Tėvynė mūsų

Vytautai Landsbergi, ar Jūs iš tikrųjų mylite Lietuvą?

Written by admin · 7 min read

Perskaitęs Jūsų, profesoriau Vytautai Landsbergi, tradicinę kalbą, pasakytą Vasario 16-osios proga iš Signatarų namų balkono, jau nenustebau – nieko naujo: vien pyktis ir neapykanta siekiantiems gelbėti Lietuvą. Lietuvą, už kurią visuotinėje apklausoje (referendume!) 1991 m. vasario 9 d. Tauta pasisakė būtent taip: LIETUVOS VALSTYBĖ YRA NEPRIKLAUSOMA DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA.

Tad AČIŪ „Lietuvos Aido“ redakcijai už tos kalbos paviešinimą. Ypač gerbiamam vyr. redaktoriui Algirdui Pilveliui – pirmiausia – už šio patriotinio laikraščio išgelbėjimą. Paradoksas: „Lietuvos Aidą“ reikėjo gelbėti ir nuo tų, kurie buvo pasiskelbę didžiausiais Lietuvos patriotais. Nekalbant apie niekšus – bandžiusius leisti antrininką, geltonąjį „Lietuvos Aidą“. Turbūt Jūs, Vytautai Landsbergi, čia ne prie ko.

 

Pone Vytautai Landsbergi, aš ir mano šeima nuo pat Sąjūdžio gimimo buvome dideli Jūsų gerbėjai. Daugelį kartų rinkau ir už Jus parašus, tikėjau Jūsų žodžiais. Nors kartais kai kuo ir suabejodavau, bet… Pavyzdžiui, atrodė įtartini siekiai – viską privatizuoti. Pastebėjau, kaip Jus stengėsi apsupti įvairūs pataikūnai ir materialistai gobšuoliai. Kurių idealas – neabejotinai aukštinti save turtų gausa: ČIA ir DABAR! Ir Panevėžyje to būta! Kas dabar atsakys, pavyzdžiui, kas nutiko su JAV lietuvio daktaro Rimvydo Sidrio (Sideravičiaus) siūlyta finansine parama, už kurią norėta pastatyti Menų mokyklą? Kai kas iš jų vos nebuvo nuteistas (rodė per TV) už machinacijas su lietuvių kilmės Lenkijos menininko Stasio Eidrigevičiaus paveikslais. Kodėl Jūs, Vytautai Landsbergi, nepritarėte karaliaus Mindaugo, Lietuvos žemių vienytojo, paminklo pastatymui Panevėžyje? Vietoj jo atsirado prolenkiško istoriko Alfredo Bumblausko įpirštas paminklas Aleksandrui. Ir dar su detale-avansu – tuo laiku dar nebuvusios Šv. Petro ir Povilo bažnyčios maketu glėbyje? Kas vertintina nevienareikšmiškai.

Ir aš su grupe Demokratų partijos narių buvau įtrauktas į Jūsų įkurtą TS-LKD. Bilietą įteikė pats Vitas Matuzas! (Tada jis dar nebuvo… įtariamuoju.) Nelabai gerai jaučiausi – ne vien dėl neteisingai įrašytos pavardės. Kaip sakė viena tos partijos eilinė pataikūnė, tai „tokia smulkmena…“. Atidaviau tada jai tą bilietą. Laukiau kelerius metus, bet… Laiškai man tebeplaukia iki šiol iš Briuselio: europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ta pačia neištaisyta mano pavarde atsiuntė 2014 metų kalendorių su visa agitacine medžiaga – gražiomis poniomis ir ponais paveiksliukuose. AČIŪ! Matyt, esu sąrašuose reikalingas kaip „mirusi siela“. Ir vis dėlto…

Grįžtu į laikus, kai Jūs, gerbiamas profesoriau, turėdamas savo aplinkos palaikymą ir tikslą, inicijavote referendumą (ne – referendŪmą!) dėl LR prezidento institucijos. Anot „nepakeičiamo“ VRK pirmininko Zenono Vaigausko (už jo teisę toliau eiti tas pareigas pasisakė ir Irena Degutienė!), parašų skaičiaus būta didesnio nei 300 tūkstančių. Bet nesiūlyta jų nei tikrinti, juolab atšaukti. O dabar?.. Kai Z. Vaigauskas, laikydamasis LR Konstitucijos nuostatų, pripažino LR piliečių parašus „Dėl žemės (ne)pardavimo užsieniečiams“, TS-LKD ir liberalai, Jūsų pakurstyti, in corpore jau šaukiate: „Kas ne su mumis, tas – Lietuvos priešas!“ Ir buvę disidentai Nijolė Sadūnaitė, Alfonsas Svarinskas ir kiti „paklydėliai“ ar „apgautieji“ tapo vos ne „Kremliaus agentais“. Putino apmokamais…

