Aktualijos

Apginkime mažąją Pilėnų mergaitę

Written by admin · 5 min read

Jau kelinti metai stebime, protestuojame, mitinguojame dėl Lietuvos teismuose priimamų neteisingų sprendimų. Susirenkame, nes esame bendraminčiai, tikintys visuomenės poveikiu valdžiai, įsitikinę, jog ir mūsų parama reikalinga valdžiai apsivalymui – juk mes patys ją išsirinkome.

Šiandien pasaulio lietuviai kalba apie kovo 23-ąją Garliavoje. Precedento neturintys įvykiai demokratijos keliu žengiančioje Lietuvoje, Marijos žemėje, Europos centre, užspringo klastos, prievartos ataka prieš mažąją Lietuvos pilietę – Deimantę Kedytę, kai pasitelkus kaukėtus ,,apsaugininkus“, biologinė motina Laima Stankūnaitė, antstolės Sonatos Vaicekauskienės diriguojama, pagal komandą ,,imam“,  puolė, griebė, draskė mažą mergytę. Prievarta, kraujo praliejimas… Kas matė tuos vaizdus, matyt, ilgai jų negalės ištrinti iš atminties. Puolimas kaip karo metų ataka – pirmyn! Ir kai matai tuos vaizdus –  sužvėrėjusios biologinės motinos ataką, tada tikrai supranti, jog  tai nėra ,,išsiilgusios mamytės“ noras būti kartu su savo dukrele,  tai – žvėris, užspeistas, galimai, pedofilų į kampą, kovojantis tik už savo išlikimą – juk nenumaldomai artėja balandžio 5-oji, pedofilija įtariamojo a.a. Ūso bylos nagrinėjimas. Visi puikiai suprantame – jei mergaitė bus perduota motinai, bylos nebus.

Neperseniausiai ,,didžiausias Lietuvos dienraštis“ (jau seniai tapęs Laimos Stankūnaitės personaliniu dienoraščiu), pasitelkęs net užsienio mokslininką ir mūsų garbius istorikus, Garliavos žmonių nusiteikimą –  neleisti pagrobti mergaitės, įvardijo  ,,Pilėnų sindromu“. Mat Lietuvos gyventojams būdinga ilgus šimtmečius tęsusis kova su išorės priešais ir  ,,archaiškas“ pilių gynimas. ,,Nuo senovės laikų lietuviams būdingas apgulties, arba Pilėnų sindromas, pasireiškia ir šiais laikais. Šį paradoksą ryškiausiai atspindi Garliavos istorija.“ (A. Nikžentaitis). Pripažįstama, kad aštrėjanti kova dėl mergaitės gali tapti bręstančios revoliucijos ,,detonatoriumi“, o žmones, susirinkusius apginti jos teisę pačiai pasirinkti su kuo gyventi, šis istorikas išdrįsta pavadinti ,,tamsia minia“. Mokslininkas suniekina  teiginį, kad  valdžioje įsitivirtino  pedofilai ir mano, kad tai tėra į apyvarta paleista spekuliacija. Istorikas A. Bumblauskas suabejojo –  ar galima įvykius Garliavoje tiesiogiai sieti su Pilėnų mitu – istoriniu pasakojimu apie tai, kaip kryžiuočių apsupti pilies gynėjai nusižudė, bet nepasidavė.
Ponams reiktų priminti – nebūtų  ,,Pilėnų sindromo”,  nebūtume iškovoję Nepriklausomybės atkūrimo. Tada gynėme savo Lietuvą nuo bolševikinių okupantų. Tada, nors ir buvo pavojinga, žuvo žmonės, bet jausmas  nuostabus – tada buvome kartu ir, kaip rašė poetas Justinas Marcinkevičius, buvome stiprūs –  kai mano rankoje tavo ranka…
Dabar giname Lietuvą nuo neteisingumo, nuo savųjų, kuriuos išrinkome, kad tarnautų  juos rinkusiems. Deja deja,   daugelio seimūnų tarp susikabinusiųjų  rankomis nėra. Jie baidosi ir nenori svarstyti Seime, kaip sustabdyti brutalią jėgą Garliavos mergaitę ,,perduoti” biologinei motinai.

Mitingas Lemonte ,,Už teisingumą! Už mergaitę! Stop pedofilijai!”

Praėjusį šeštadienį, kovo 31 d., į Lemontą, Pasaulio lietuvių centro kiemelį, rinkosi lietuviai mažajai  Deimantai Kedytei palaikyti, už jos  šviesesnę vaikystę, kad nepasikartotų gėdingoji kovo 23-čioji.

