Aktualijos

AR ILGAI KENTĖSIME SVETIMŠALIŲ BANKŲ LAŽĄ

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 7 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

AR ILGAI KENTĖSIME SVETIMŠALIŲ BANKŲ LAŽĄ

Vilnius, 2023-11-13

Lietuvos valdžia pasamdė ir įdarbino užsienio bankinį kapitalą Lietuvos žmonėms paramai teikti.
Bankai susidarė tokias Lietuvos žmonių eksplotavimo sąlygas, kad tapo pelningiausiomis organizacijomis.
Jie pasipelno ir susiklosčius labai sunkiomis gyventojų sąlygomis ir aplinkybėmis, kai Europos Centrinis
bankas infliacijai sutramdyti padidino palūkanų normas. Nūnai, kai Lietuvos valdžia paprašė – o gal ir
pareikalavo dalį pelno paskirti Lietuvos gynybos pajėgumams stiprinti karo grėsmių akivaizdoje kai Lietuva
kaip nė viena valstybė milžinišką paramą ir dėmesį skIria Ukrainai – tai bankai ruošiasi Lietuvą apskųsti
teismams.
Baisu yra tai, kad bankai valdo informaciją apie kiekvieną žmogų. Kas gali paneigti, kad ta
informacija negali būti perduota priešiškoms jėgoms. Prisiminkime laikus, kai nacistai bendravo su
sovietais ir išgaudavo kiekvienam reikiamą informaciją.
PRIMINKIME laikus kai Lietuvoje prisisteigė įvairiausių bankų, unijų, kredito organizacijų,
kurios dažnai bankrutavo. „Sekundė“, „Apus“, „Ateities“, dviejų komercinių kreditų (Kaune ir Vilniuje),
„Ekspres“, „Balticbank“, „Nida“, Investicijų, Kooperacijos, Valstybinio komercinio, „Aurabankas“,
Inovacinio, „Litimpeks“, „Tauro“, Vakarų, „Snoro“ ir Ūkio bankų bei inovacinės „Kauno holdingo“
kompanijos, Nacionalinės kredito ir „Švyturio“ kredito unijų ilgainiui neišsilaikė konkurencinėje kovoje
bankrutavo griuvo ir indėlininkams, verslo organizacijoms ir valstybei padarė didžiulius nuostolius. Visą tai
lėmė, kad Lietuva neturi PAJĖGAUS TINKAMO Valstybinio banko ir kad Lietuvos kai kurie politikai ir
valdininkai vykdė grupinių interesų politiką.
Lietuvą valdantys nepasirūpino, kad Lietuva turėtų savo Valstybinį banką, kuris tinkamai atliktų
bankines funkcijas ir tarnautų žmonių gerovei.
Pagalvokime, kad tie svetimšaliai bankai pumpuojantys žmonių pinigus vieną dieną gali nešti
kudašių į savo kilmės šalį. Tai bus baisiau nei subankrutavus aukščiau įvardytiems bankams ir įvairiausioms
unijoms įsteigtiems bankams ir nepadės jokie NATO naikintuvai ir radarai, o gal ir su kuolais nepavyktų
išvaryti svetimšalių bankų, kad galėtų ir toliau plėšikauti.
Dabartinis Lietuvos bankas yra politinė administracinė kontora dosniai maitinama iš varganų
žmonių pinigų. Kodėl valdantys bijo tikro NACIONALINIO lietuviško banko, ieško svetimšalių bankų ir
gyventojus stumia svetimšaliams smaugti.
Kiek bus leidžiama svetimšaliams plėšti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikonius.
PRAŠOME NEATIDĖLIOJANT ĮSTEIGTI LIETUVOS NACIONALINĮ BANKĄ.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Tarybos pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Tarybos pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas
Tarybos pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis
Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G. Aukštikalnis,
A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P.
Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius,
Z. Mataitis, H. Martinkėnas, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B.
Zaviša, S. Žilinskas
Teirautis: L. Kerosierius tel. 867 438 465
Adresas korespondencijai: L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius;
el. p. leonaslabora@gmail.com