Dabar, kai Lietuvos piliečiai, supratę naujus pavojus esant jau kitoje sąjungoje – ES, surinko daugiau nei 320 tūkstančių piliečių parašų (net ir LRT tylos ar patyčių sąlygomis!) už tai, kad būtų išsaugota Lietuvos Žemė (valstybės teritorija!) ateinančioms kartoms, Jumyse sukilo didžiulis įniršis. Ir Tauta „nesubrendusi“… (Matyt, išgąsdino – daugiau – tas 100 tūkstančių piliečių parašų.) Taigi ir mane išvadinote „Kremliaus agentu“, „nesusipratusiu“ ar „apdūmintu“… Pagaliau ką reiškia kviesti žmones atšaukti savo parašus, boikotuoti referendumą? Ar tai pilietiška, gerbiamas patriarche? Tokia politika – skaldyk ir valdyk! – ne Jūsų sugalvota. Tai visų laikų ir visokio plauko diktatorių šūkis! Kaip ir šių laikų klapčiukų – pradedant juknevičienėmis-masiuliais-steponavičiais ir nebaigiant patarnautojais… alfonsais. Gaila ir man jų: vienų nesiaukojančių dirbti už 5 000 Lt, kitų aukojančių savo menkos pensijos dalelę „Kubiliaus biudžetui“ gelbėti. Ir negalvojant, kad „opozicija“ iš to tik tyliai juokiasi. Matyt, esate toli toli nuo „runkelių“ ar „Kremliaus agentų“.

Priminsiu: prieš stojant į ES derybose Lietuvai atstovavo kažkoks „specialistas“ Petras Auštrevičius. Nežinojau, kad jis liberalas. Mat jo esmę man „įkalė“ buvęs ilgametis viršininkas, jų partijos (mutavusios – kaip ir „buvusioji“ – nuo SSKP… iki LSDP) kūrėjas Panevėžyje: „Ką noriu, tą ir darau! Ir tau nedraudžiu…“ Taigi taip ir padarėte, kartu su vagnoriais ir kitais mutantais (kur jie dabar?): ir kaime, ir mieste dauguma žmonių atsidūrė kaip ant ledo, nemokantys čiuožti. Viskas daryta neaiškiai, skubiai. (O gal pagal „MaXimą“: apie viską pagalvota?..) Atsimenate a. a. Romualdo Sikorskio, buvusio ir LR finansų ministru, žodžius (cituoju iš atminties): „Landsbergiui – už ūkio politiką – 3 (trejetas… su geležinkeliu).“ Koks patyrusio ekonomisto, žinojusio ir „Kremliaus koridorius“, įžvalgumas!

Matyt, Jūs irgi buvote ir tebesate… įžvalgus: jaučiate žmonių nesusivokimą, istorijos nežinojimą ir tuo stengiatės naudotis? Painiojatės, kartais ir „po medžiu pastovite“… Užtat žmonės po truputį ir atsipeikėja – nebenori likti kvailinami. Mąstantieji savo galva įsitikino: Lietuvą užvaldė SISTEMA, jungianti sovietinę (partinę ūkinę) nomenklatūrą, atstovaujamą LSDP, ir naująją nomenklatūrą, atstovaujamą TS-LKD ir liberalų. Žmonėms „uždūminti“ pavadinta… demokratija. Tam tarnauja net LR Konstitucinis Teismas! Įsigilinus (pvz., palyginus duomenis „Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ ir „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“) paaiškėja: nėra ko tikėtis realių permainų. Visur tie patys ir jų atžalos su paveldėtais įpročiais (pvz., Kūrių ir daugelis kitų šeimų). Skirtumas: anksčiau lankstytasi prieš Kremlių, dabar analogiškai elgiamasi Briuselio atžvilgiu. Koktu: nėra nei kairiųjų, nei dešiniųjų – visi materialistai gobšuoliai! Išlikęs melas ir padlaižiavimas! Nedingo ir telefoninė teisė. (Ir dar stebimasi: iš kur gimsta V. Uspaskich, A. Paleckis arba visokie… „duonos valgytojai“, „patvoriniai“? Nesisteminiai.) Kartais atrodo, Briuselis – baisiau nei Kremlius: nevykdysime į(si)pareigojimų – BAIGTA! Tad klausykite, mieli „Lietuvos žmonės“… Kaip dabar agituoja Kubiliaus-Grybauskaitės-Butkevičiaus trijulė. Ir jiems akompanuoja nupirkta „žiniasklaida“. Na, o kaip Jūs, gerbiamas Landsbergi, žiūrite į „estrelas“?.. Ar kartais nesuklystate?