Daugelis mūsų, nors ir  toli nuo Tėvynės, gyvename jos rūpesčiais, vargais, stebime įvykius. Ten mūsų artimieji, mūsų šaknys. Į šį mitingą per šiuolaikines komunikacijos priemones – Facebook’ą, elektroninį paštą, kvietė  jauni lietuviai –  Ugnė Carm, Ramunė Kulikauskaitė, Robertas Monkevičius, Jolita Čaplikas, fotografė Saulė  ir kiti. Susirinko  apie keturias dešimtis neabejingų įvykiams  Garliavoje, mergytės likimui, kuri tapo Lietuvos laisvės, teisingumo siekio simboliu. Laimėsime mergytei Laisvę su kuo gyventi, laimėsime Teisingumą. Suaugusieji į mitingą atvyko su savo mažamečiais vaikais, kurių nupieštos ant grindinio saulytės, tarsi simbolizuoja šviesią vaikystę. Šis mitingas buvo tiesiogiai perduotas  į Garliavą. Ten esantys žmonės žino, kad jie ne vieni. Surinkta aukų, kurias nusiųs į Garliavą –  pavaišinti budinčiuosius kava, arbata. Apgailestauju, kad  tokiame svarbiame mitinge nematė reikalo dalyvauti trečiabangiai iš Lemonto LB apylinkės, Vidurio vakarų apygardos LB, taip išsigarsinusio ,,Judėjimo uz dvigubą pilietybę…” atstovai. Neįdomu, nesvarbu?!

Ugnė Carm (nuotr. viršuje), pradėjusi mitingą, dar kartą priminė įvykius Garliavoje, įsišaknijusį teisinį nihilizmą Lietuvoje, vaikų seksualinį išnaudojimą. Mitingo tikslas – čia susirinkusiųjų vardu perduoti Lietuvai, kad pritariame reikalavimui stabdyti D.Kedytės perdavimą biologinei motinai iki tol, kol nebus išnagrinėta  A.Ūso pedofilijos byla. Ugnė Carm pristatė Neringos Venckienės knygą ,,Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę”, kurią padovanojo specialiai pakviestam žinomam išeivijos visuomenininkui Broniui Nainiui. Ramunė Kulikauskaitė, nors neturinti savo vaikų, negalėjo  likti abejinga Garliavos mergaitės dramai ir įsijungė į šią kovą – palikti  mažąją tetos namuose, stabdyti pedofilijos siautėjimą Lietuvoje.

Nuotr.: su plakatu Birutė ir Pijus Putvinskai

Violetos Pakalniškienės sukurtas eiles, skirtas Garliavos mergaitei, su jauduliu perskaitė Jolita Čaplikas (nuotr.) Kalbėjo ir šių eilučių autorė, primindama susirinkusiems, kad teisinis nihilizmas ypač suvešėjo E.Kūriui vadovaujant  Konstituciniam teismui. Jis, beje, ,,gerai išmanydamas” lietuvių kalbą, atėmė teisę į dvigubą  pilietybę po pasaulį pasklidusiems trečiabangiams. Kalbėtoja pasmerkė Kėdainių teisėjo Kondratjev’o nihilizmą – neteisingą nuosprendį, nesilaikant EŽT Konvencijos nutarimų – neišklausė mergaitės su kuo ji renkasi gyventi. Taip pat pakvietė visus Lietuvos piliečius aktyviai dalyvauti artėjančiuose rinkimuose į LR Seimą, domėtis kandidatais, jų biografijomis.

Bronius Nainys pasidžiaugė, kad yra jaunų žmonių, kurie nelieka abejingi Lietuvoje vykstančioms negerovėms. Šis įvykis dėl mažos mergaitės gyvenamos vietos nustatymo, tik parodė, kad Lietuvos teisinė sistema turi daug spragų ir jas reikia taisyti neatidėliotinai –  juk sprendžiasi vaiko likimas. Tai didelė pamoka ateičiai. Nuotr.: (iš  kairės)  Bronius Nainys, Ramunė Kulikauskaitė ir video operatorius Robertas Monkevičius, daugiausiai pasidarbavęs perduodant mitingo laidą tiesiogiai į Garliavą. 

Mitinge kalbėjo geras lietuvių draugas, jaunas serbas,  advokatas Milan Filipovich (nuotr.). Jis puikiai supranta situaciją Lietuvoje – juk Serbija patyrė panašius korumpuotos teisėsaugos sprendimus, todėl ir palaiko lietuvių kovą už teisingumą. Jis tiki, kad tiesa, teisingumas nugalės, teismai dirbs kaip jie turi dirbti, o mergytė Deimantė augs tetos namuose. 

