Tėvynė mūsų

Ž.Radavičius. Kovojanti už išlikimą Vilniaus Senamiesčio mokykla paminėjo Lietuvos valstybingumo atstatymo dieną

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

2 (1)  Vasario 13 dieną mūsų mokykloje prasidėjo moksleivių pagarbą Lietuvos valstybei skatinantys renginiai. Įvyko moksleivių sporto varžybos. Vasario 14 dieną mokiniai per piešinius išreiškė pagarbą Lietuvai. Jie sukūrė patriotiškus stendus. Vasario 16 dieną moksleiviai ir mokytojai su mokyklos atributika, balionais ir Trispalvėmis žygiavo “Lietuvos valstybės keliu”.

Moksleivius parengė mokytojai Gražina Kosarieva, Renata Šeštakauskienė, Denisas Isajevas, Eduardas Sevalnevas ir Žilvinas Radavičius.

Vilniaus miesto savivaldybė ketina reorganizuoti Vilniaus Senamiesčio mokyklą ją prijungiant prie Vilniaus Liepkalnio pagrindinės mokyklos. Tam kategoriškai prieštarauja Vilniaus Senamiesčio mokyklos bendruomenė.

Į sostinės mero Remigijaus Šimašiaus pastabą, kad trūksta vietos būsimiems pradinukams Senamiesčio mokyklos bendruomenė atsako, kad mūsų mieste yra pustuščių arba nepakankamai užpildytų lietuviškų mokyklų. Jose, taip pat ir Vilniaus Senamiesčio mokykloje galima formuoti lietuviškas klases.

Vasario 15 dieną Vilniaus Savivaldybėje vyko miesto tarybos nario Dariaus Kuolio moderuojama konsultacija šios mokyklos reorganizacijos klausimu. Joje dalyvavo Vilniaus Senamiesčio mokyklos ir Vilniaus Liepkalnio pagrindinės mokyklos bendruoomenių atstovai, visuomenės veikėjai, politikai.

Vilniaus Senamiesčio mokyklos Tėvų komiteto atstovai pakartotinai pareiškė atsisakantys savo vaikus vesti į Vilniaus Liepkalnio pagrindinę mokyklą nes jų vaikams geriau mokytis Senamiesčio mokykloje. Dauguma pasisakė už Vilniaus Senamiesčio mokyklos reorganizacijos klausimo atidėjimą iki 2020 metų, kaip š. m. vasario 01 dieną pasiūlė sostinės savivaldybės tarybos narė Auksė Kontrimienė.

Žilvinas Radavičius pasakė, kad Vilniaus Senamiesčio mokykla yra dvikalbio ugdymo. Todėl joje galima ir net būtų labia sveikintina formuoti lietuviškas klases, nes iš vienos pusės yra neteisinga išvaryti iš šios mokyklos senbuvius mokinius, iš kitos pusės augdami tarp lietuviškų klasių skirtingų  tautybių (lietuviai, lenkai, rusai ir kt.) vaikai bus geriau patriotiškai išlavinti ir integruoti į Lietuvos visuomenę. Todėl Vilniaus Senamiesčio mokyklos reorganizacijos klausimą atidėjus iki 2020 metų būtina ją ne likviduoti, o pertvarkyti.

Šį pasisakybas buvo vainikuotas konsultacijos dalyvių aplodismentais.

Konsultacijos dalyviams Vilniaus miesto savivaldybės laikinasis Švietimo, kultūros ir sporto departamento vadovas Algimantas Pakalniškis aiškino, kad savivaldybė negali laikyti pustuščių mokyklų, Senamiesčio mokyklą pasirinkta reorganizuoti todėl, kad jos administracija atsisakė priimti mokytis lenkus savo kalba ir Senamiesčio mokykloje jau buvo bandymų formuoti naujas klases.  

Šie argumentai buvo įvertinti kaip neįtikinantys dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas reorganizuoti Vilniaus Senamiesčio mokyklą buvo įtakotas valdininkų nesusikalbėjimo. Vilniaus Senamiesčio mokykla yra dvikalbio (lietuvių-lenkų) o Vilniaus Lliepkalnio mokykla yra dvikalbio (lenkų-rusų) ugdymo. Todėl pagal Vilniaus Senamiesčio mokyklos įstatus ši reorganizacija  atrodė negalima, tačiau tai nereiškia, kad ši mokykla negali pakeisti įstatus ir persitvarkyti į trikalbio ugdymo mokyklą. Savivaldybės Tarybos sprendimas šiuo klausimu įvyko per daug greitai, be viešų diskusijų šiuo klausimu.

Neįtikina ir argumentai dėl naujų klasių formavimo nesėkmingumo nes Vilniaus Senamiesčio mokyklos kaimynystėje yra pustuščių arba daug laisvų mokslo vietų turinčių lietuviškų mokyklų. Tarp jų Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija ir Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla. Be to tėvai nėra suinteresuoti vesti mokytis savo vaikus į reorganizuojamą mokyklą dėl savo atžalų švietimo aplinkos stabilumo poreikio. Todėl iš pradžių reikėtų užpildyti laisvas mokslo vietas lietuviškose mokyklose, tik vėliau dairytis po analogiškas tautinių bendrijų mokyklas nes šiuo metu susidarė komplikuota situacija: Vilniaus Senamiesčio mokyklos bendruomenė kategoriškai atsisako jungtis prie Vilniaus Liepkalnio pagrindinės mokyklos, tą patį atsako Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla. Tačiau Vilniaus Senamiesčio mokyklos bendruomenė neatmeta tiesiog būtino ir sveikintino peersitvarkymo galimybės, kas jai leistų ne tik išlikti bet ir tobulėti atidarant lietuviškas klases, kartu priimant visas kitas su tuo susijusias naujoves.

Galutinai dėl Senamiesčio mokyklos reorganizacijos atidėjimo iki 2020 metų Vilniaus miesto savivaldybės Taryba ketina nutarti vasario 22 dieną, o šios monkykos bendruomenė planuoja surengti jau ketvirtą protesto akciją prieš minėtos mokyklos reorganizavimą.

“Nenorime nieko įžeisti ar kažkam pakenkti. Tiesiog norime apginti savo vaikų teisę likti mokytis savo mokykloje ir esame atviri deryboms”-teigia protestus organizuojanti ir dialogo su sostinės ir valstybine valdžia siekianti Vilniaus Senamiesčio bendruomenė. Tikimasi, kad atidėjus reorganizaciją atsiras daugiau galimybių šią problemą išspręsti civilizuotai nes Vilniaus miesto savivaldybės Taryba turi teisę atidaryti arba uždaryti bet kokią sau pavaldžią švietimo įstaigą, tačiau ji privalo gerbti moksleivių ir jų tėvų teisę pasirinkti švietimo įstaigą. Jeigu 200 vaikų nenori palikti savo Senamiesčio mokyklos, vadinasi privalo atsirasti šios mokyklos problemos  sprendimo alternatyvų, iš kurių pagindinė – lietuviškų klasių atidarymas, o ne prievartinis jų išvarymas į kitas švietimo įstaigas.