Aktualijos

Arvydo Juozaičio pranešimas spaudai. Šiandien Raudondvario pilyje renkasi Arvydo Juozaičio rėmėjai

Written by Redakcija · 3 min read

ARVYDO JUOZAIČIO ATSTOVĖ VIEŠIESIEMS RYŠIAMS EGLĖ MIRONČIKIENĖ

El.p. egle.mironcikiene@gmail.com, tel. +370 687 33282

Šiandien Raudondvario pilyje renkasi Arvydo Juozaičio rėmėjai 

 

Šiandien, spalio 22 d. 16 val. Raudondvario pilyje (Kauno raj., Pilies takas 1, Konferencijų salėje) įvyks pirmoji būsimo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Arvydo Juozaičio rėmėjų sambūrio „Lietuva yra čia” sueiga.Pasitelkiant įvairių sričių ekspertus jau parengti rinkimų programos metmenys. Šiandien Arvydas Juozaitis pristatys jų pagrindines tezes. Bus pristatyti pagrindiniai Arvydo Juozaičio komandos nariai, susirinkusieji išklausys jų pranešimus, vyks idėjinės diskusijos, veiklos gairių aptarimas. Jau sudarytas Arvydo rėmėjų tinklas visuose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Planuojama, kad pilna rinkimų programa bus parengta iki sausio mėnesio.

Arvydas Juozaitis kviečia Lietuvą pabusti iš neoliberalizmo liūno, telktis ir keisti daug metų politikoje įsitvirtinusias grupes, kurios, pasak jo, tapo „priešakiniu neoliberalizmo būriu“, vykdančiu Lietuvai primestą ištautinimo ir išvalstybinimo strategiją. Arvydas Juozaitis teigia, kad šalyje įsivyravo abejinga bendrajam gėriui politinė sistema, kurios korumpuotą prigimtį atskleidė MG Baltic bei kitų korporacijų slaptųjų įtakų skandalas.

„Lietuvos piliečiai daug metų ieško išeities iš aklavietės, bet uždaras politinis procesas iškreipia demokratiją ir slopina alternatyvių politinių judėjimų kūrimąsi. Tikras atsakymas neoliberaliajai sistemai – tai Atgimimo Sąjūdžio atkurta, Vasario 16-osios principais pagrįsta nacionalinė valstybė. Būtent ji sudaro pamatą išties šiuolaikiškai ekonominei ir socialinei politikai, taip pat ir nacionaliniam saugumui. Nacionalinis centrizmas pats savaime nereiškia užsisklendimo. Tai yra vienintelis tvarus būdas atsiverti pasauliui, sudaryti sąlygas visuomenės darnai bei asmenybės tobulėjimui. Tai vienintelė išties patikima atspara išcentrinėms globalių ekonominių santykių jėgoms, tarptautinių korporacijų įtakoms, kurios siekia visuotinio pigios ir judžios darbo jėgos pasaulio“, – sako kandidatas į Lietuvos prezidentus.

Nacionalinis centrizmas pats savaime nereiškia užsisklendimo. Tai yra vienintelis tvarus būdas atsiverti pasauliui, sudaryti sąlygas visuomenės darnai bei asmenybės tobulėjimui. Tai vienintelė išties patikima atspara išcentrinėms globalių ekonominių santykių jėgoms, tarptautinių korporacijų įtakoms, kurios siekia visuotinio pigios ir judžios darbo jėgos pasaulio.  

Arvydas Juozaitis pabrėžia, kad siekiant suvaldyti tautos išsivaikščiojimą, pagrindinis dėmesys turi būti telkiamas šalies vidaus reikalams. Pasak jo, kalba ir nacionalinė kultūra, nacionalinis švietimas ir mokslas, šeima ir teisingumas sudaro pagrindinius keturis bokštus. O ekonominiai ir socialiniai reikalai sudaro šios jo siūlomos „tvirtovės“ centrą. Arvydas Juozaitis įsitikinęs, kad tokioje padėtyje, „buksuojant“ valstybės strategijoms, reikalinga telkianti bei „intervencinė“ šalies vadovo taktika (sudaromas tokių būtiniausių intervencijų sąrašas).