Pedagogė Violeta Pakalniškienė (nuotr. dešinėje) įsitikinusi, kad mergytei geriausia augti senelių ir tetos namuose. Kol pedofilijos byla neišnagrinėta – jokiu būdu vaiko grąžinti motinai negalima, įsitikinusi pedagogė. Tai būtų didelis nusikaltimas prieš vaiką.

Garliaviškių ir iš kitų Lietuvos kampelių atvykusių  žmonių budėjimas prie Kedžių namų, panašus į 1991 m. sausį,  kai rinkomės ir būrėmės prie  TV bokšto, Aukščiausiosios Tarybos…  Tada priešinomės brutaliai sovietų jėgai. Dabar gi -savi prieš savus, kad apgintume Lietuvą, teisingumą, apgintume  Pilėnus ir jų mažąją gyventoją Deimantę Kedytę.  Ir už Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai šiandien stovi už mergytę, jos pasirinkimo laisvę gyventi  su teta Neringa, tragiškai žuvusio tėvelio, sesę.

Susirinkusieji pritarė Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus Tarybos Kreipimusi – ,,Įvesti moratoriumą dėl D.Kedytės teisių”, papildė ir pasirašė po reikalavimais, kuriuos JAV lietuvių visuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę” vardu pristatė šių eilučių autorė:

 PRITARIAME IR PAPILDOME REIKALAVIMAIS:

–  neskirti LR Seimo nario STASIO ŠEDBARO  VRM ministru. Šio asmens  kandidatūra netinkama, nes per kelias kadencijas LR Seime, jis neįvykdė rinkėjams duotų pažadų ir sąmoningai nutylėjo,  žlugdė daugelį bylų, sudarydamas prielaidas įsigalėti neteisingiems nutarimams, šiurkštiems pažeidimams bujoti, nesilaikant  ES Žmogaus teisių Konvencijos reikalavimų; 
– S.Šedbaro netinkamumą pagrindžiame vien šiais pavyzdžiais: atmestinai ir  iki galo neišnagrinėti  a.a.Drąsiaus Kedžio pateikti LR Seimui 56 pareiškimai dėl jo mažametės dukrelės seksualinio prievartavimo; neprieštarauta  Kėdainių teisėjo V.Kondratjevo teisinio nihilizmo pagrindu priimtiems nutarimams  –  panaudoti prievartą mergaitės ,,perdavimui” jos biologinei motinai;
– paaiškinti, kodėl S.Šedbaras nesiėmė ir nesiima  jokių teisinių priemonių, jog  baudžiamoji a.a. A.Ūso pedofilijos byla  būtų nagrinėjama teisme anksčiau, nei  a.a.Kedžio dukters D.K. gyvenamosios vietos nustatymas  su biologine motina;
– viešai atsakyti –  kas  skyrė ir iš kieno lėšų apmokama Laimutės Stankūnaitės kaukėtų  apsaugininkų palyda?!

Pasirašė JAV lietuviai, susirinkę į mitingą  Lemonte, PLC,   2012 m. kovo 31 d.:
Saulutė Gudavičienė, Lemont, IL
Valdas Gudavičius, Lemont, IL
Pijus Putvinskas, Darien, Il
Birutė Putvinskienė, Darien, IL
Ernestas Lukoševičius, Willowbrook, IL
Dainius Bakšys, Bridgeview, IL
Valdas Milto, Bolingbrook, IL
Gintautas Steponavičius, Il
Juozas Karsokas, Chicago, IL (JAV liet. visuom. k-tas ,,Už dvigubą pilietybę”)
Ramutė Slepavičienė, Willowbrook, IL
Stasys Slepavičius, Willowbrook, IL
Lilija Tamašauskienė, Wheeling, IL
Dainora Jokubaitienė, Mount Prospect, IL
Skirma Vasiliauskienė, Darien, IL
Alvydas Vasiliauskas, Darien, IL
Edvardas Balčiūnas, Downers Grove, Il
Robertas Černiauskas, Naperville, IL
Auksė Ilpertaitė, Naperville, IL
Jolita Diskienė, Naperville, IL
Jolanta Zabielienė, Chicago, IL
Dainius Vilciauskas, Villa Park, IL
Marija Rukaitienė, La Grange, IL
Jonas Rukaitis, La Grange, IL                                                          
Stefa Tamoševičienė, Chicago, IL (JAV lietuvių visuom.k-tas ,,Už dvigubą pilietybę”)
Ligija Tautkuvienė, Villa Park, IL (Jav lietuvių visuom. k-tas ,,Už dvigubą pilietybę”)

Nuotraukos Saule photo ir str. autorės