Aktualijos

ATOMINIO SUNAIKINIMO AKIVAIZDOJE

Written by Biciulystė Siūlo · 4 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 13 metų         

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariamsPasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS,  Žiniasklaidai                                                                      

ATOMINIO SUNAIKINIMO AKIVAIZDOJE

 2017-03-04  žiniasklaidoje buvo skelbiama: ,,Dėl Astravo grėsmės Pietryčių Lietuvoje 150 vietovių  ketinama įrengti perspėjimo sirenas.“  Tai rimtas įspėjimas apie artėjančią   katastrofą.

 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba,  iškilus Astravo atominės elektrinės problemai,  visais varpais skambino apie šio objekto keliamą grėsmę Lietuvai ir Vilniaus miestui.   2010-04-21 ir vėlesniais pareiškimais Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos Prezidentams, LR Seimo ir Vyriausybės vadovams protestavo dėl šio objekto statybos.

Nesunku suprasti, kad  Lietuvos ir  mūsų senosios  sostinės Vilniaus pašonėje  statoma Astravo atominė elektrinė yra mirtinas pavojus kiekvienam Lietuvos gyventojui, o ypač  Vilnijos kraštui ir vilniečiams.

Jeigu  Černobylio  atominės elektrinės sprogimo situaciją perkeltume į Astravą, esant analogiškai vėjo krypčiai, turėtume tokį vaizdą: Medininkų, Lavoriškių, Vilniaus miesto. Nemenčinės, Turgelių, Pagirių, Lentvario, Grigiškių  ir jų apylinkių gyventojai  gauna mirtiną (daugiau kaip 100 kartų viršijančią leistiną normą) radiacijos dozę; visi, dar likę gyvi, šios zonos gyventojai  dėl didelės radiacinės  taršos staigiai ir  neribotam laikui iškeldinami į nepavojingas zonas ir ten izoliuojami.

 Likusi Lietuvos dalis (apie 90% teritorijos) – Molėtai, Ukmergė, Panevėžys, Šiauliai, Kėdainiai, Kaunas, Marijampolė, Lazdijai, Jurbarkas, Tauragė, Šilutė, Klaipėda, Palanga  patenka į zoną, kurioje radiacija 40–100 kartų viršija leistinas normas ir taip pat turi būti evakuoti į nepavojingą arba mažiau pavojingą zoną. Ta mažiau pavojinga zona  turbūt būtų: Ignalina, Utena, Zarasai, Rokiškis, Kupiškis, Pasvalys, Biržai.

 Suprasdami Jūsų, prof. Vytauto Lansbergio  ir kitų valstybės veikėjų susirūpinimą šiuo klausimu turime paklausti savęs ir visų Lietuvos žmonių – ar mes galime tylėti, ar mes galime nieko neveikti, ar mes galime ramiai laukti kol  ši giltinė pasibels į mūsų duris. Teisingi prof. V. Lansbergio  žodžiai: ,,Pakilkime dar sykį į Baltijos kelią, nuo Pakūtuvėnų iki Astravo. Jei pajudėtų išties milijoninis Baltijos kelias iš Vilniaus į Astravą tai pasaulis pamatytų. Sakytų, pasiuto lietuviai, kaip anąsyk, reikia ką nors daryti. Tai tegul šūkis ,, Darom“ būna tikras ir nuolatinis. Laiko nebėra.“ Svarbūs ir teisingi žodžiai. Tačiau, prabėgo pora savaičių ir … nieko. Tyla. O laiko, kaip buvo pasakyta, nebėra. Tai gal Lietuva jau apkurto?  Ir apkurtus jau seniai, nes nuo  2010 metų mūsų taip pat niekas negirdėjo.

O  gal mes be reikalo šaukiame, gal pavojus neturi realaus pagrindo? Gal čia tik bereikalinga panika? Pasižiūrėkime atidžiai į  žemėlapį ir nesunkiai  suvoksime, kad Astravo atominės elektrinės projektas, tai projektas sunaikinti ne tik Vilnių ir Vilniaus kraštą, bet ir visą Lietuvą.    Tai šėtono projektas!                                                    

Nebūkime ramūs, manydami, kad ,, tai manęs neliečia“.  Nebūkime išdidūs.

 Mokytis turėtume ir iš istorijos. Tuoj  – 2017-04-13 – minėsime  ,,Titaniko“ žūties 100 – ąias  metines. Didingiausias to laikmečio laivas sudužo  todėl, kad laivo kapitonas nekreipė dėmesio į  perspėjimus ir manė, kad laivas nepažeidžiamas.  Nepakartokime kapitono Smito klaidos. Mes tikime, kad mūsų valstybės vadovai darys viską, kad šio, mirtinai pavojingo objekto –  Astravo atominės elektrinės statyba būtų  sustabdyta. Ir negalima delsti. Delsimas turi būti įvardintas kaip nusikaltimas Lietuvai.