Sueigoje „Lietuva yra čia“ bus pateikti socialinės ekonominės politikos siūlymai, kuriuose ryškūs socialinės ekonomikos inovacijų ir visuomeninės žaliosios ekonomikos bruožai. Turi būti sudarytos realios sąlygos reemigracijai. Šeima turi tapti viešosios politikos centru (reali parama jaunoms šeimoms, vaikų auginimui bei kitos priemonės demografinei krizei įveikti; realų poveikį turinčios išmokos ir lengvatos).

Bus svarstoma apie strateginius žingsnius, kurie tobulins valstybės valdymą, užkirs korupciją bei įves asmeninę valstybės tarnautojų atsakomybę. Arvydo Juozaičio įsitikinimu, reikia sugrąžinti realias tautos galias, Konstitucijos viršenybę, tikrą savivaldą, atgaivinti savanorystę ir bendruomeniškumą.

Užsienio politikos ašį Arvydo Juozaičio siūlymuose sudaro Tėvynių Europos koncepcija, kuri yra priešinga eurofederalizmui, kuris griauna Europą, silpnina nacionalines valstybes, skatina nelegalią migraciją, kelia grėsmę Europos Sąjungos ateičiai. Svarbu mažinti NATO ir ES prieštaravimus, remti Vyšegrado valstybes, stiprinti sandraugą su Latvija.

Svarbią vietą būsimoje kandidato į prezidentus rinkimų strategijoje užims pilietybės institucijos gynimas. Alternatyva Seimo siūlomai daugybinei pilietybei yra tai Lietuvio pasas, kuris galėtų būti duodamas Lietuvos pilietybės atsisakiusiems išeiviams. Sueigoje numatoma pristatyti atspausdintą Lietuvio pasą.

Pridedame sueigos dienotvarkę.

 Arvydo Juozaičio rinkiminio sambūrio „Lietuva yra čia“ pirmoji sueiga

2018 metų spalio 22 d., Raudondvario pilis (Pilies takas 1) Konferencijų salė

Registracija nuo 15 val. Pradžia: 16 val.

Dienotvarkė

I dalis

15:55 – Svečius pasitinka Vytauto Babravičiaus 2 dainos.

Vedantieji Eglė Mirončikienė ir Saulius Lapėnas

16:05 – Saulius Lapėnas ir Eglė Mirončikienė prisistato ir pasveikina sueigą.

16:06 – Lietuvos valstybės himnas (V. Babravičiaus pirmieji akordai)

16:10 – Kauno rajono mero Valerijaus Makūno žodis.

16.13 – Eglė Mirončikienė perskaito Onos Voverienės (Lietuvos moterų lyga) sveikinimą.

16.15 – Arvydas Juozaitis – „Keturių bokštų“ politika.

16.25 – Viktoras Gerulaitis — Lietuvos kultūros braižas.

16 30 – Alvydas Butkus – Valstybinė kalba.

16.35 – Dalius Serafinas – Žalioji Lietuvos ekonomika.

16.40 – Liutauras Stoškus. Depolitizuokime aplinkosaugą!

16.45 – Jonas Vanagas – Technologijos: Lietuva turi ateitį.

16.55 – Leonardas Vaitys — Ar tikrai mes mylime regionus?

16:55 Renginio moderatoriai skelbia pertrauką

Pertraukos metu rodoma S. Lapienio „Keturių bokštų“ vizualizacija.

II dalis

17.20 – Gintaras Skamaročius – Naujoji Lietuvos regionų politika.

17.25 – Gintautas Kniukšta – Miškai – valstybės pradžia.

17.30 – Eligijus Duonys-Dzežulskis – Šeimos politika.

17.35 – Algis Avižienis – Tėvynių Europa.

17.40 – Gintaras Songaila – Sambūrio „Lietuva yra čia“ strategija.

17.45 – Dalia Eigirdienė – Sambūrio „Lietuva yra čia“ struktūra ir vidinė informavimo sistema.

17.50 – Arvydas Juozaitis kviečia visus dalyvaujančiuosius diskusijoms ir pasisakymams.

18.00 -18.45 – Diskusijos ir pasisakymai.

18.50-19.00 – Išvados.

Pabaiga