Aktualijos

 “Bažnyčia, narkotikai ir narkomanai”   

Written by Redakcija · 3 min read

 Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Nacionalinės  tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos 

Prezidentei  Nijolei  Goštautaitei Midttun

Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

     K R E I P I M A S I S  

Seimas ir Vyriausybė turėtų vadovautis Popiežiškosios Sveikatos apsaugos darbotojų Sielovados tarybos leidiniu “Bažnyčia, narkotikai ir narkomanai”   

Vilnius,   2023-03-01

Seimo dauguma įsipareigojo  dekriminalizuoti mažais kiekiais jaunimo laikomas psichotropines ir narkotines medžiagas. Žmogiška kalba kalbant daugelis tai  suprato kaip atlaisvinti nuo atsakomybės narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą. Iniciatorių aiškinimai, kad bus atpalaiduojami jaunuoliai nuo atsakomybės dėl nedidelio kiekio psichotropinių ir narkotinių medžiagų nešiojimo. Eiliniai žmogeliukai ir specialistai tai suprato kaip GALIMYBĘ NEŠIOTIS psichotropines ir narkotines medžiagas tikintis, kad policininkai nesugebės išgaudyti tokių transportuotųjų. Tai reiškia, kad yra MILŽINIŠKA TIKIMYBĖ PADIDINTI TŲ MEDŽIAGŲ MASIŠKĄ VARTOJIMĄ. 

ŽINOTINA, kad pagal Pasaulio sveikatos organizacijos narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp paauglių ir jaunimo nuolatos didėja, o pastaraisiais metais ypatingai didėja naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. Ypatingą vietą užima elektroninių cigarečių vartojimas. 

Tai reiškia, kad Seimo daugumos dekriminalizacijos įstatymas  vis didėjančiu pagreičiu didina žmonių ir ypatingai jaunimo žudymo ir sveikatos bloginimo padarinius. 

Kiekvieną dieną vis labiau šiurpina rodomi per televizorius įvykiai apie paauglių gaivinimo ir gydymo procedūras ligoninėse ir gydytojų aiškinimai apie didžiulę narkotikų,  psichotropinių medžiagų ir elekrtoninių cigarečių daromą žalą   sveikatai ir iš to KYLANČIAS PRIKLAUSOMYBES ateičiai.

PRISIMINTINA, kad valdančiosios daugumos iniciatyvos atpalaiduoti alkoholio vartojimą davė savo rezultatus – ALKOHOLIO suvartojimas padidėjo  DVIEM LITRAIS ŠVARAUS ALKOHOLIO, o to pasėkoje milžiniškus pelnus susisemia alkoholio gamintojai, pardavėjai, politikai ir partijos propaguojančios alkoholizmą. 

VALDANČIOJI DAUGUMA savo ANTIŽMOGIŠKIAUSIUS TIKSLUS IR ĮSIPAREIGOJIMUS vykdo aplenkdama laiką, nes visa tai sukuria papildomas pajamas alkoholio ir psichotropinių medžiagų gamintojams,  katastrofiškai auganti tų medžiagų kontrabanda ir legali žmonių žudymo medžiagų prekyba. 

VALDANČIŲJŲ DAUGUMOS sukurtas žmonių žudymo smagratis ĮGAUNA VIS DIDESNĮ PAGREITĮ. 

Lietuvos Sąjūdžuio Vilniaus skyriaus taryba:

1.  TEIKIA SEIMO DAUGUMOS PARTIJŲ  vadovams: Gabrieliui Landsbergiui, Viktorijai Čmilytei-Nielsen, Aušrinei Armonaitei,  VYRIAUSYBĖS vadovei Ingridai  Šimonytei, žymiausiajai dekriminalizatorei Seimo narei Morganai Danielei po vieną knygą  “Popiežiškosios Sveikatos apsaugos darbotojų Sėlovados tarybos leidinį “Bažnyčia, narkotikai ir narkomanai”   

2. SIŪLO Seimui  sustabdyti bet kokias Seimo iniciatyvas dėl psichotropinių ir narkotinių medžiagų bei alkoholio vartojimo, skatinimo ir dekriminalizavimo. 

3. PRAŠO Vyriausybės skubiai parengti ir paviešinti alkoholio ir psichotropinių bei narkotinių medžiagų padarytą žalą per pastaruosius 10 metų (pamečiui) – ekonominę žalą, sukeltų savižudybių ir pasikėsinimų nusižudyti, mirusiųjų, šeimų patiriančių žalą dėl šeimos narių alkoholio, psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimo. 

4. PRAŠO oficialiu Seimo nutarimu paskelbti kas prisiims atsakomybę įgyvendinant dekriminalizacijos įstatymą už galimas masines paauglių ir jaunimo žudynes ir jų sveikatos sutrikimus.

5. PRAŠO Seimo ir vyriausybės vadovautis Popiežiškosios Sveikatos apsaugos darbotojų Sielovados tarybos leidiniu “Bažnyčia, narkotikai ir narkomanai”. Tuo tikslu prašome per radiją ir televiziją bei didelėse patalpose organizuoti konferencijas pasikviečiant ir tikinčiųjų konfesijų atstovus.   

Vilniaus Sąjūdžio taryba TURI VILTIES, kad Seimas ir Vyriausybė vadovausis BAŽNYČIOS MOKYMU, o Lietuvos piliečiai NEPATIRS SKAUDŽIŲ NUOPOLIŲ IR SVEIKATOS SUTRIKIMŲ.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                       L. Kerosierius     

Tarybos pirmininko pavaduotojas                                                           V. Jakubonis

Tarybos pirmininko pavaduotoja                                                             R. Jakučiūnienė  

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

el. p.     vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com

“Bažnyčia, narkotikai ir narkomanai”