Kai į šį  objektą bus patalpintos kapsulės su atominio kuro kasetėmis, Lietuvos likimas pakibs ant plauko. Mūsų Tėvynės, mūsų žmonių, mūsų ir mūsų vaikų  bei anūkų likimas  atsidurs nenusakomo atsitiktinumo rankose. Be techninio gedimo (į kurį mes daugiausiai orientuojami),  galimų pavojų apimtis kur kas platesnė  –  tai ir tektoniniai žemės plutos lūžiai, ir politinis šantažas, teroristo, provokatoriaus, psichinio ligonio ir t.t. veiksmai tiek pačioje elektrinėje, tiek ir už jos ribų.  Fukušimos  atveju matėme, kad nuo tragedijos negali apsaugoti net geriausios  statybų technologijos.   

 Kalbos: ,,nuo kada turi būti stabdoma statyba“, ,,būtina reikalauti aiškių saugumo garantijų“, ,,reikia visuotinio susitarimo nepirkti“, „reikia statyti sirenas“, gali būti “:reikia užsakyti karstus“, „organizuoti laidojimo brigadas“ ir t.t. yra tuščias  laiko vilkinimas.  

 Šiandien priimami  pareiškimai ir deklaracijos, mūsų nuomone, nėra pakankamos priemonės grėsmei pašalinti.

Mūsų  gražus,  apšviestas iliuminacijomis Baltų Civilizacijos laivas, kurio vardas ,,Lietuva“, sparčiai artėja prie ledkalnio, kurio vardas – ,,Astravas“.

Sustabdykime. Stabdykime šiandien, nes rytoj jau bus per  vėlu.

Nelaukime dienos, kada mes, mūsų vaikai ir anūkai bus  išžudyti, o suluošinti baisingų radiacijos padarinių klykdami klaus: ,,Seneli, tėveli, mamyte, kodėl tu tylėjai, kai šios nelaimės dar buvo galima išvengti. Kodėl?“

Mes tikime, kad Lietuvoje bus išgirstas pavojaus signalas ir Lietuvos žmonės pakils į lemiamą šturmą prieš  šį mirtiną pavojų. Tam turi būti sutelkti visi dvasiniai, moraliniai ir materialiniai ištekliai, į šią kovą turi įsitraukti visi.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nuomone, šiandien  būtinos skubios  ir efektyvios  priemonės:

  1. Per savaitę suorganizuoti tūkstantinį visuomenės  pasipriešinimo renginį  prie Baltarusijos sienos ir reikalauti nutraukti Astravo elektrinės statybas nuo 2017 m. balandžio 1 dienos.                     
  2. Per savaitę organizuoti masinius mitingus  visuose Lietuvos miestuose ir reikalauti nutraukti Astravo elektrinės statybas nuo 2017 m. balandžio 1 dienos. 
  3. Remdamosi p.1 bei p. 2 atitinkamos valstybės organizacijos turi  kreiptis į  svarbiausias, įtakingiausias Europos ir pasaulio organizacijas ir reikalauti nutraukti Astravo elektrinės statybas nuo 2017 m. balandžio 1 dienos.
  4. Vyriausybė turi paraginti visas mokslo, verslo, prekybos, tiekimo, transporto ir kt. organizacijas, turinčias ryšių su įmonėmis Baltarusijoje, Rusijoje  ir kitose užsienio valstybėse, kad jos siųstų protestus ir reikalavimus nutraukti Astravo elektrinės statybas nuo 2017 m. balandžio 1 dienos. 
  5. Siūlyti, nutraukus Astravo atominės elektrinės statybą, visas likusias lėšas ir  galimas subsidijas panaudoti šiuolaikiniam, moderniam pramonės ir kultūros centrui įrengti Astrave.
  6. Vilniuje, matomoje vietoje, Kudirkos aikštėje ar prie Katedros (o gal abiejose vietose)  įrengti stendus, kur būtų  kiekvieną dieną fiksuojama, kiek liko dienų iki atominio kuro pakrovimo Astravo atominėje elektrinėje. Šiuos duomenis  kiekvieną dieną skelbti žiniasklaidoje.
  1. Apie šiuo klausimu vykdomas priemones nuolat Lietuvos žmonės turi būti informuojami žiniasklaidos priemonėmis.

           Mes tikime, kad dar liko kažkiek laiko, nors jis sparčiai senka.

           Mes tikime, kad ateinančias šventes   švęsime ramiau ir džiaugsmingiau.    

           SU VALSTYBĖS ŠVENTE! 

           ŠVENTASIS KAZIMIERAI, LIETUVOS GLOBĖJAU, GELBĖK  VILNIŲ  IR LIETUVĄ.   

        Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius  

       Istorinės grupės vadovas  G. Adomaitis

      Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas,  A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

   Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius  231 8111,     G. Adomaitis  8 611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,       

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com