Aktualijos

2018 m. SVEIKINIMAI Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2019 Metų proga

Written by Redakcija · 1 min read

kaledos prezide.Mieli lietuviai,

sutikime Kalėdas, gražiausią metų šventę, su dėkingumu visiems, kurie mūsų gyvenimo kelyje yra atrama ir šiluma – savo šeimai, draugams ir Tėvynei.

Tai jie mums padeda išsaugoti širdyje didžiausias viltis, kurių vedami užbaigsime istorinius valstybės atkūrimo šimtmečio metus ir žengsime į naujuosius, paskelbtus Pasaulio lietuvių metais.

Tegul šventinės akimirkos susieja mus su brangiausiais žmonėmis, o visų tautiečių mintis nuskraidina į gimtąją Lietuvą.

Linkiu, kad išsipildytų nuoširdžiausi šiomis dienomis išsakyti palinkėjimai.

Šviesių ir džiugių šventų Kalėdų!

Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentė

2018 m.

*********************

kaledos sveicarija

Taip eisim ir toliau, per sniegą ir savų dienų šviesumą,

Juk dar tokia graži mažų minučių eisenos žaismė!

Pašventinta Naujųjų metų Pakylėjimo per Sumą,

Teskamba nebaigta gyvenimo giesmė…( B. Brazdžionis)

Laimingų šv. Kalėdų ir Naujųjų 2019-jų metų!

JANINA SURVILAITĖ, Šveicarija

Atviruke Swarovskio kristalais išpuošta eglė Ciuricho geležinkelio stoties  salėje…

*********************

Kaledos Narusiene 2 Sveikina

REGINA NARUŠIENĖ (Vilnius)

*********************kaledos ramanauskai Artėjančių Šv. Kalėdų proga norėtusi savo mielus prietelius, apkabinti, paspausti ranką ir iš visos širdies palinkėti kad Jezulio

gimimo sukakties proga, jo paliktą mums, pasaulio žmonėms

neužgestamą ramybę, visada lydėtu jūsų dvasinį, šeimyninį ir bendruomeninį gyvenimą. 

Taip pat linkime kad 2019-tiejį būtų prasmingi ir dosnus. 

Ramanauskų šeima – Stasė, Rimantas, Petras ir Heather.

*********************

A.Stugio 2019

Gerbiamieji, leiskite jus visus iš karto ir kiekvieną atskirai, pasveikinti su ilgai lauktomis šventėmis. Linkiu visko pagal pilną programą: pakenčiamos sveikatos, geros nuotaikos, ilgų pinigų. Dosnaus senelio šalčio, jaunos snieguolės ir… arbatos su meduoliais.

Pagarbiai… Antanas Stugys, Lietuva

*********************

Kaledos domer ligija Sveikina Albertas ir Jūratė Domereckai, Vilnius

*********************

Kaledos Angelas karciauskII

Gražių, prasmingų ir dosnių švenčių Jums , mielieji…

      Nuo mūsų pačių gerumo, pasišventimo kilniems dalykams ir darbams, stiprios artimo meilės ir atlaidumo artimui priklausys,  ar ateinančių Naujųjų kelias bus tiesesnis ar klaidesnis. Lai Jūsų kelias Naujuosiuose  būna kuo sklandesnis ir lydimas kilniais darbais ir poelgiais užtarnauto  Apvaizdos palankumo…

Algirdas Karčiauskas, Kaunas.

*********************

Happy Holidays! Happy New Year! Happiness and Prosperity!

Sveikina CikagAidas NMet Sveikina ČIKAGOS AIDO REDAKCIJA