Net okupacijos metais nebūta tokios pasibaisėtinos socialinės atskirties. Juk visos valdžios struktūros pirmiausia pasirūpina savo aplinkos gerove, kitiems, anot finansų ministro (socialdemokrato!), „kai biudžete atsiras atliekamų lėšų…“ (Ir I. Degutienė „nesupranta“, ką žmonės vadina „loviu“?) Akivaizdžios patyčios! Užtat ne vien dėl ekonominių sunkumų, o, ir iš mano patirties, daugiau dėl gilios psichologinės krizės vos ne milijonas (maždaug 10 kartų! Daugiau nei „prie Smetonos“) lietuvių išvyko duoneliauti svetur. Tai palietė ir mano šeimą. Ne visi pagal pažintį („blatą“) gali įdarbinti savo atžalas – ministerijose ar kitur (kur alga buvo sumažinta – tik 2 000 Lt!). O Jūs ir aplinka emigraciją (tiksliau – evakuaciją) laikote normaliu reiškiniu: atseit tegul jie išvažiuoja, pasisems patirties… Sugrįš… Kaip ir Jūsų anūkas Gabrielius („ta prasme“), ketinantis patekti į ES Parlamentą? O sakote: tik komunistai-kagėbistai dėl visko kalti. Ir dar – rusai puola… Tad tinka – ir „Ivano neprileisim prie vamzdžio…“ (Ar ir ne dėl tokios retorikos mums dujos brangesnės nei kitoms ES valstybėms?)

Ir dar – statykim IAE: už elektrą mokėsim kad ir brangiau, bet būsim nepriklausomi (INDEPENDENCE)!.. Nesvarbu, kad kol pastatysim, čia mūsų, etninių („nacionalistų“ ir kitų „urvinių“), nebeliks nė 2 milijonų. O valstybės skola išaugs nuo dabartinių 50 iki 80 mlrd. ar daugiau. Užtat valdžios elitą pigiau aptarnaus imigrantai, kuriais pertekę Vakarai… džiaugiasi. Siūlo ir mums. Toks „vaizdialis“ susidaro skaitant Jūsų ir kitų rašliavą ar klausantis paistalų ir Žemės gynėjų „kliedesių“ atžvilgiu.

Gąsdinate Lietuvą neįtikėtinomis Briuselio bausmėmis? Už tai, kad mes, nežinodami, kas mūsų laukia ateityje, pasisakėme už stojimą į ES? Papirkti „demokratiškai“ – buteliu alaus arba pakeliu skalbimo miltelių. Na, o dėl tokių dalykų tebekaltinate Uspaskichą ir panašius. Argi ne dvejopi standartai? Ar ne todėl Lietuva velkasi šlovingos ES uodegoje?

Pagaliau ir tokios „smulkmės“: atrodo, nekaltas SISTEMOS veiksmas (inspiruotas Kęstučio Masiulio ir Stasio Šedbaro) – Raudonos vėliavos su Vytim įteisinimas greta Trispalvės. Iš tikrųjų – faktas: nuskurdinta valstybė galės didžiuotis dviem lygiavertėmis valstybės vėliavomis! Juk dar niekas to pasaulyje neturi! Taigi: dabar vieni kelia vienokią vėliavą, kiti – kitokią. Vieni mojuoja vienokia, kiti – kitokia. Gražu, pone Landsbergi? O gal tai nostalgija LDK? Nors irgi nesu abejingas istorijai, bet…

Netrukus švęsime Lietuvos Respublikos 100-metį! Ir Trispalvei, už kurią galvas guldė partizanai, netoli toks pat jubiliejus. Ir vėl sumaištis?! Žinoma, „strateginiai partneriai“, kuriuos ir Jūs numatėte, tebeserga „žečpospolitos“ liga. Gal ir Jūs? Nors AČIŪ už „antausį“ jiems Vasario 16-ąją! Kad ir pavėluotai.

