Aktualijos

Arvydas Anušauskas. Demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su okupantais

Written by Biciulystė Siūlo · 50 sec read

Arvydas Anušauskas. Demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su okupantais

Putinas nutarė stribams duoti vienkartines apie 800 eurų išmokas. Tuo tarpu kiekviename Lietuvos miestelyje buvo vadinamosios stribinyčios – stribų, atlikusių sovietinių okupantų parankinių vaidmenį, būstinės. Šie išlikę statiniai yra pažymėti užrašu:  „Šiame pastate 1944–1953 m. buvo kalinami ir kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę“.

Putino įsako „bėda“: įrašė, jog duos 1944–1951 m. veikusiems stribams, tačiau šie valdiškų banditų būriai buvo paleisti 1954 m. Nors per visą pokarį juose tarnavo apie 17 000 stribų, jie sudarė mažiausią okupacinių pajėgų dalį. Beje, Sovietų Sąjungoje jie buvo pripažinti Antrojo pasaulinio karo „dalyviais“, nors 1951 metais iš 1148 suimtų ir žuvusių partizanų stribai nukovė ar suėmė vos 66. Bet tai buvo saugumiečių kadrų kalvė – 3535 stribai buvo priimti į MGB/MVD, tam jie labai tiko – 80% buvo beraščiai ir mažaraščiai. Iki 1948 metų partizanai nukovė apie daugiau negu 1000 stribų.

Keletas stribų, sulaukusių šių dienų, buvo nuteisti už žudynes ir trėmimus (pvz., garsioji Kurakino byla, kai buvo atskleistos vienos šeimos, nėščios moters nužudymo aplinkybės). Kadangi tų kurie liko, tėra keliasdešimt, o amžiaus vidurkis 95–99 metai, tai vargu ar jie besulauks Putino išmokos. Manau, tiesiog mokės visiems iš eilės KGB veteranams. Tokių Lietuvoje dar yra keliasdešimt. Esmė, matyt, ne šie skaičiai, o demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su šiais okupantais.

P.S. Įdedu lentelę apie stribų sudėtį iš spaudai rengiamos knygos „RaudonasisTeroras“.