Ir dar – tos neužmirštuolės, ta pačia proga!.. Ar ne vaikiška, pone Vytautai Landsbergi? Nors, sako, įpiršo prezidentė, kurios mokytoju buvo a. a. A. M. Brazauskas. Jūsų oponentas…

Ar nematote, kai Lietuva naikinama ir tokiomis „smulkmėmis“: nebėra Lietuvos radijo ir televizijos, liko LRT, ant „skaidriai“ išnykusio SNORO banko kioskelių radosi PayPost, naujuose LR piliečių pasuose – datos, įrašytos – „antrąja“, valstybine kalba, nebėra tautybės, automobilių valstybiniuose numeriuose – trispalvių? Nekalbant apie užrašus kad ir Vilniuje (Lietuvos sostinėje!). Taigi „kuriamas“ Lietuvos įvaizdis. To nemačiau nei Romoje, nei Paryžiuje, nei Stokholme, juolab Varšuvoje – ten žmonės gerbia savo valstybę. O ūsuotas lenkas, sutiktas perkant metro bilietą, net pykteli: „Esate iš „Litvos“ ir nemokate lenkiškai?..“ Beje, Dalia Grybauskaitė su Komorovskiu (viešai!) pyškina „po polski“, o svečias?.. Pirmiau užsuka į Šalčininkus… Ar nesistebite tuo, pone Landsbergi? Apie eksprezidentą Valdą Adamkų jau nekalbu: tiek pažadų, kad vargu ar kas juos įvykdys. Nors Jūsų kolegos Mantas Adomėnas ir Ko irgi stengiasi… Taigi neįžiūriu lietuviškos pozicijos „tradicinėse“ Lietuvos partijose. O piktinatės „marginalais“?.. Jums tinka tik surežisuotos eisenos ar paradai, kaip „anuomet“?

Klausiu Jūsų – ar galima suvereni valstybė, kurioje šeimininkauja svetimi? Kuriems ateiti į Lietuvą bus labai paprasta? Ką byloja faktai: valdžia nežino, kas konkrečiai (po sovietmečio košmaro!) yra supirkę Lietuvos žemes, kokie užsieniečiai kartu su „berniukais“ jau dirba žemės ūkyje. Net pasienyje – su „strateginiais partneriais“. Spekuliantai tik ir laukia šių metų balandžio 30-osios. Jums žinoma tik, kad visą tą „košę“ užvirė referendŪmininkai. O aš sakau: „Šaunuoliai! Priminė Sąjūdžio metą – pakvietė Tautą ginti protėvių krauju aplaistytos Žemės (teritorijos vientisumo!).“ Didžiuojuosi ir aš, prie jų prisidėjęs.

Kodėl, pone Landsbergi, žmones gąsdinate nebūtais dalykais? Kodėl nepasakote, kad nei Vengrijos (uždraudusios parduoti žemę užsieniečiams), nei Lenkijos (nesiruošiančios greitai ją parduoti svetimiems) niekas nesiruošia išvaryti iš ES? Kodėl Graikijai dar primoka 90 milijardų, kad tik liktų joje? Kodėl „nežinote“, kad Švedija, Danija, Jungtinė Karalystė nesiruošia net savo valiutos atsisakyti? Kad Vokietija ir JK neatsisako peržiūrėti sutarčių su ES? Jums nežinoma, kad nė viena imperija yra dingusi iš pasaulio žemėlapio? Likusios – tik istorijos vadovėliuose. O ką liudija jų palikimas – pasekmės daugybei tautų?

Negąsdinkite: Žemės gynėjai – ne prieš ES, stiprių tautinių valstybių sąjungą, už kurią ir balsavome, bet prieš JEV (Jungtines Europos Valstijas), kuriose, anot „rumpėjų“, reikės pamiršti tautas, bus viena kalba.

Ar Jūs suvokiate, kokia turi būti demokratija? Gal, manote, valdoma? Juk Putinu, Lukašenka, o dabar Janukovyčiumi piktinatės. Galvojate, kad ukrainiečiai išsiilgę prieš tai buvusių, vienokių ar kitokių, oligarchų valdžios? Įsiklausykite į Ukrainos Maidano lūkesčius!

Taigi Jūs, Vytautai Landsbergi, jei iš tikrųjų mylite Lietuvą, atmeskite ambicijas. Išlikite kartu su visa Lietuva. Visi privalome pasirūpinti, kad vėliau neliūdėtume – kaip žemę pardavę.

P. S. AČIŪ Dievui, ką tik per „Žinių radiją“ išgirsta: LR Seime vis dėlto randasi proto prošvaisčių! Taigi netrukus sužinosime, ar Lietuva dar gyva.

Ir dar: Ukraina grąžino savo Konstituciją į pirminę būklę, o kaip Lietuva, pone Vytautai Landsbergi?..
Kalba redaguota ekspertai.eu